Overslaan en naar de inhoud gaan

Peter van der Vorst

Michiel Janssen van Vorst had behoefte aan een verklaring van goed gedrag en de schepenen van Terhijeden verstrekten die aan hem in 1676.
Deze tekst is gebruikt in de serie Verborgen Verleden die ging over de voorouders van Peter van der Vorst uit 2012.

Kijk hier de aflevering terug.

niveau
 • Wij schouteth ende schepenen Terheijden
  inden lande ende Baronnie van Breda
  doen cont certificeren hiermede
  voor de oprechte waerheijt als dat
  thoonder deses met naeme michiel
  Janssen van Vorst jongman is onsen
  ingeboorne deser jurisdictie voort
  gecomen van eerlijcke en deuchtsame
  ouders, die gestaen hebben te goede
  naeme ende faeme gelijck den
  voorschreven Michiel Janssen vande Vorst oock
  is staende sonder dat wij ooijt
  iets ter contrarie verstaen oft
  ondernomen hebben, waeromme
  wij schouteth ende schepenen voornoemt geerne
  dese attestatie aen hem hebben
  verleent met versoeck dat een
  ijder den voorschreven Michiel Janssen
  van Vorst voor soodanich persoon
  als voorschreven staet willen erkennen ende houden
  ende in oirconde des waerheijt hebben
  wij dit door onsen substituut secretaris laten
  schrijven ende onder desselffs signature vuijt
  gegeven desen 15 meij 1676
 • Wij schouteth ende schepenen Terheijden
  inden lande ende Baronnie van Breda
  doen cont certificeren hiermede
  voor de oprechte waerheijt als dat
  thoonder deses met naeme michiel
  Janssen van Vorst jongman is onsen
  ingeboorne deser jurisdictie voort
  gecomen van eerlijcke en deuchtsame
  ouders, die gestaen hebben te goede
  naeme ende faeme gelijck den
  voorschreven Michiel Janssen vande Vorst oock
  is staende sonder dat wij ooijt
  iets ter contrarie verstaen oft
  ondernomen hebben, waeromme
  wij schouteth ende schepenen voornoemt geerne
  dese attestatie aen hem hebben
  verleent met versoeck dat een
  ijder den voorschreven Michiel Janssen
  van Vorst voor soodanich persoon
  als voorschreven staet willen erkennen ende houden
  ende in oirconde des waerheijt hebben
  wij dit door onsen substituut secretaris laten
  schrijven ende onder desselffs signature vuijt
  gegeven desen 15 meij 1676
 • Wij schouteth ende schepenen Terheijden
  inden lande ende Baronnie van Breda
  doen cont certificeren hiermede
  voor de oprechte waerheijt als dat
  thoonder deses met naeme michiel
  Janssen van Vorst jongman is onsen
  ingeboorne deser jurisdictie voort
  gecomen van eerlijcke en deuchtsame
  ouders, die gestaen hebben te goede
  naeme ende faeme gelijck den
  voorschreven Michiel Janssen vande Vorst oock
  is staende sonder dat wij ooijt
  iets ter contrarie verstaen oft
  ondernomen hebben, waeromme
  wij schouteth ende schepenen voornoemt geerne
  dese attestatie aen hem hebben
  verleent met versoeck dat een
  ijder den voorschreven Michiel Janssen
  van Vorst voor soodanich persoon
  als voorschreven staet willen erkennen ende houden
  ende in oirconde des waerheijt hebben
  wij dit door onsen substituut secretaris laten
  schrijven ende onder desselffs signature vuijt
  gegeven desen 15 meij 1676
 • Wij schouteth ende schepenen Terheijden inden lande ende Baronnie van Breda doen cont certificeren hiermede voor de oprechte waerheijt als dat thoonder deses met naeme michiel Janssen van Vorst jongman is onsen ingeboorne deser jurisdictie voort gecomen van eerlijcke en deuchtsame ouders, die gestaen hebben te goede naeme ende faeme gelijck den voorschreven Michiel Janssen vande Vorst oock is staende sonder dat wij ooijt iets ter contrarie verstaen oft ondernomen hebben, waeromme wij schouteth ende schepenen voornoemt geerne dese attestatie aen hem hebben verleent met versoeck dat een ijder den voorschreven Michiel Janssen van Vorst voor soodanich persoon als voorschreven staet willen erkennen ende houden ende in oirconde des waerheijt hebben wij dit door onsen substituut secretaris laten schrijven ende onder desselffs signature vuijt gegeven desen 15 meij 1676

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!