Overslaan en naar de inhoud gaan

Kalvermarkt verplaatst

De markt van Purmerend is eeuwen lang een begrip geweest. Het stadsbestuur heeft heel wat keren een keur uitgevaardigd om de handel in goede banen te leiden. In 1696 bijvoorbeeld werd de Slotterburghwal (nu Gedempte Singelgracht) voor de kalvermarkt te klein en daarom verplaatst naar de huidige Koemarkt.

niveau
 • de kalver-marckt verplaetst
  Burgermeesteren ende Regeerders der
  stede purmerend, bevindende dat door
  den aenwas en het toenemen van de
  jonge-kalver-marckt de plaetse op de Slotter-
  burgwal (daer deselve tot nogh toe is gehouden)
  te kleijn wort, hebben tot meerder com-
  moditeijt, gerijf, en ruijmte (in kragte
  van de resolutie van vroedschappen der
  selver stede, in dato den 24e october anno 1696)
  gekeurt ende geordonneert, keuren ende
  ordonneren mits desen;
  dat de voorschreven jonge-kalver-marckt niet
  langer op de voornoemde Slotter-burghwal
  zal sijn, maar van nu voortaen gehouden
  sal worden op de osse-, koe- of beeste-marckt
  nodigen derhalven alle verkoopers en
  koopers van jonge-kalveren ende alle
  die deselve marckt frequenteren haer
  ter dier plaetse te vervoegen, ende aldaer
  voorschreven kalveren te brengen en te soecken
  te verkoopen en te koopen.
  Actum op den stadthuijse der voorschreven
  stede den 24 october anno 1696.

  Ter ordonnantie van
  burgermeesteren ende regeerders
  voornoemt
  Willem Baars
  secretaris
 • de kalver-marckt verplaetst
  Burgermeesteren ende Regeerders der
  stede purmerend, bevindende dat door
  den aenwas en het toenemen van de
  jonge-kalver-marckt de plaetse op de Slotter-
  burgwal (daer deselve tot nogh toe is gehouden)
  te kleijn wort, hebben tot meerder com-
  moditeijt, gerijf, en ruijmte (in kragte
  van de resolutie van vroedschappen der
  selver stede, in dato den 24e october anno 1696)
  gekeurt ende geordonneert, keuren ende
  ordonneren mits desen;
  dat de voorschreven jonge-kalver-marckt niet
  langer op de voornoemde Slotter-burghwal
  zal sijn, maar van nu voortaen gehouden
  sal worden op de osse-, koe- of beeste-marckt
  nodigen derhalven alle verkoopers en
  koopers van jonge-kalveren ende alle
  die deselve marckt frequenteren haer
  ter dier plaetse te vervoegen, ende aldaer
  voorschreven kalveren te brengen en te soecken
  te verkoopen en te koopen.
  Actum op den stadthuijse der voorschreven
  stede den 24 october anno 1696.

  Ter ordonnantie van
  burgermeesteren ende regeerders
  voornoemt
  Willem Baars
  secretaris
 • de kalver-marckt verplaetst
  Burgermeesteren ende Regeerders der
  stede purmerend, bevindende dat door
  den aenwas en het toenemen van de
  jonge-kalver-marckt de plaetse op de Slotter-
  burgwal (daer deselve tot nogh toe is gehouden)
  te kleijn wort, hebben tot meerder com-
  moditeijt, gerijf, en ruijmte (in kragte
  van de resolutie van vroedschappen der
  selver stede, in dato den 24e october anno 1696)
  gekeurt ende geordonneert, keuren ende
  ordonneren mits desen;
  dat de voorschreven jonge-kalver-marckt niet
  langer op de voornoemde Slotter-burghwal
  zal sijn, maar van nu voortaen gehouden
  sal worden op de osse-, koe- of beeste-marckt
  nodigen derhalven alle verkoopers en
  koopers van jonge-kalveren ende alle
  die deselve marckt frequenteren haer
  ter dier plaetse te vervoegen, ende aldaer
  voorschreven kalveren te brengen en te soecken
  te verkoopen en te koopen.
  Actum op den stadthuijse der voorschreven
  stede den 24 october anno 1696.

  Ter ordonnantie van
  burgermeesteren ende regeerders
  voornoemt
  Willem Baars
  secretaris
 • de kalver-marckt verplaetst Burgermeesteren ende Regeerders der stede purmerend, bevindende dat door den aenwas en het toenemen van de jonge-kalver-marckt de plaetse op de Slotter- burgwal (daer deselve tot nogh toe is gehouden) te kleijn wort, hebben tot meerder com- moditeijt, gerijf, en ruijmte (in kragte van de resolutie van vroedschappen der selver stede, in dato den 24e october anno 1696) gekeurt ende geordonneert, keuren ende ordonneren mits desen; dat de voorschreven jonge-kalver-marckt niet langer op de voornoemde Slotter-burghwal zal sijn, maar van nu voortaen gehouden sal worden op de osse-, koe- of beeste-marckt nodigen derhalven alle verkoopers en koopers van jonge-kalveren ende alle die deselve marckt frequenteren haer ter dier plaetse te vervoegen, ende aldaer voorschreven kalveren te brengen en te soecken te verkoopen en te koopen. Actum op den stadthuijse der voorschreven stede den 24 october anno 1696. Ter ordonnantie van burgermeesteren ende regeerders voornoemt Willem Baars secretaris

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!