Sneeuwjacht in 1757

Sneeuw is mooi maar kan ook voor problemen zorgen. Voor anderen is het een goed middel om het jagen te vergemakkelijken.

niveau
 • Dat sij attestanten op den agtiende der
  maant December des gepasseerden jaars
  1757 gesien hebben dat Hendrik Bouwens
  wonende tot Haaren aan het HollenEijnt
  met een Langen hond in de Raamse
  akkers onder Haaren voornoemt was
  jaagende, hebbende het doe ter
  Tijd en reets eenige dagen te vooren
  gesneuwt, en sijnde den sneeuw welke
  daags en eenige daagen te vooren geval-
  len was nog niet gesmolten, soodanig
  dat men op den gevallen sneeuw
  het Haas op den voet soude hebben
  konnen naa speuren.
 • Dat sij attestanten op den agtiende der
  maant December des gepasseerden jaars
  1757 gesien hebben dat Hendrik Bouwens
  wonende tot Haaren aan het HollenEijnt
  met een Langen hond in de Raamse
  akkers onder Haaren voornoemt was
  jaagende, hebbende het doe ter
  Tijd en reets eenige dagen te vooren
  gesneuwt, en sijnde den sneeuw welke
  daags en eenige daagen te vooren geval-
  len was nog niet gesmolten, soodanig
  dat men op den gevallen sneeuw
  het Haas op den voet soude hebben
  konnen naa speuren.
 • Dat sij attestanten op den agtiende der
  maant December des gepasseerden jaars
  1757 gesien hebben dat Hendrik Bouwens
  wonende tot Haaren aan het HollenEijnt
  met een Langen hond in de Raamse
  akkers onder Haaren voornoemt was
  jaagende, hebbende het doe ter
  Tijd en reets eenige dagen te vooren
  gesneuwt, en sijnde den sneeuw welke
  daags en eenige daagen te vooren geval-
  len was nog niet gesmolten, soodanig
  dat men op den gevallen sneeuw
  het Haas op den voet soude hebben
  konnen naa speuren.
 • Dat sij attestanten op den agtiende der maant December des gepasseerden jaars 1757 gesien hebben dat Hendrik Bouwens wonende tot Haaren aan het HollenEijnt met een Langen hond in de Raamse akkers onder Haaren voornoemt was jaagende, hebbende het doe ter Tijd en reets eenige dagen te vooren gesneuwt, en sijnde den sneeuw welke daags en eenige daagen te vooren geval- len was nog niet gesmolten, soodanig dat men op den gevallen sneeuw het Haas op den voet soude hebben konnen naa speuren.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >