Overslaan en naar de inhoud gaan

HUAcursus Tekst 2c p2 vertrek patriotten

Huiswerk voor de cursisten van de cursus Paleografie voor beginners, Het Utrechts Archief

Verslag door Jacob Carel Martens van het vertrek van de patriotten uit Utrecht, 1787. Het Utrechts Archief, toegang 1002, Familie Martens van Sevenhoven, inventarisnummer 313.

niveau
 • uuren door de Lange Jansstraat af, den- kende dat op een of andere expeditie uitreed, waarop mij weder ter ruste be- gaf, tot zes uuren, wanneer mij tijding gebragt wierd, dat onze stad dien nagt van alle militairen, alle auxiliairen, preten- se staatsleden, neuderaaden, gecommit- teerden en veele borgers verlaten was, dat de vlucht ongelooflijk schielijk is in zijn werk gegaan alsof zij door een terror panicus zijn bevangen geweest dat zij niet geweeten hebben hoe of schiy lijk genoeg de stad zouden uitkomen, al het geschut dat niet medegenomen is, zoude vernagelt zijn, dus zijn wij zonder roof zonder plundering, zonder bloedstorting, zonder bekommering van iemand, zonder brandstichting waar toe wel intentie geweest is als hebbende men pekkransen stroo en kruid in schoorsteinen van sommige huizen en andere brandstoffen gevonden, van onze dwingelandij en slavernij verlost, men- schelijke wijsheid heeft dat niet te weege gebragt, Gods hand moet hier in eerbiedigt werden, zijne oneindige goedheid over ons komt hier van alleen d'eer toe, de gevan- gene heeren Martens en Voet zijn reeds van morgen 4 uuren uit de gevangenis gekomen, hun lot is hen zeer draaglijk geweest, zien er fris en gezond uit. Ds Krieger heeft ons van de morgen zeer gesticht met eene gepaste verstandige en godvrugtige leerreden uit Psalm 145 vers 17 en verder zijnde de voorafspraak geweest de laaste woorden van Psalm 126 vers 1 nu is de bloem van onze oproermakers en twiststokers waar- schijnlijk naar Holland afgezakt, men wacht zoo inzonderheid voor eenen Ondaatje, Liebeherr, Hamelsveld en anderen, hoop dat hun alle schuilplaats eerlang zal worden benomen, zodat genoodzaakt zullen zijn het gansche land te ver- laten, het geen een teken zal zijn dat Holland ommen korte van de landverdervende partij zal verlost zijn.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!