Maagdenverklaring

Een dienstbode uit een dorpje in Noord-Brabant verklaart dat zij nooit gemeenschap heeft gehad met haar werkgever, een eerlijk en net persoon, op wiens handel en wandel niets valt aan te merken.

niveau
 • hier ondergenoemt gecompareert en ver- scheenen Piternella miggel dikkens geweese Dienstmaagt van den heer Predi- cant Thomas Sprankhuijsen en inwoon- derse alhier, welke comparante ten ver- zoeke als voor, ten ijnde alle quaatsprekent- heijt, valsheijt en blaam, welke op den Persoon van Popeus Wouter van Noorda door valsche tongen is uijtgesprooken, te capteeren en te stuijten, ter praesentie van schepenen deser ondertekent hebbende heeft gedeclareert en verclaart, dat sij direct of indirect noit of oit eenige vleeselijke conversatien met bovengenoemde heer van Noorda heeft gehad, veel min een kind bij hem soude hebben overwonnen,

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >