Overslaan en naar de inhoud gaan

Kloekmoedig oordelen

De vroede vaderen van de Zeeuwse smalstad Arnemuiden beginnen en eindigen de zittingen van de vierschaar altijd met gebed. Ze vragen vooraf bijstand om zonder aanzien des persoons recht te spreken en na de zitting danken ze voor het ontvangen verstand en de kloekmoedigheid om te kunnen oordelen.

niveau
 • Gebed Naar de vierschaar

  Getrouwe god wij danken U dat gij Ons verstand, En
  kloekmoedigheijt gegeven hebt, Om Uwe Oordeelen
  Uijt te spreken, wilt Ons door den haat En agter-
  klap der godloosen, in dese Onse bedieninge niet
  laten verflauwen, maar Ons altijd vrijmoedig
  houden Om dien aangesien alles te bearbeijden, dat
  tot Rust En welstand deser Burgerie strecken
  mag En meest dienende is, door Onsen heere
  Jesum Christum Amen
 • Gebed Naar de vierschaar

  Getrouwe god wij danken U dat gij Ons verstand, En
  kloekmoedigheijt gegeven hebt, Om Uwe Oordeelen
  Uijt te spreken, wilt Ons door den haat En agter-
  klap der godloosen, in dese Onse bedieninge niet
  laten verflauwen, maar Ons altijd vrijmoedig
  houden Om dien aangesien alles te bearbeijden, dat
  tot Rust En welstand deser Burgerie strecken
  mag En meest dienende is, door Onsen heere
  Jesum Christum Amen
 • Gebed Naar de vierschaar

  Getrouwe god wij danken U dat gij Ons verstand, En
  kloekmoedigheijt gegeven hebt, Om Uwe Oordeelen
  Uijt te spreken, wilt Ons door den haat En agter-
  klap der godloosen, in dese Onse bedieninge niet
  laten verflauwen, maar Ons altijd vrijmoedig
  houden Om dien aangesien alles te bearbeijden, dat
  tot Rust En welstand deser Burgerie strecken
  mag En meest dienende is, door Onsen heere
  Jesum Christum Amen
 • Gebed Naar de vierschaar Getrouwe god wij danken U dat gij Ons verstand, En kloekmoedigheijt gegeven hebt, Om Uwe Oordeelen Uijt te spreken, wilt Ons door den haat En agter- klap der godloosen, in dese Onse bedieninge niet laten verflauwen, maar Ons altijd vrijmoedig houden Om dien aangesien alles te bearbeijden, dat tot Rust En welstand deser Burgerie strecken mag En meest dienende is, door Onsen heere Jesum Christum Amen

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!