Het woedende vuur

In de ochtend van 5 december 1791 zag de ongelukkige Lambertus Peumans uit Kuringen bij Hasselt zijn hoeve afbranden. Om hem te steunen leverden de schepenen van zijn dorp een verzoekschrift af aan de bestuurders van de omliggende dorpen met het verzoek Lambertus daar te laten bedelen.

niveau
 • KURINGEN BRAND 1792

  RH, Oorkonde van Kuringen, nr. 25.

  Wij schout en schepenen der justitie en vrijheijd
  Curingen graefschap van Loon lande van Luijk, verklaren
  mits desen uijt liefde der gereghtigheijd, ende tot onderstant
  der mendige, hoe dat den thoonder dezer, Lambertus Peumans
  inwoonder deser vrijheijd, belast met een talrijk huijshouden,
  en van een onberispelijk gedrag, het ongeluk
  ontmoet heeft van zijne wooninge een doorbouwde
  en heghte hoeve op den vijfden december 1791 in den daegraed
  door het woedende vuur op korten tijd te zien vernielen
  zonder dat zulx aen des zelfs nalatigheijd of die zijner huijsgenoten
  kan toegeschreven worden, hebbende de woedende
  de woedende vlamme hem enkelijk uijt alle zijne roerende goederen
  overgelaten eenige beesten dog niet alle ongeschonden.
  Redenen warom wij dezen onzen ongelukkigen en behoeftigen
  onderdaen aenbevelen in de mildadigheijd aller menschlievende,
  ten eijnde hij na macht en goedertierentheijd van een
  jegelijk mag worden geholpen en bijgestaen, met verder verzoek
  aen alle heeren en amptenaren, om den zelven toe
  te staen het oorlof om binnen der zelve grondgebieden te mogen
  om gaen, en des noods hem te handhaven, tegens allen hetgene de
  bereijking van zijn oogwit zou kunnen aenkanten. Zullende wij
  in alle zoowgelijke gevallen reciproquelijk handelen. In teken der
  waerheijd hebben wij deze door onzen amptsschrijver doen onderteekenen
  en met onzen gerechtelijken zegel bekragtigen. Actum dezen een en
  twintigsten februarij 1792.
  Ter ordonnantie W. Baerts secretaris
 • KURINGEN BRAND 1792

  RH, Oorkonde van Kuringen, nr. 25.

  Wij schout en schepenen der justitie en vrijheijd
  Curingen graefschap van Loon lande van Luijk, verklaren
  mits desen uijt liefde der gereghtigheijd, ende tot onderstant
  der mendige, hoe dat den thoonder dezer, Lambertus Peumans
  inwoonder deser vrijheijd, belast met een talrijk huijshouden,
  en van een onberispelijk gedrag, het ongeluk
  ontmoet heeft van zijne wooninge een doorbouwde
  en heghte hoeve op den vijfden december 1791 in den daegraed
  door het woedende vuur op korten tijd te zien vernielen
  zonder dat zulx aen des zelfs nalatigheijd of die zijner huijsgenoten
  kan toegeschreven worden, hebbende de woedende
  de woedende vlamme hem enkelijk uijt alle zijne roerende goederen
  overgelaten eenige beesten dog niet alle ongeschonden.
  Redenen warom wij dezen onzen ongelukkigen en behoeftigen
  onderdaen aenbevelen in de mildadigheijd aller menschlievende,
  ten eijnde hij na macht en goedertierentheijd van een
  jegelijk mag worden geholpen en bijgestaen, met verder verzoek
  aen alle heeren en amptenaren, om den zelven toe
  te staen het oorlof om binnen der zelve grondgebieden te mogen
  om gaen, en des noods hem te handhaven, tegens allen hetgene de
  bereijking van zijn oogwit zou kunnen aenkanten. Zullende wij
  in alle zoowgelijke gevallen reciproquelijk handelen. In teken der
  waerheijd hebben wij deze door onzen amptsschrijver doen onderteekenen
  en met onzen gerechtelijken zegel bekragtigen. Actum dezen een en
  twintigsten februarij 1792.
  Ter ordonnantie W. Baerts secretaris
 • KURINGEN BRAND 1792

  RH, Oorkonde van Kuringen, nr. 25.

