Overslaan en naar de inhoud gaan

O zo verliefd!

Hij stroomt over van liefde en godsvrucht en stort zijn hart uit op papier. Een brief waardig om op Valentijnsdag getranscribeerd te worden.

niveau
 • Alder liefsten en beminde mijns hert

  Desen dient tot antwoort van UEdele Missive
  van den 30e ijunij waar in ik cal siende voor
  gaande UEdele getrouwe liefde heb bevonden,
  en hoope soo langh ik leeve die met ge-
  trouwe liefde te weder loone daarom beloof
  ik op dees ogenblick voor godt onwaardigh
  aan UEdele alle trouw en liefden die een eerlijk
  jongman ooijt van iemant kan vergen
  hoopende in kort met UEdele mijn alderliefsten
  in den eght verbonde te werden en met UEdele
  in den heere te leve op dat UEdele mijn liefsten
  van alle druk en droefheijdtsoud verlost
  sijn en ik met UEdele mijn alderliefsten in
  hoope dat den heere ons met sijnen godde-
  lijcken segen sal segenen en gebinnedijden
  van wie alle geluck en wel vaart come
  moet dus geve mij onder UEdele mijn alder
  liefsten protutie gelieft het te ordoneren

 • Alder liefsten en beminde mijns hert

  Desen dient tot antwoort van UEdele Missive
  van den 30e ijunij waar in ik cal siende voor
  gaande UEdele getrouwe liefde heb bevonden,
  en hoope soo langh ik leeve die met ge-
  trouwe liefde te weder loone daarom beloof
  ik op dees ogenblick voor godt onwaardigh
  aan UEdele alle trouw en liefden die een eerlijk
  jongman ooijt van iemant kan vergen
  hoopende in kort met UEdele mijn alderliefsten
  in den eght verbonde te werden en met UEdele
  in den heere te leve op dat UEdele mijn liefsten
  van alle druk en droefheijdtsoud verlost
  sijn en ik met UEdele mijn alderliefsten in
  hoope dat den heere ons met sijnen godde-
  lijcken segen sal segenen en gebinnedijden
  van wie alle geluck en wel vaart come
  moet dus geve mij onder UEdele mijn alder
  liefsten protutie gelieft het te ordoneren

 • Alder liefsten en beminde mijns hert

  Desen dient tot antwoort van UEdele Missive
  van den 30e ijunij waar in ik cal siende voor
  gaande UEdele getrouwe liefde heb bevonden,
  en hoope soo langh ik leeve die met ge-
  trouwe liefde te weder loone daarom beloof
  ik op dees ogenblick voor godt onwaardigh
  aan UEdele alle trouw en liefden die een eerlijk
  jongman ooijt van iemant kan vergen
  hoopende in kort met UEdele mijn alderliefsten
  in den eght verbonde te werden en met UEdele
  in den heere te leve op dat UEdele mijn liefsten
  van alle druk en droefheijdtsoud verlost
  sijn en ik met UEdele mijn alderliefsten in
  hoope dat den heere ons met sijnen godde-
  lijcken segen sal segenen en gebinnedijden
  van wie alle geluck en wel vaart come
  moet dus geve mij onder UEdele mijn alder
  liefsten protutie gelieft het te ordoneren

 • Alder liefsten en beminde mijns hert Desen dient tot antwoort van UEdele Missive van den 30e ijunij waar in ik cal siende voor gaande UEdele getrouwe liefde heb bevonden, en hoope soo langh ik leeve die met ge- trouwe liefde te weder loone daarom beloof ik op dees ogenblick voor godt onwaardigh aan UEdele alle trouw en liefden die een eerlijk jongman ooijt van iemant kan vergen hoopende in kort met UEdele mijn alderliefsten in den eght verbonde te werden en met UEdele in den heere te leve op dat UEdele mijn liefsten van alle druk en droefheijdtsoud verlost sijn en ik met UEdele mijn alderliefsten in hoope dat den heere ons met sijnen godde- lijcken segen sal segenen en gebinnedijden van wie alle geluck en wel vaart come moet dus geve mij onder UEdele mijn alder liefsten protutie gelieft het te ordoneren

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!