Overslaan en naar de inhoud gaan

Mijn heer en liefste hartje

Met deze romantische aanhef beginnen steevast de brieven die Margaretha Turnor, kasteelvrouwe in Amerongen, schreef aan haar man die als diplomaat veel in het buitenland zat. De brieven in het rampjaar 1672 staan vol kommer en kwel.

Meer lezen over de brieven van Margaretha

niveau
 • drije dage geleede hebbe de
  franse het dorp loenen gans afgebrant daer niet
  als eene brouwerij is blijfve staen, ick schrijf dit
  alleen om uhe Edele bekent te maecke wat hier passeert
  en doet mij leet mijn briefve desselfve so veel onrust
  hebbe bij gebracht kan verklaere het met sulcke
  intensie niet is geschiet maer meenende wij
  aenden andere ons troest naest god moste soecke
 • drije dage geleede hebbe de
  franse het dorp loenen gans afgebrant daer niet
  als eene brouwerij is blijfve staen, ick schrijf dit
  alleen om uhe Edele bekent te maecke wat hier passeert
  en doet mij leet mijn briefve desselfve so veel onrust
  hebbe bij gebracht kan verklaere het met sulcke
  intensie niet is geschiet maer meenende wij
  aenden andere ons troest naest god moste soecke
 • drije dage geleede hebbe de
  franse het dorp loenen gans afgebrant daer niet
  als eene brouwerij is blijfve staen, ick schrijf dit
  alleen om uhe Edele bekent te maecke wat hier passeert
  en doet mij leet mijn briefve desselfve so veel onrust
  hebbe bij gebracht kan verklaere het met sulcke
  intensie niet is geschiet maer meenende wij
  aenden andere ons troest naest god moste soecke
 • drije dage geleede hebbe de franse het dorp loenen gans afgebrant daer niet als eene brouwerij is blijfve staen, ick schrijf dit alleen om uhe Edele bekent te maecke wat hier passeert en doet mij leet mijn briefve desselfve so veel onrust hebbe bij gebracht kan verklaere het met sulcke intensie niet is geschiet maer meenende wij aenden andere ons troest naest god moste soecke

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!