Overslaan en naar de inhoud gaan

HUAcursus Tekst 2c p1 vertrek patriotten

Huiswerk voor de cursisten van de cursus Paleografie voor beginners, Het Utrechts Archief

Verslag door Jacob Carel Martens van het vertrek van de patriotten uit Utrecht, 1787. Het Utrechts Archief, toegang 1002, Familie Martens van Sevenhoven, inventarisnummer 313.

niveau
 • 15 september 1787 Gisteren avond ontrent zes uuren van buiten van den Daal komende vond de Waardpoort gesloten, doch het klin- ket nog open zijnde ging daar door de stad in, alwaar eenige buitengewone beweging bespeurde, zag daar onder anderen den be- faamden Hamelsveld in woorden- wisseling met een groot getal schut- ters en auxiliairen, doch daar na niet nieuwsgierig zijnde ging mijns weegs na huis. Thuis komende vernam dat tijding in de stad was dat Gorcum reeds door de Pruissen zoude ingenomen zijn doch waar aan geen geloof sloeg, mij na de so- cieteit begevende, hoorde dat Taets van Amerongen, van Renswoude, Renesse Boetzelaar naast alle de neuderaaden gecommitteerden Hamelsveld en zeer veel andere hunne beste goederen na de Amster- damse schietschuit hadden laten brengen, dat vier schietschuiten door de borgers gearresteert waren doch door dreigementen en goede woorden van Eyck wederom ontslagen en buiten de stad geraakt waren, na dat mij ter ruste begeven had, ongeveir ten 2 uur wierde wakker gemaakt door eene buitenge- wone beweging op straat, uit het vengster ziende zag alle de cavallerie van Salm voor zo veel mij de donker toeliet voor ons huis trekkende ten 3

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!