Moord in Halsteren!

Nieuwjaar 1706 begint slecht voor luitenant Guilliam du Mee: hij wordt dood gevonden bij de Molenberg in Halsteren. Getuigen verklaren hoe ze de ongelukkige aantreffen.

niveau
 • Wij ondergeschreven Jan Pietersen de Graef
  Pieter Adri­aensen van Bael ende Marinus
  Anthonissen schepenen der heerlijckheijt
  Halsteren verclaren ende certifi­ceren
  bij desen op den eed in den aenvanck van
  onse bedieninge ge­daen ten versoecke van
  de heer en Meester Meij­naert van Segwaert
  Drossaert der voornoem­de heerlijckheijt Halste-
  ­ren dat wij geassis­teert met een corpo-
  rael ende vier mannen van de ruijte­rs-
  waght bij den Molen­bergh onder dese
  jurisdictie den voorleden naght ontrent
  twee uren sijn gecomen in de straet aghter
  den voornoemden Molen­bergh ende aldaer gevonden
  doot leggen de heer Guil­liam du Mee
  gere­formeert luijtenant gescho­ten aen de
  lincker sijde van het hooft met hagel
  ende gehackt loot, soodanigh dat de
  harsenen ende eenigen hagel daeruijt-
  vloeijden ende over het ge­heele aengesight
  versprijt was, Actum Halsteren desen
  eersten januarij 1700 ses. Ende was onderte­ijc-
  kent: Jan Pietersen de Grae­f, Pieter Adri-
  aen­sen van Bael ende Mari­nus Anthonissen.

  Geextraheert uijt het Re-
  gister van Contrac­ten etcetera der
  voorn­oemde heer­lijckheijt Halsteren
  ende accorde­rende bevonden
  he­den, den 13 januarij 1706
 • Wij ondergeschreven Jan Pietersen de Graef
  Pieter Adri­aensen van Bael ende Marinus
  Anthonissen schepenen der heerlijckheijt
  Halsteren verclaren ende certifi­ceren
  bij desen op den eed in den aenvanck van
  onse bedieninge ge­daen ten versoecke van
  de heer en Meester Meij­naert van Segwaert
  Drossaert der voornoem­de heerlijckheijt Halste-
  ­ren dat wij geassis­teert met een corpo-
  rael ende vier mannen van de ruijte­rs-
  waght bij den Molen­bergh onder dese
  jurisdictie den voorleden naght ontrent
  twee uren sijn gecomen in de straet aghter
  den voornoemden Molen­bergh ende aldaer gevonden
  doot leggen de heer Guil­liam du Mee
  gere­formeert luijtenant gescho­ten aen de
  lincker sijde van het hooft met hagel
  ende gehackt loot, soodanigh dat de
  harsenen ende eenigen hagel daeruijt-
  vloeijden ende over het ge­heele aengesight
  versprijt was, Actum Halsteren desen
  eersten januarij 1700 ses. Ende was onderte­ijc-
  kent: Jan Pietersen de Grae­f, Pieter Adri-
  aen­sen van Bael ende Mari­nus Anthonissen.

  Geextraheert uijt het Re-
  gister van Contrac­ten etcetera der
  voorn­oemde heer­lijckheijt Halsteren
  ende accorde­rende bevonden
  he­den, den 13 januarij 1706
 • Wij ondergeschreven Jan Pietersen de Graef
  Pieter Adri­aensen van Bael ende Marinus
  Anthonissen schepenen der heerlijckheijt
  Halsteren verclaren ende certifi­ceren
  bij desen op den eed in den aenvanck van
  onse bedieninge ge­daen ten versoecke van
  de heer en Meester Meij­naert van Segwaert
  Drossaert der voornoem­de heerlijckheijt Halste-
  ­ren dat wij geassis­teert met een corpo-
  rael ende vier mannen van de ruijte­rs-
  waght bij den Molen­bergh onder dese
  jurisdictie den voorleden naght ontrent
  twee uren sijn gecomen in de straet aghter
  den voornoemden Molen­bergh ende aldaer gevonden
  doot leggen de heer Guil­liam du Mee
  gere­formeert luijtenant gescho­ten aen de
  lincker sijde van het hooft met hagel
  ende gehackt loot, soodanigh dat de
  harsenen ende eenigen hagel daeruijt-
  vloeijden ende over het ge­heele aengesight
  versprijt was, Actum Halsteren desen
  eersten januarij 1700 ses. Ende was onderte­ijc-
  kent: Jan Pietersen de Grae­f, Pieter Adri-
  aen­sen van Bael ende Mari­nus Anthonissen.

  Geextraheert uijt het Re-
  gister van Contrac­ten etcetera der
  voorn­oemde heer­lijckheijt Halsteren
  ende accorde­rende bevonden
  he­den, den 13 januarij 1706
 • Wij ondergeschreven Jan Pietersen de Graef Pieter Adri­aensen van Bael ende Marinus Anthonissen schepenen der heerlijckheijt Halsteren verclaren ende certifi­ceren bij desen op den eed in den aenvanck van onse bedieninge ge­daen ten versoecke van de heer en Meester Meij­naert van Segwaert Drossaert der voornoem­de heerlijckheijt Halste- ­ren dat wij geassis­teert met een corpo- rael ende vier mannen van de ruijte­rs- waght bij den Molen­bergh onder dese jurisdictie den voorleden naght ontrent twee uren sijn gecomen in de straet aghter den voornoemden Molen­bergh ende aldaer gevonden doot leggen de heer Guil­liam du Mee gere­formeert luijtenant gescho­ten aen de lincker sijde van het hooft met hagel ende gehackt loot, soodanigh dat de harsenen ende eenigen hagel daeruijt- vloeijden ende over het ge­heele aengesight versprijt was, Actum Halsteren desen eersten januarij 1700 ses. Ende was onderte­ijc- kent: Jan Pietersen de Grae­f, Pieter Adri- aen­sen van Bael ende Mari­nus Anthonissen. Geextraheert uijt het Re- gister van Contrac­ten etcetera der voorn­oemde heer­lijckheijt Halsteren ende accorde­rende bevonden he­den, den 13 januarij 1706

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >