Overslaan en naar de inhoud gaan

Ruzie op de plantage

Twee commandeurs in de Zeeuwse koloniën verschillen van mening over de rechtmatigheid van de inzet van tot slaaf gemaakten op de plantage. Volgens de een is daarvoor bij contract toestemming gegeven door Abraham Crijnsen, de ander heeft lak aan dat contract en laat dat in niets aan de verbeelding overlatende bewoordingen weten.

niveau
 • Wij onderschreeven Lantslot Kraeckum en Lourents
  woutersen Lambert van Oserne, verclaeren
  Ten versoecke vanden Heer Commandeur M. Matijssen
  Bergenaer, hoe waer ende waerachtijgh is, hoe
  dat de Heer Commandeur Jolijt op eenen morgen
  vraeghde teegen de Commandeur Bergenaer hoe kent
  ghij u soo stout de slaeven van het Ejlant te
  commandeeren sonder mijn ordre, waer op den
  Commandeur Bergenaer seide ick hebbe U Edele
  ordre daer niet toe vandoen ghij weet wat
  accoort dat ick met den Commandeur abraham
  Crijnsen hebbe gemaeckt, waer op de Commandeur Bergenaer
  het accoort hem heeft in handen gegeven en
  heeft het geleesen en weederom geleevert
  aende Commandeur Bergenaer, en seide doen dit accoort
  is gemaeckt tot voordeel van abraham Crijnsen
  waer op de Commandeur Bergenaer seide het is nochtans
  tot dienste vande staet, waer op den Commandeur jolijt
  seide het en deught niet, ick veegher mijn
  gat mee, waer op den Commandeur Bergenaer Hem
  het accoort Presenteerde, en seide ghij
  hebt de Coragie niet, u gat daer aen te
  veegen, het welcke hij oock niet en Heeft
  gedaen, waer op de Commandeur Bergenaer seide
  het is wel ick sal het abraham Crijnsen
  Laeten weeten, waer op de Commandeur Jolijt seide
  doet dat vrijielijcken, ick heb den duivel van abraham
  Crijnsen, ick weet oock aen wie dat ick
  Schrijven sal, dit alles des noot sijnde met
  Eede te bevestijgen en in plaetse van Eede
  hebben dit met onse gewoone sijgnatuere
  geteeckent
 • Wij onderschreeven Lantslot Kraeckum en Lourents
  woutersen Lambert van Oserne, verclaeren
  Ten versoecke vanden Heer Commandeur M. Matijssen
  Bergenaer, hoe waer ende waerachtijgh is, hoe
  dat de Heer Commandeur Jolijt op eenen morgen
  vraeghde teegen de Commandeur Bergenaer hoe kent
  ghij u soo stout de slaeven van het Ejlant te
  commandeeren sonder mijn ordre, waer op den
  Commandeur Bergenaer seide ick hebbe U Edele
  ordre daer niet toe vandoen ghij weet wat
  accoort dat ick met den Commandeur abraham
  Crijnsen hebbe gemaeckt, waer op de Commandeur Bergenaer
  het accoort hem heeft in handen gegeven en
  heeft het geleesen en weederom geleevert
  aende Commandeur Bergenaer, en seide doen dit accoort
  is gemaeckt tot voordeel van abraham Crijnsen
  waer op de Commandeur Bergenaer seide het is nochtans
  tot dienste vande staet, waer op den Commandeur jolijt
  seide het en deught niet, ick veegher mijn
  gat mee, waer op den Commandeur Bergenaer Hem
  het accoort Presenteerde, en seide ghij
  hebt de Coragie niet, u gat daer aen te
  veegen, het welcke hij oock niet en Heeft
  gedaen, waer op de Commandeur Bergenaer seide
  het is wel ick sal het abraham Crijnsen
  Laeten weeten, waer op de Commandeur Jolijt seide
  doet dat vrijielijcken, ick heb den duivel van abraham
  Crijnsen, ick weet oock aen wie dat ick
  Schrijven sal, dit alles des noot sijnde met
  Eede te bevestijgen en in plaetse van Eede
  hebben dit met onse gewoone sijgnatuere
  geteeckent
 • Wij onderschreeven Lantslot Kraeckum en Lourents
  woutersen Lambert van Oserne, verclaeren
  Ten versoecke vanden Heer Commandeur M. Matijssen
  Bergenaer, hoe waer ende waerachtijgh is, hoe
  dat de Heer Commandeur Jolijt op eenen morgen
  vraeghde teegen de Commandeur Bergenaer hoe kent
  ghij u soo stout de slaeven van het Ejlant te
  commandeeren sonder mijn ordre, waer op den
  Commandeur Bergenaer seide ick hebbe U Edele
  ordre daer niet toe vandoen ghij weet wat
  accoort dat ick met den Commandeur abraham
  Crijnsen hebbe gemaeckt, waer op de Commandeur Bergenaer
  het accoort hem heeft in handen gegeven en
  heeft het geleesen en weederom geleevert
  aende Commandeur Bergenaer, en seide doen dit accoort
  is gemaeckt tot voordeel van abraham Crijnsen
  waer op de Commandeur Bergenaer seide het is nochtans
  tot dienste vande staet, waer op den Commandeur jolijt
  seide het en deught niet, ick veegher mijn
  gat mee, waer op den Commandeur Bergenaer Hem
  het accoort Presenteerde, en seide ghij
  hebt de Coragie niet, u gat daer aen te
  veegen, het welcke hij oock niet en Heeft
  gedaen, waer op de Commandeur Bergenaer seide
  het is wel ick sal het abraham Crijnsen
  Laeten weeten, waer op de Commandeur Jolijt seide
  doet dat vrijielijcken, ick heb den duivel van abraham
  Crijnsen, ick weet oock aen wie dat ick
  Schrijven sal, dit alles des noot sijnde met
  Eede te bevestijgen en in plaetse van Eede
  hebben dit met onse gewoone sijgnatuere
  geteeckent
 • Wij onderschreeven Lantslot Kraeckum en Lourents woutersen Lambert van Oserne, verclaeren Ten versoecke vanden Heer Commandeur M. Matijssen Bergenaer, hoe waer ende waerachtijgh is, hoe dat de Heer Commandeur Jolijt op eenen morgen vraeghde teegen de Commandeur Bergenaer hoe kent ghij u soo stout de slaeven van het Ejlant te commandeeren sonder mijn ordre, waer op den Commandeur Bergenaer seide ick hebbe U Edele ordre daer niet toe vandoen ghij weet wat accoort dat ick met den Commandeur abraham Crijnsen hebbe gemaeckt, waer op de Commandeur Bergenaer het accoort hem heeft in handen gegeven en heeft het geleesen en weederom geleevert aende Commandeur Bergenaer, en seide doen dit accoort is gemaeckt tot voordeel van abraham Crijnsen waer op de Commandeur Bergenaer seide het is nochtans tot dienste vande staet, waer op den Commandeur jolijt seide het en deught niet, ick veegher mijn gat mee, waer op den Commandeur Bergenaer Hem het accoort Presenteerde, en seide ghij hebt de Coragie niet, u gat daer aen te veegen, het welcke hij oock niet en Heeft gedaen, waer op de Commandeur Bergenaer seide het is wel ick sal het abraham Crijnsen Laeten weeten, waer op de Commandeur Jolijt seide doet dat vrijielijcken, ick heb den duivel van abraham Crijnsen, ick weet oock aen wie dat ick Schrijven sal, dit alles des noot sijnde met Eede te bevestijgen en in plaetse van Eede hebben dit met onse gewoone sijgnatuere geteeckent

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!