Overslaan en naar de inhoud gaan

Met piek, musket of bijl

In het Rampjaar 1672 werd de Republiek van alle kanten bedreigd. Het was dus zaak om de verdediging op orde te brengen. Ook van het dorp Watergang werd in kaart gebracht wie zo nodig ingezet konden worden. Dit resulteerde in een mooie namenlijst met vermelding van het wapen waarover men beschikte.

niveau
 • Lijste wat geweer ider Borger op is gestelt door
  Borgermeesteren ende vroetschappen, den 6 februarij 1672
  Waterganck
  Claes Corneliszoon Buijsman sersiant
  pieter Janszoon van de roet pieck
  sijmon Maertszoon pieck
  pieter pieterszoon quwaert pieck
  Jan Janszoon Starck Musket
  Cornelis Pieterszoon Ceulen pieck
  sijmon pieterszoon Bedt musket
  Claes bedt musket
  outger pranger musket
  Jaep sem pieck
  Sijmon Jannevaers luijtenant
  Jan Claeszoon Scheen pieck
  Jan Janszoon Scheen musket
  Claes pieterszoon doelen musket
  Claes Claeszoon hage musket
  Cornelis Sijmszoon kalckman musket
  Jan Janszoon Jannevaers pieck
  Jacop Claaszoon ruts Capiteijn
  pieter allertszoon verck en bijl int gordels in plaets
  van een deegen
  Jan Jacopszoon Spreuw pieck
  Cornelis Claeszoon backer pieck
  sijmon Claeszoon fennis pieck
  Jan Corneliszoon Spaen pieck
  Jan Janszoon groot musket
  dirck Claeszoon hagen musket
  Jan Claeszoon roelen musket
  pieter Janszoon roelen musket
  Claes Jacopszoon musket
  Meester Jan van Spaer pieck
  dirck Janszoon van dijck musket
  Jan pieterszoon klaaver pieck
  Cornelis klaaver musket
  dirck Claas musket
  dirck Jans musket
  Claes Corneliszoon groot pieck
  Cornelis Claaszoon groot musket
  Claes Janszoon tijms musket
  dirck Claeszoon kalf musket
  Claes Corneliszoon kluijt musket
  Sijmon gerritszoon decker verck en bijl

 • Lijste wat geweer ider Borger op is gestelt door
  Borgermeesteren ende vroetschappen, den 6 februarij 1672
  Waterganck
  Claes Corneliszoon Buijsman sersiant
  pieter Janszoon van de roet pieck
  sijmon Maertszoon pieck
  pieter pieterszoon quwaert pieck
  Jan Janszoon Starck Musket
  Cornelis Pieterszoon Ceulen pieck
  sijmon pieterszoon Bedt musket
  Claes bedt musket
  outger pranger musket
  Jaep sem pieck
  Sijmon Jannevaers luijtenant
  Jan Claeszoon Scheen pieck
  Jan Janszoon Scheen musket
  Claes pieterszoon doelen musket
  Claes Claeszoon hage musket
  Cornelis Sijmszoon kalckman musket
  Jan Janszoon Jannevaers pieck
  Jacop Claaszoon ruts Capiteijn
  pieter allertszoon verck en bijl int gordels in plaets
  van een deegen
  Jan Jacopszoon Spreuw pieck
  Cornelis Claeszoon backer pieck
  sijmon Claeszoon fennis pieck
  Jan Corneliszoon Spaen pieck
  Jan Janszoon groot musket
  dirck Claeszoon hagen musket
  Jan Claeszoon roelen musket
  pieter Janszoon roelen musket
  Claes Jacopszoon musket
  Meester Jan van Spaer pieck
  dirck Janszoon van dijck musket
  Jan pieterszoon klaaver pieck
  Cornelis klaaver musket
  dirck Claas musket
  dirck Jans musket
  Claes Corneliszoon groot pieck
  Cornelis Claaszoon groot musket
  Claes Janszoon tijms musket
  dirck Claeszoon kalf musket
  Claes Corneliszoon kluijt musket
  Sijmon gerritszoon decker verck en bijl

 • Lijste wat geweer ider Borger op is gestelt door
  Borgermeesteren ende vroetschappen, den 6 februarij 1672
  Waterganck
  Claes Corneliszoon Buijsman sersiant
  pieter Janszoon van de roet pieck
  sijmon Maertszoon pieck
  pieter pieterszoon quwaert pieck
  Jan Janszoon Starck Musket
  Cornelis Pieterszoon Ceulen pieck
  sijmon pieterszoon Bedt musket
  Claes bedt musket
  outger pranger musket
  Jaep sem pieck
  Sijmon Jannevaers luijtenant
  Jan Claeszoon Scheen pieck
  Jan Janszoon Scheen musket
  Claes pieterszoon doelen musket
  Claes Claeszoon hage musket
  Cornelis Sijmszoon kalckman musket
  Jan Janszoon Jannevaers pieck
  Jacop Claaszoon ruts Capiteijn
  pieter allertszoon verck en bijl int gordels in plaets
  van een deegen
  Jan Jacopszoon Spreuw pieck
  Cornelis Claeszoon backer pieck
  sijmon Claeszoon fennis pieck
  Jan Corneliszoon Spaen pieck
  Jan Janszoon groot musket
  dirck Claeszoon hagen musket
  Jan Claeszoon roelen musket
  pieter Janszoon roelen musket
  Claes Jacopszoon musket
  Meester Jan van Spaer pieck
  dirck Janszoon van dijck musket
  Jan pieterszoon klaaver pieck
  Cornelis klaaver musket
  dirck Claas musket
  dirck Jans musket
  Claes Corneliszoon groot pieck
  Cornelis Claaszoon groot musket
  Claes Janszoon tijms musket
  dirck Claeszoon kalf musket
  Claes Corneliszoon kluijt musket
  Sijmon gerritszoon decker verck en bijl

 • Lijste wat geweer ider Borger op is gestelt door Borgermeesteren ende vroetschappen, den 6 februarij 1672 Waterganck Claes Corneliszoon Buijsman sersiant pieter Janszoon van de roet pieck sijmon Maertszoon pieck pieter pieterszoon quwaert pieck Jan Janszoon Starck Musket Cornelis Pieterszoon Ceulen pieck sijmon pieterszoon Bedt musket Claes bedt musket outger pranger musket Jaep sem pieck Sijmon Jannevaers luijtenant Jan Claeszoon Scheen pieck Jan Janszoon Scheen musket Claes pieterszoon doelen musket Claes Claeszoon hage musket Cornelis Sijmszoon kalckman musket Jan Janszoon Jannevaers pieck Jacop Claaszoon ruts Capiteijn pieter allertszoon verck en bijl int gordels in plaets van een deegen Jan Jacopszoon Spreuw pieck Cornelis Claeszoon backer pieck sijmon Claeszoon fennis pieck Jan Corneliszoon Spaen pieck Jan Janszoon groot musket dirck Claeszoon hagen musket Jan Claeszoon roelen musket pieter Janszoon roelen musket Claes Jacopszoon musket Meester Jan van Spaer pieck dirck Janszoon van dijck musket Jan pieterszoon klaaver pieck Cornelis klaaver musket dirck Claas musket dirck Jans musket Claes Corneliszoon groot pieck Cornelis Claaszoon groot musket Claes Janszoon tijms musket dirck Claeszoon kalf musket Claes Corneliszoon kluijt musket Sijmon gerritszoon decker verck en bijl

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!