Overslaan en naar de inhoud gaan

Sint Maarten

De tekst hieronder betreft een aanbesteding voor het maken van een constructie onder het orgel in de Domkerk, die gewijd is aan Sint Maarten. Met als beloning: een aflaat van Sint Maarten.
 

niveau
 • In maniren ende voirwerden hier na bescreven
  soe hebben die heren Doomdeken ende Capittel der kercke then Doom t'Utrecht bestaedt
  an meester Jan vander Ende tot Mechelen te maecken dat metaelen werck voer dat
  afflaet van Sinte Marten inde Doomkercke onder die orgele, omme tselffde werck te
  ghieten ende op te leveren nae een houte gesneden patroen dat meester Gregorius Welle-
  mans maecken ende snijden sal naevolgende een cedulle dair van gemaict in alle
  manyren als die cedulle dat inhout. Ende meester Jan vanden Eijnde sal van dat
  alre schoenste van verwen dat men bevinden ende gyeten mach dat voirscreven werck
  navolgende tvoirscreven patroen van houte maecken gyeten ende voirt bereiden vanden
  besten metael ende materye gheheijten archaels van dat alre schoonste van ver-
  wen datmen bevinden ende ghieten mach glat ende schoen als sulck metalen werck uut
  eijsch naeden selve patroen tot prijse van meijsters

 • In maniren ende voirwerden hier na bescreven
  soe hebben die heren Doomdeken ende Capittel der kercke then Doom t'Utrecht bestaedt
  an meester Jan vander Ende tot Mechelen te maecken dat metaelen werck voer dat
  afflaet van Sinte Marten inde Doomkercke onder die orgele, omme tselffde werck te
  ghieten ende op te leveren nae een houte gesneden patroen dat meester Gregorius Welle-
  mans maecken ende snijden sal naevolgende een cedulle dair van gemaict in alle
  manyren als die cedulle dat inhout. Ende meester Jan vanden Eijnde sal van dat
  alre schoenste van verwen dat men bevinden ende gyeten mach dat voirscreven werck
  navolgende tvoirscreven patroen van houte maecken gyeten ende voirt bereiden vanden
  besten metael ende materye gheheijten archaels van dat alre schoonste van ver-
  wen datmen bevinden ende ghieten mach glat ende schoen als sulck metalen werck uut
  eijsch naeden selve patroen tot prijse van meijsters

 • In maniren ende voirwerden hier na bescreven
  soe hebben die heren Doomdeken ende Capittel der kercke then Doom t'Utrecht bestaedt
  an meester Jan vander Ende tot Mechelen te maecken dat metaelen werck voer dat
  afflaet van Sinte Marten inde Doomkercke onder die orgele, omme tselffde werck te
  ghieten ende op te leveren nae een houte gesneden patroen dat meester Gregorius Welle-
  mans maecken ende snijden sal naevolgende een cedulle dair van gemaict in alle
  manyren als die cedulle dat inhout. Ende meester Jan vanden Eijnde sal van dat
  alre schoenste van verwen dat men bevinden ende gyeten mach dat voirscreven werck
  navolgende tvoirscreven patroen van houte maecken gyeten ende voirt bereiden vanden
  besten metael ende materye gheheijten archaels van dat alre schoonste van ver-
  wen datmen bevinden ende ghieten mach glat ende schoen als sulck metalen werck uut
  eijsch naeden selve patroen tot prijse van meijsters

 • In maniren ende voirwerden hier na bescreven soe hebben die heren Doomdeken ende Capittel der kercke then Doom t'Utrecht bestaedt an meester Jan vander Ende tot Mechelen te maecken dat metaelen werck voer dat afflaet van Sinte Marten inde Doomkercke onder die orgele, omme tselffde werck te ghieten ende op te leveren nae een houte gesneden patroen dat meester Gregorius Welle- mans maecken ende snijden sal naevolgende een cedulle dair van gemaict in alle manyren als die cedulle dat inhout. Ende meester Jan vanden Eijnde sal van dat alre schoenste van verwen dat men bevinden ende gyeten mach dat voirscreven werck navolgende tvoirscreven patroen van houte maecken gyeten ende voirt bereiden vanden besten metael ende materye gheheijten archaels van dat alre schoonste van ver- wen datmen bevinden ende ghieten mach glat ende schoen als sulck metalen werck uut eijsch naeden selve patroen tot prijse van meijsters

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!