Peter van der Vorst

Michiel Janssen van Vorst had behoefte aan een verklaring van goed gedrag en de schepenen van Terhijeden verstrekten die aan hem in 1676.
Deze tekst is gebruikt in de serie Verborgen Verleden die ging over de voorouders van Peter van der Vorst uit 2012.

Kijk hier de aflevering terug.

niveau
 • Wij schouteth ende schepenen Terheijden
  inden lande ende Baronnie van Breda
  doen cont certificeren hiermede
  voor de oprechte waerheijt als dat
  thoonder deses met naeme michiel
  Janssen van Vorst jongman is onsen
  ingeboorne deser jurisdictie voort
  gecomen van eerlijcke en deuchtsame
  ouders, die gestaen hebben te goede
  naeme ende faeme gelijck den
  voors. Michiel Janssen vande Vorst oock
  is staende sonder dat wij ooijt
  iets ter contrarie verstaen oft
  ondernomen hebben, waeromme
  wij schouteth ende schepenen voornoemt geerne
  dese attestatie aen hem hebben
  verleent met versoeck dat een
  ijder den vs. Michiel Janssen
  van Vorst voor soodanich persoon
  als voorschreven staet willem erkennen ende houden
  ende inoirconde des waerheijt hebben
  wij dit door onsen substituut secretaris laten
  schrijven ende onder desselffs signature vuijt
  gegeven desen 15 meij 1676
 • Wij schouteth ende schepenen Terheijden
  inden lande ende Baronnie van Breda
  doen cont certificeren hiermede
  voor de oprechte waerheijt als dat
  thoonder deses met naeme michiel
  Janssen van Vorst jongman is onsen
  ingeboorne deser jurisdictie voort
  gecomen van eerlijcke en deuchtsame
  ouders, die gestaen hebben te goede
  naeme ende faeme gelijck den
  voors. Michiel Janssen vande Vorst oock
  is staende sonder dat wij ooijt
  iets ter contrarie verstaen oft
  ondernomen hebben, waeromme
  wij schouteth ende schepenen voornoemt geerne
  dese attestatie aen hem hebben
  verleent met versoeck dat een
  ijder den vs. Michiel Janssen
  van Vorst voor soodanich persoon
  als voorschreven staet willem erkennen ende houden
  ende inoirconde des waerheijt hebben
  wij dit door onsen substituut secretaris laten
  schrijven ende onder desselffs signature vuijt
  gegeven desen 15 meij 1676
 • Wij schouteth ende schepenen Terheijden
  inden lande ende Baronnie van Breda
  doen cont certificeren hiermede
  voor de oprechte waerheijt als dat
  thoonder deses met naeme michiel
  Janssen van Vorst jongman is onsen
  ingeboorne deser jurisdictie voort
  gecomen van eerlijcke en deuchtsame
  ouders, die gestaen hebben te goede
  naeme ende faeme gelijck den
  voors. Michiel Janssen vande Vorst oock
  is staende sonder dat wij ooijt
  iets ter contrarie verstaen oft
  ondernomen hebben, waeromme
  wij schouteth ende schepenen voornoemt geerne
  dese attestatie aen hem hebben
  verleent met versoeck dat een
  ijder den vs. Michiel Janssen
  van Vorst voor soodanich persoon
  als voorschreven staet willem erkennen ende houden
  ende inoirconde des waerheijt hebben
  wij dit door onsen substituut secretaris laten
  schrijven ende onder desselffs signature vuijt
  gegeven desen 15 meij 1676
 • Wij schouteth ende schepenen Terheijden inden lande ende Baronnie van Breda doen cont certificeren hiermede voor de oprechte waerheijt als dat thoonder deses met naeme michiel Janssen van Vorst jongman is onsen ingeboorne deser jurisdictie voort gecomen van eerlijcke en deuchtsame ouders, die gestaen hebben te goede naeme ende faeme gelijck den voors. Michiel Janssen vande Vorst oock is staende sonder dat wij ooijt iets ter contrarie verstaen oft ondernomen hebben, waeromme wij schouteth ende schepenen voornoemt geerne dese attestatie aen hem hebben verleent met versoeck dat een ijder den vs. Michiel Janssen van Vorst voor soodanich persoon als voorschreven staet willem erkennen ende houden ende inoirconde des waerheijt hebben wij dit door onsen substituut secretaris laten schrijven ende onder desselffs signature vuijt gegeven desen 15 meij 1676

  Let hier op

  Enkele richtlijnen bij het transcriberen:

  • Transcribeer de tekst op de scan zo letterlijk mogelijk (incl. leestekens).
  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-teken.
  • Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, en regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.