Overslaan en naar de inhoud gaan

Losgeld voor een schipper

Verzekering tegen slavernij. Dat was mogelijk in Broek in Waterland waar een fonds was opgericht om losgeld voor gevangen genomen zeelieden te kunnen betalen. Ook de echtgenote van een schipper ontving in 1655 een bedrag uit deze zogenaamde zeevarende beurs.

niveau
 • den 22en februarii geteldt aen
  trijntje jans de huijsvrouw
  van schipper mues Claeszoon
  van dat hij genomen is
  int laeste van octobris en
  dat van de turrick daer
  hij op 2 daeghen na
  6 weecken in de turricksse
  scheepen is geweest jn
  slavernij en weederom
  genoomen van de hollantsse
  scheepen door des heeren seeghenen
  ick onder geschreeven
  trijntje jans beken van
  Claes boffes ontfanghen
  tehebben de somma van
  vijfftich gulden f 50 - -
  dit is haer merck

 • den 22en februarii geteldt aen
  trijntje jans de huijsvrouw
  van schipper mues Claeszoon
  van dat hij genomen is
  int laeste van octobris en
  dat van de turrick daer
  hij op 2 daeghen na
  6 weecken in de turricksse
  scheepen is geweest jn
  slavernij en weederom
  genoomen van de hollantsse
  scheepen door des heeren seeghenen
  ick onder geschreeven
  trijntje jans beken van
  Claes boffes ontfanghen
  tehebben de somma van
  vijfftich gulden f 50 - -
  dit is haer merck

 • den 22en februarii geteldt aen
  trijntje jans de huijsvrouw
  van schipper mues Claeszoon
  van dat hij genomen is
  int laeste van octobris en
  dat van de turrick daer
  hij op 2 daeghen na
  6 weecken in de turricksse
  scheepen is geweest jn
  slavernij en weederom
  genoomen van de hollantsse
  scheepen door des heeren seeghenen
  ick onder geschreeven
  trijntje jans beken van
  Claes boffes ontfanghen
  tehebben de somma van
  vijfftich gulden f 50 - -
  dit is haer merck

 • den 22en februarii geteldt aen trijntje jans de huijsvrouw van schipper mues Claeszoon van dat hij genomen is int laeste van octobris en dat van de turrick daer hij op 2 daeghen na 6 weecken in de turricksse scheepen is geweest jn slavernij en weederom genoomen van de hollantsse scheepen door des heeren seeghenen ick onder geschreeven trijntje jans beken van Claes boffes ontfanghen tehebben de somma van vijfftich gulden f 50 - - dit is haer merck

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!