Overslaan en naar de inhoud gaan

Laet varen die Guesen

Een liedjesschrijver uit de omgeving van de abdij van Sint-Truiden waarschuwt zijn streekgenoten tegen de listen van de Geuzen.

niveau
 • Aenhoort ghij Christen alle ghemeijn
  Een nieuwe liet sal ic u singhen reijn.
  Willet doch wel doergronden,
  Al van die Guesen met hunnen luesen,
  Ende al hun loese vonden.

  Ghij siet die Guesen alle ghelijck
  Suecken om te rooven alle pracktijck
  Maer die booren beghinnent te mercken
  Laet varen die Guesen met hunnen luesen,
  Want duvels zijn haer wercken.

  Sij suecken practijck met al hunnen sin
  Om te krijghen der papen ghewin.
  Met preecken en sermoenen,
  Laet varen die guesen met hunnen luesen,
  Al segghen sijt u soe schoenen.

  Men siet hun soecken soe mennighen list,
  Om te comen in der papen kist.
  Ende aen dij offeranden,
  Laet varen die guesen met hunnen luesen,
  Ende segt tssij thaeder schanden.

  Sij en suecken niet anders dan discort,
  Jae cloosters en kercken soemen hoort,
  Te schenden in alle kanten.
  Laet varen die guesen met hunnen luesen
  En schoudt hun predicanten.

  Sij segghen het es goedts woerdt
  Dat men die beelden aldus versmoert,
  En werpense uutter kercken.
  Laet varen die guesen met hunnen luesen,
  Ick segge tzijn duvels wercken.

  Want die beelden sijn leecke boecken
  Ghelijck men vint op allen hoecken,
  Claerlijcke bescreven.
  Laet varen die guesen met hunnen luesen
  En wilt godts woordt aencleven.

  Hadden sij der papen ghelt,
  Soo soude cesseren alle ghewelt,
  Daerna dat sij hun poeghen.
  Laet varen die guesen met hunnen luesen,
  Want hun dinghen niet en doeghen.

 • Aenhoort ghij Christen alle ghemeijn
  Een nieuwe liet sal ic u singhen reijn.
  Willet doch wel doergronden,
  Al van die Guesen met hunnen luesen,
  Ende al hun loese vonden.

  Ghij siet die Guesen alle ghelijck
  Suecken om te rooven alle pracktijck
  Maer die booren beghinnent te mercken
  Laet varen die Guesen met hunnen luesen,
  Want duvels zijn haer wercken.

  Sij suecken practijck met al hunnen sin
  Om te krijghen der papen ghewin.
  Met preecken en sermoenen,
  Laet varen die guesen met hunnen luesen,
  Al segghen sijt u soe schoenen.

  Men siet hun soecken soe mennighen list,
  Om te comen in der papen kist.
  Ende aen dij offeranden,
  Laet varen die guesen met hunnen luesen,
  Ende segt tssij thaeder schanden.

  Sij en suecken niet anders dan discort,
  Jae cloosters en kercken soemen hoort,
  Te schenden in alle kanten.
  Laet varen die guesen met hunnen luesen
  En schoudt hun predicanten.

  Sij segghen het es goedts woerdt
  Dat men die beelden aldus versmoert,
  En werpense uutter kercken.
  Laet varen die guesen met hunnen luesen,
  Ick segge tzijn duvels wercken.

  Want die beelden sijn leecke boecken
  Ghelijck men vint op allen hoecken,
  Claerlijcke bescreven.
  Laet varen die guesen met hunnen luesen
  En wilt godts woordt aencleven.

  Hadden sij der papen ghelt,
  Soo soude cesseren alle ghewelt,
  Daerna dat sij hun poeghen.
  Laet varen die guesen met hunnen luesen,
  Want hun dinghen niet en doeghen.

 • Aenhoort ghij Christen alle ghemeijn
  Een nieuwe liet sal ic u singhen reijn.
  Willet doch wel doergronden,
  Al van die Guesen met hunnen luesen,
  Ende al hun loese vonden.

  Ghij siet die Guesen alle ghelijck
  Suecken om te rooven alle pracktijck
  Maer die booren beghinnent te mercken
  Laet varen die Guesen met hunnen luesen,
  Want duvels zijn haer wercken.

  Sij suecken practijck met al hunnen sin
  Om te krijghen der papen ghewin.
  Met preecken en sermoenen,
  Laet varen die guesen met hunnen luesen,
  Al segghen sijt u soe schoenen.

  Men siet hun soecken soe mennighen list,
  Om te comen in der papen kist.
  Ende aen dij offeranden,
  Laet varen die guesen met hunnen luesen,
  Ende segt tssij thaeder schanden.

  Sij en suecken niet anders dan discort,
  Jae cloosters en kercken soemen hoort,
  Te schenden in alle kanten.
  Laet varen die guesen met hunnen luesen
  En schoudt hun predicanten.

  Sij segghen het es goedts woerdt
  Dat men die beelden aldus versmoert,
  En werpense uutter kercken.
  Laet varen die guesen met hunnen luesen,
  Ick segge tzijn duvels wercken.

  Want die beelden sijn leecke boecken
  Ghelijck men vint op allen hoecken,
  Claerlijcke bescreven.
  Laet varen die guesen met hunnen luesen
  En wilt godts woordt aencleven.

  Hadden sij der papen ghelt,
  Soo soude cesseren alle ghewelt,
  Daerna dat sij hun poeghen.
  Laet varen die guesen met hunnen luesen,
  Want hun dinghen niet en doeghen.

 • Aenhoort ghij Christen alle ghemeijn Een nieuwe liet sal ic u singhen reijn. Willet doch wel doergronden, Al van die Guesen met hunnen luesen, Ende al hun loese vonden. Ghij siet die Guesen alle ghelijck Suecken om te rooven alle pracktijck Maer die booren beghinnent te mercken Laet varen die Guesen met hunnen luesen, Want duvels zijn haer wercken. Sij suecken practijck met al hunnen sin Om te krijghen der papen ghewin. Met preecken en sermoenen, Laet varen die guesen met hunnen luesen, Al segghen sijt u soe schoenen. Men siet hun soecken soe mennighen list, Om te comen in der papen kist. Ende aen dij offeranden, Laet varen die guesen met hunnen luesen, Ende segt tssij thaeder schanden. Sij en suecken niet anders dan discort, Jae cloosters en kercken soemen hoort, Te schenden in alle kanten. Laet varen die guesen met hunnen luesen En schoudt hun predicanten. Sij segghen het es goedts woerdt Dat men die beelden aldus versmoert, En werpense uutter kercken. Laet varen die guesen met hunnen luesen, Ick segge tzijn duvels wercken. Want die beelden sijn leecke boecken Ghelijck men vint op allen hoecken, Claerlijcke bescreven. Laet varen die guesen met hunnen luesen En wilt godts woordt aencleven. Hadden sij der papen ghelt, Soo soude cesseren alle ghewelt, Daerna dat sij hun poeghen. Laet varen die guesen met hunnen luesen, Want hun dinghen niet en doeghen.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!