Overslaan en naar de inhoud gaan

Oranje in het Luikerland

In 1568 trekken Willem van Oranje en zijn medestanders door het vorstendom Luik naar Brabant. Anders dan verhoopt blijken zij daar niet welkom.

niveau
 • Anno 1568

  Ende wij wilt hoeren een neuwe liedt
  Dat int jaer van achtentsestich es ghesciedt
  Dat sal ic u gaen verclaren
  hoe dat den prince van Araengen
  voer Luijdick es ghevaren.

  Den prince begheerde eenen heijs zeer groot
  hondertdusent sonnencroonen van goude root
  Dat men hem die soude schencken
  Dan soude dat lant van Luijck in vreden zijn
  Sonder ijmant van hun te krincken.

  Den bischop van Luijck op cortten tijt
  Antworden den prince zeer spijtelijck:
  Daer en es gheen ghelt voerhanden
  Dan cruijt ende loet om den prince
  Te drijven uutten landen.

  Doen quam den prince met grootte ghewelt
  Sestiendusent perden int platte velt
  Ende veertich veendekens knechten
  En meijnde met groote subtijlheijt
  Dij Luijckeneers te bevechten.

  Dij prince soeckten daer groote list
  Om dij borghers van Luijck te bringhen int twist
  Opdat hij mocht verlanghen
  Dij stadt crijghen te sijnen wille
  Om dij borghers allen te hanghen.

  Dij gheestelijckheijt dreijchden hij zeere
  Leevendich te bernnen verstaet dees leere
  Die borgheren sou men al worghen
  En al dat over seeven jaer oudt waer
  Dat soude die doot besorghen.

  Die lansknechten op Sinte Magrieten poert
  Dij hebben dit op dij muren ghehoert
  Ende riepen met luijde stemmen
  Al waer de prins noch viermael zoo sterck
  Soe en cost hij Luijck niet ghewennen.

  Doen reedt den bischop op dij merckt
  Spreeckende met dij borgheren int perck
  Offt sy met wilden vechten
  Al tseghen den prins met zijnen aenhanck
  Wilden met hem strijden ende met sijn knechten.

 • Anno 1568

  Ende wij wilt hoeren een neuwe liedt
  Dat int jaer van achtentsestich es ghesciedt
  Dat sal ic u gaen verclaren
  hoe dat den prince van Araengen
  voer Luijdick es ghevaren.

  Den prince begheerde eenen heijs zeer groot
  hondertdusent sonnencroonen van goude root
  Dat men hem die soude schencken
  Dan soude dat lant van Luijck in vreden zijn
  Sonder ijmant van hun te krincken.

  Den bischop van Luijck op cortten tijt
  Antworden den prince zeer spijtelijck:
  Daer en es gheen ghelt voerhanden
  Dan cruijt ende loet om den prince
  Te drijven uutten landen.

  Doen quam den prince met grootte ghewelt
  Sestiendusent perden int platte velt
  Ende veertich veendekens knechten
  En meijnde met groote subtijlheijt
  Dij Luijckeneers te bevechten.

  Dij prince soeckten daer groote list
  Om dij borghers van Luijck te bringhen int twist
  Opdat hij mocht verlanghen
  Dij stadt crijghen te sijnen wille
  Om dij borghers allen te hanghen.

  Dij gheestelijckheijt dreijchden hij zeere
  Leevendich te bernnen verstaet dees leere
  Die borgheren sou men al worghen
  En al dat over seeven jaer oudt waer
  Dat soude die doot besorghen.

  Die lansknechten op Sinte Magrieten poert
  Dij hebben dit op dij muren ghehoert
  Ende riepen met luijde stemmen
  Al waer de prins noch viermael zoo sterck
  Soe en cost hij Luijck niet ghewennen.

  Doen reedt den bischop op dij merckt
  Spreeckende met dij borgheren int perck
  Offt sy met wilden vechten
  Al tseghen den prins met zijnen aenhanck
  Wilden met hem strijden ende met sijn knechten.

 • Anno 1568

  Ende wij wilt hoeren een neuwe liedt
  Dat int jaer van achtentsestich es ghesciedt
  Dat sal ic u gaen verclaren
  hoe dat den prince van Araengen
  voer Luijdick es ghevaren.

  Den prince begheerde eenen heijs zeer groot
  hondertdusent sonnencroonen van goude root
  Dat men hem die soude schencken
  Dan soude dat lant van Luijck in vreden zijn
  Sonder ijmant van hun te krincken.

  Den bischop van Luijck op cortten tijt
  Antworden den prince zeer spijtelijck:
  Daer en es gheen ghelt voerhanden
  Dan cruijt ende loet om den prince
  Te drijven uutten landen.

  Doen quam den prince met grootte ghewelt
  Sestiendusent perden int platte velt
  Ende veertich veendekens knechten
  En meijnde met groote subtijlheijt
  Dij Luijckeneers te bevechten.

  Dij prince soeckten daer groote list
  Om dij borghers van Luijck te bringhen int twist
  Opdat hij mocht verlanghen
  Dij stadt crijghen te sijnen wille
  Om dij borghers allen te hanghen.

  Dij gheestelijckheijt dreijchden hij zeere
  Leevendich te bernnen verstaet dees leere
  Die borgheren sou men al worghen
  En al dat over seeven jaer oudt waer
  Dat soude die doot besorghen.

  Die lansknechten op Sinte Magrieten poert
  Dij hebben dit op dij muren ghehoert
  Ende riepen met luijde stemmen
  Al waer de prins noch viermael zoo sterck
  Soe en cost hij Luijck niet ghewennen.

  Doen reedt den bischop op dij merckt
  Spreeckende met dij borgheren int perck
  Offt sy met wilden vechten
  Al tseghen den prins met zijnen aenhanck
  Wilden met hem strijden ende met sijn knechten.

 • Anno 1568 Ende wij wilt hoeren een neuwe liedt Dat int jaer van achtentsestich es ghesciedt Dat sal ic u gaen verclaren hoe dat den prince van Araengen voer Luijdick es ghevaren. Den prince begheerde eenen heijs zeer groot hondertdusent sonnencroonen van goude root Dat men hem die soude schencken Dan soude dat lant van Luijck in vreden zijn Sonder ijmant van hun te krincken. Den bischop van Luijck op cortten tijt Antworden den prince zeer spijtelijck: Daer en es gheen ghelt voerhanden Dan cruijt ende loet om den prince Te drijven uutten landen. Doen quam den prince met grootte ghewelt Sestiendusent perden int platte velt Ende veertich veendekens knechten En meijnde met groote subtijlheijt Dij Luijckeneers te bevechten. Dij prince soeckten daer groote list Om dij borghers van Luijck te bringhen int twist Opdat hij mocht verlanghen Dij stadt crijghen te sijnen wille Om dij borghers allen te hanghen. Dij gheestelijckheijt dreijchden hij zeere Leevendich te bernnen verstaet dees leere Die borgheren sou men al worghen En al dat over seeven jaer oudt waer Dat soude die doot besorghen. Die lansknechten op Sinte Magrieten poert Dij hebben dit op dij muren ghehoert Ende riepen met luijde stemmen Al waer de prins noch viermael zoo sterck Soe en cost hij Luijck niet ghewennen. Doen reedt den bischop op dij merckt Spreeckende met dij borgheren int perck Offt sy met wilden vechten Al tseghen den prins met zijnen aenhanck Wilden met hem strijden ende met sijn knechten.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!