Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwjaarsmaaltijd in Veere

In het Zeeuwse Veere werd op Nieuwjaarsdag een Nieuwjaarsmaaltijd georganiseerd voor de notabelen van de stad. Stadssecretaris Pieter de Vos maakte de tafelschikking.

niveau
 • Lijste vande gasten die na desen altijts
  opden eersten januarij op stats maeltijt
  sullen werden genoodicht ende de or
  dre die gehouden sal werden tot het
  aenstellen vande zelve aende tafel

  d’heer Commissaris van Sijn Hoocheijt
  d’heer Raetsheer wegens dese stat
  d’heer Conservateur vande Schotsche natie
  d’heer Rekenmeester wegens dese stat
  d’heer Rentemeester van Sijne Hoocheijt
  d’heeren Regerende Burgemeesters
  d’heer Stapelier Generael van Zeelant
  d’heeren Outburgemeesters
  d’heeren vijf predicanten
  d’heeren van Wette met Pensionaris en Secretaris
  d’heeren Capiteijnen van ’t guarnisoen binnen deser stede
  d’heeren Capiteijnen van orloge te watere binnen deser
  stede jn actuelen dienst zijnde
  d’heeren van ’t vroetschap deser stede
  d’heeren afgaende Schepenen
  d’heeren Lieutenants ofte vendrichs van ’t garnisoen
  jn plaetse van hare respective Capiteijns en Lieutenants

  Aldus gearresteert opden lesten
  des jaers 1660

  Me presente

  Pieter de Vos

 • Lijste vande gasten die na desen altijts
  opden eersten januarij op stats maeltijt
  sullen werden genoodicht ende de or
  dre die gehouden sal werden tot het
  aenstellen vande zelve aende tafel

  d’heer Commissaris van Sijn Hoocheijt
  d’heer Raetsheer wegens dese stat
  d’heer Conservateur vande Schotsche natie
  d’heer Rekenmeester wegens dese stat
  d’heer Rentemeester van Sijne Hoocheijt
  d’heeren Regerende Burgemeesters
  d’heer Stapelier Generael van Zeelant
  d’heeren Outburgemeesters
  d’heeren vijf predicanten
  d’heeren van Wette met Pensionaris en Secretaris
  d’heeren Capiteijnen van ’t guarnisoen binnen deser stede
  d’heeren Capiteijnen van orloge te watere binnen deser
  stede jn actuelen dienst zijnde
  d’heeren van ’t vroetschap deser stede
  d’heeren afgaende Schepenen
  d’heeren Lieutenants ofte vendrichs van ’t garnisoen
  jn plaetse van hare respective Capiteijns en Lieutenants

  Aldus gearresteert opden lesten
  des jaers 1660

  Me presente

  Pieter de Vos

 • Lijste vande gasten die na desen altijts
  opden eersten januarij op stats maeltijt
  sullen werden genoodicht ende de or
  dre die gehouden sal werden tot het
  aenstellen vande zelve aende tafel

  d’heer Commissaris van Sijn Hoocheijt
  d’heer Raetsheer wegens dese stat
  d’heer Conservateur vande Schotsche natie
  d’heer Rekenmeester wegens dese stat
  d’heer Rentemeester van Sijne Hoocheijt
  d’heeren Regerende Burgemeesters
  d’heer Stapelier Generael van Zeelant
  d’heeren Outburgemeesters
  d’heeren vijf predicanten
  d’heeren van Wette met Pensionaris en Secretaris
  d’heeren Capiteijnen van ’t guarnisoen binnen deser stede
  d’heeren Capiteijnen van orloge te watere binnen deser
  stede jn actuelen dienst zijnde
  d’heeren van ’t vroetschap deser stede
  d’heeren afgaende Schepenen
  d’heeren Lieutenants ofte vendrichs van ’t garnisoen
  jn plaetse van hare respective Capiteijns en Lieutenants

  Aldus gearresteert opden lesten
  des jaers 1660

  Me presente

  Pieter de Vos

 • Lijste vande gasten die na desen altijts opden eersten januarij op stats maeltijt sullen werden genoodicht ende de or dre die gehouden sal werden tot het aenstellen vande zelve aende tafel d’heer Commissaris van Sijn Hoocheijt d’heer Raetsheer wegens dese stat d’heer Conservateur vande Schotsche natie d’heer Rekenmeester wegens dese stat d’heer Rentemeester van Sijne Hoocheijt d’heeren Regerende Burgemeesters d’heer Stapelier Generael van Zeelant d’heeren Outburgemeesters d’heeren vijf predicanten d’heeren van Wette met Pensionaris en Secretaris d’heeren Capiteijnen van ’t guarnisoen binnen deser stede d’heeren Capiteijnen van orloge te watere binnen deser stede jn actuelen dienst zijnde d’heeren van ’t vroetschap deser stede d’heeren afgaende Schepenen d’heeren Lieutenants ofte vendrichs van ’t garnisoen jn plaetse van hare respective Capiteijns en Lieutenants Aldus gearresteert opden lesten des jaers 1660 Me presente Pieter de Vos

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!