  Wij schout en schepenen der justitie en vrijheijd
  Curingen graefschap van Loon lande van Luijk, verklaren
  mits desen uijt liefde der gereghtigheijd, ende tot onderstant
  der mendige, hoe dat den thoonder dezer, Lambertus Peumans
  inwoonder deser vrijheijd, belast met een talrijk huijshouden,
  en van een onberispelijk gedrag, het ongeluk
  ontmoet heeft van zijne wooninge een doorbouwde
  en heghte hoeve op den vijfden december 1791 in den daegraed
  door het woedende vuur op korten tijd te zien vernielen
  zonder dat zulx aen des zelfs nalatigheijd of die zijner huijsgenoten
  kan toegeschreven worden, hebbende de woedende
  de woedende vlamme hem enkelijk uijt alle zijne roerende goederen
  overgelaten eenige beesten dog niet alle ongeschonden.
  Redenen warom wij dezen onzen ongelukkigen en behoeftigen
  onderdaen aenbevelen in de mildadigheijd aller menschlievende,
  ten eijnde hij na macht en goedertierentheijd van een
  jegelijk mag worden geholpen en bijgestaen, met verder verzoek
  aen alle heeren en amptenaren, om den zelven toe
  te staen het oorlof om binnen der zelve grondgebieden te mogen
  om gaen, en des noods hem te handhaven, tegens allen hetgene de
  bereijking van zijn oogwit zou kunnen aenkanten. Zullende wij
  in alle zoowgelijke gevallen reciproquelijk handelen. In teken der
  waerheijd hebben wij deze door onzen amptsschrijver doen onderteekenen
  en met onzen gerechtelijken zegel bekragtigen. Actum dezen een en
  twintigsten februarij 1792.
  Ter ordonnantie W. Baerts secretaris
 • KURINGEN BRAND 1792 RH, Oorkonde van Kuringen, nr. 25. Wij schout en schepenen der justitie en vrijheijd Curingen graefschap van Loon lande van Luijk, verklaren mits desen uijt liefde der gereghtigheijd, ende tot onderstant der mendige, hoe dat den thoonder dezer, Lambertus Peumans inwoonder deser vrijheijd, belast met een talrijk huijshouden, en van een onberispelijk gedrag, het ongeluk ontmoet heeft van zijne wooninge een doorbouwde en heghte hoeve op den vijfden december 1791 in den daegraed door het woedende vuur op korten tijd te zien vernielen zonder dat zulx aen des zelfs nalatigheijd of die zijner huijsgenoten kan toegeschreven worden, hebbende de woedende de woedende vlamme hem enkelijk uijt alle zijne roerende goederen overgelaten eenige beesten dog niet alle ongeschonden. Redenen warom wij dezen onzen ongelukkigen en behoeftigen onderdaen aenbevelen in de mildadigheijd aller menschlievende, ten eijnde hij na macht en goedertierentheijd van een jegelijk mag worden geholpen en bijgestaen, met verder verzoek aen alle heeren en amptenaren, om den zelven toe te staen het oorlof om binnen der zelve grondgebieden te mogen om gaen, en des noods hem te handhaven, tegens allen hetgene de bereijking van zijn oogwit zou kunnen aenkanten. Zullende wij in alle zoowgelijke gevallen reciproquelijk handelen. In teken der waerheijd hebben wij deze door onzen amptsschrijver doen onderteekenen en met onzen gerechtelijken zegel bekragtigen. Actum dezen een en twintigsten februarij 1792. Ter ordonnantie W. Baerts secretaris

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  Kijk voor uitgebreide tips voor het maken van transcripties op 'Wat staat daar?' bij: Aanwijzingen voor transcripties.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >