Overslaan en naar de inhoud gaan

It ruins the family

Wat is een voordeeltje je waard als je familie eronderdoor lijkt te gaan? De harmonie van een vroeg negentiende-eeuws Utrechts huisgezin wordt beproefd als een van de kinderen voor een koopje het huis van zijn vader heeft gekocht. Zijn broers en zussen voelen zich achtergesteld en liggen dwars.

niveau
 • te bieden, dan waarvoor de Comparant
  ter Eenre hetzelve had gekogt, zijlieden
  sustineerden door den Verkoop mer -
  kelijk gepraejudiceert te zijn, ’t welk
  tot allerleije onaangenaamheden aan-
  leiding gegeeven heeft, die zoo verre
  zijn gegaan, dat de verschrikkelijk -
  ste gevolgen en de Totaale ruine van
  het Huijsgezin daaruijt te dugten
  waaren, dat om eenmaal de verlore
  rust aan de geheele familie weder
  te geeven, de Comparant ter Eenre
  door tusschenspraak van goeden
  lieden was te raade geworden van
  het voordeel hem door deeze Koop
  aangekomen zonder eenig beding afte -
  zien, en mitsdien die Koop met alle
  de gevolgen en aankleeven vandien ge-
  heel en al te vernietigen, en overzulx
  deszelvs Vader te herstellen in alzul -
  ken staat, als die was voor dato
  van die gedane Koop, gelijk hij Com-
  parant zulx verklaarde te doen
  bij deezen, en te renuntieeren van
  de voorsz gedane Koop, mitsga -
  ders van alle actie recht en aan -
  spraak hem uijt dien hoofde eenig-
 • te bieden, dan waarvoor de Comparant
  ter Eenre hetzelve had gekogt, zijlieden
  sustineerden door den Verkoop mer -
  kelijk gepraejudiceert te zijn, ’t welk
  tot allerleije onaangenaamheden aan-
  leiding gegeeven heeft, die zoo verre
  zijn gegaan, dat de verschrikkelijk -
  ste gevolgen en de Totaale ruine van
  het Huijsgezin daaruijt te dugten
  waaren, dat om eenmaal de verlore
  rust aan de geheele familie weder
  te geeven, de Comparant ter Eenre
  door tusschenspraak van goeden
  lieden was te raade geworden van
  het voordeel hem door deeze Koop
  aangekomen zonder eenig beding afte -
  zien, en mitsdien die Koop met alle
  de gevolgen en aankleeven vandien ge-
  heel en al te vernietigen, en overzulx
  deszelvs Vader te herstellen in alzul -
  ken staat, als die was voor dato
  van die gedane Koop, gelijk hij Com-
  parant zulx verklaarde te doen
  bij deezen, en te renuntieeren van
  de voorsz gedane Koop, mitsga -
  ders van alle actie recht en aan -
  spraak hem uijt dien hoofde eenig-
 • te bieden, dan waarvoor de Comparant
  ter Eenre hetzelve had gekogt, zijlieden
  sustineerden door den Verkoop mer -
  kelijk gepraejudiceert te zijn, ’t welk
  tot allerleije onaangenaamheden aan-
  leiding gegeeven heeft, die zoo verre
  zijn gegaan, dat de verschrikkelijk -
  ste gevolgen en de Totaale ruine van
  het Huijsgezin daaruijt te dugten
  waaren, dat om eenmaal de verlore
  rust aan de geheele familie weder
  te geeven, de Comparant ter Eenre
  door tusschenspraak van goeden
  lieden was te raade geworden van
  het voordeel hem door deeze Koop
  aangekomen zonder eenig beding afte -
  zien, en mitsdien die Koop met alle
  de gevolgen en aankleeven vandien ge-
  heel en al te vernietigen, en overzulx
  deszelvs Vader te herstellen in alzul -
  ken staat, als die was voor dato
  van die gedane Koop, gelijk hij Com-
  parant zulx verklaarde te doen
  bij deezen, en te renuntieeren van
  de voorsz gedane Koop, mitsga -
  ders van alle actie recht en aan -
  spraak hem uijt dien hoofde eenig-
 • te bieden, dan waarvoor de Comparant ter Eenre hetzelve had gekogt, zijlieden sustineerden door den Verkoop mer - kelijk gepraejudiceert te zijn, ’t welk tot allerleije onaangenaamheden aan- leiding gegeeven heeft, die zoo verre zijn gegaan, dat de verschrikkelijk - ste gevolgen en de Totaale ruine van het Huijsgezin daaruijt te dugten waaren, dat om eenmaal de verlore rust aan de geheele familie weder te geeven, de Comparant ter Eenre door tusschenspraak van goeden lieden was te raade geworden van het voordeel hem door deeze Koop aangekomen zonder eenig beding afte - zien, en mitsdien die Koop met alle de gevolgen en aankleeven vandien ge- heel en al te vernietigen, en overzulx deszelvs Vader te herstellen in alzul - ken staat, als die was voor dato van die gedane Koop, gelijk hij Com- parant zulx verklaarde te doen bij deezen, en te renuntieeren van de voorsz gedane Koop, mitsga - ders van alle actie recht en aan - spraak hem uijt dien hoofde eenig-

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!