Publieke vrouwen gezond houden

1840. Oorlogstijd. In Tilburg en omgeving liggen onderdelen van het Nederlandse leger. Als de soldaten vertier zoeken dan dreigt gevaar voor geslachtsziekten. 

niveau
 • De Gemeente Tilburg debet
  aan den chirurgijn F J van Son aldaar
  de somme van drie en tachtig guldens en
  tachtig cents, Wegens door hem gedane
  voorschotten voor geleverde benodigdheden
  en medicijnen, bij het behandelen van
  publieke vrouwen in de jaren 1800 acht en
  negen en dertig, door het bestuur als toen
  verordend ingevolge eene aanschrijving
  van het departement van Oorlog, waarvan
  de authentieke kwietancien zijn ingezonde
  met eene globale rekening, ten gezament
  lijke bedrag van Een honderd drie en negentig
  guldens, den 13 April 1840.
 • De Gemeente Tilburg debet
  aan den chirurgijn F J van Son aldaar
  de somme van drie en tachtig guldens en
  tachtig cents, Wegens door hem gedane
  voorschotten voor geleverde benodigdheden
  en medicijnen, bij het behandelen van
  publieke vrouwen in de jaren 1800 acht en
  negen en dertig, door het bestuur als toen
  verordend ingevolge eene aanschrijving
  van het departement van Oorlog, waarvan
  de authentieke kwietancien zijn ingezonde
  met eene globale rekening, ten gezament
  lijke bedrag van Een honderd drie en negentig
  guldens, den 13 April 1840.
 • De Gemeente Tilburg debet
  aan den chirurgijn F J van Son aldaar
  de somme van drie en tachtig guldens en
  tachtig cents, Wegens door hem gedane
  voorschotten voor geleverde benodigdheden
  en medicijnen, bij het behandelen van
  publieke vrouwen in de jaren 1800 acht en
  negen en dertig, door het bestuur als toen
  verordend ingevolge eene aanschrijving
  van het departement van Oorlog, waarvan
  de authentieke kwietancien zijn ingezonde
  met eene globale rekening, ten gezament
  lijke bedrag van Een honderd drie en negentig
  guldens, den 13 April 1840.
 • De Gemeente Tilburg debet aan den chirurgijn F J van Son aldaar de somme van drie en tachtig guldens en tachtig cents, Wegens door hem gedane voorschotten voor geleverde benodigdheden en medicijnen, bij het behandelen van publieke vrouwen in de jaren 1800 acht en negen en dertig, door het bestuur als toen verordend ingevolge eene aanschrijving van het departement van Oorlog, waarvan de authentieke kwietancien zijn ingezonde met eene globale rekening, ten gezament lijke bedrag van Een honderd drie en negentig guldens, den 13 April 1840.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >