Genezenverklaring uit Jisp

Waarschijnlijk nodig om weer aan het werk te kunnen gaan, deze genezenverklaring van Jan Tijszoon opgesteld door de burgemeester van Jisp in 1674. In het Noord-Hollandse Jisp was de familie Ploegher gespecialiseerd in het helen van gebroken ledematen. De patiënten van deze befaamde ‘ledezetters’ kwamen van heinde en ver. Ook Jan Tijszoon, die in dienst van de admiraliteit tijdens een zeeslag in 1673 gewond was geraakt, werd met succes behandeld.

niveau
  • Compareerde ter Secretarie tot Jisp
    Heertjen Pieterszoon Molenaer regerende
    burgemeester deser plaetse, getuijgende
    ende verclarende bij desen, dat Jan Tijszoon
    toonder deser is een inwoonder deses
    dorps, ende dat den selven ten oorloge
    uijt geweest zijnde met het schip
    de Jupiter, onder capiteijn Pieter Backer
    van Enckhuijsen, is t'huijs gecomen
    met een gebroocken been, 't welck
    onder den zegen godes, door Meester Cornelis
    Jacobszoon Ploegh leedsetter alhier
    volcomen is gecureert, in kennisse der
    waerheijt desen bij hem comparant onder-
    teijckent op den xxiien februari anno 1674
  • Compareerde ter Secretarie tot Jisp
    Heertjen Pieterszoon Molenaer regerende
    burgemeester deser plaetse, getuijgende
    ende verclarende bij desen, dat Jan Tijszoon
    toonder deser is een inwoonder deses
    dorps, ende dat den selven ten oorloge
    uijt geweest zijnde met het schip
    de Jupiter, onder capiteijn Pieter Backer
    van Enckhuijsen, is t'huijs gecomen
    met een gebroocken been, 't welck
    onder den zegen godes, door Meester Cornelis
    Jacobszoon Ploegh leedsetter alhier
    volcomen is gecureert, in kennisse der
    waerheijt desen bij hem comparant onder-
    teijckent op den xxiien februari anno 1674
  • Compareerde ter Secretarie tot Jisp
    Heertjen Pieterszoon Molenaer regerende
    burgemeester deser plaetse, getuijgende
    ende verclarende bij desen, dat Jan Tijszoon
    toonder deser is een inwoonder deses
    dorps, ende dat den selven ten oorloge
    uijt geweest zijnde met het schip
    de Jupiter, onder capiteijn Pieter Backer
    van Enckhuijsen, is t'huijs gecomen
    met een gebroocken been, 't welck
    onder den zegen godes, door Meester Cornelis
    Jacobszoon Ploegh leedsetter alhier
    volcomen is gecureert, in kennisse der
    waerheijt desen bij hem comparant onder-
    teijckent op den xxiien februari anno 1674
  • Compareerde ter Secretarie tot Jisp Heertjen Pieterszoon Molenaer regerende burgemeester deser plaetse, getuijgende ende verclarende bij desen, dat Jan Tijszoon toonder deser is een inwoonder deses dorps, ende dat den selven ten oorloge uijt geweest zijnde met het schip de Jupiter, onder capiteijn Pieter Backer van Enckhuijsen, is t'huijs gecomen met een gebroocken been, 't welck onder den zegen godes, door Meester Cornelis Jacobszoon Ploegh leedsetter alhier volcomen is gecureert, in kennisse der waerheijt desen bij hem comparant onder- teijckent op den xxiien februari anno 1674

    Let hier op

    Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

    Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

    • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
    • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
    • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
      teken, zoals in modern Nederlands.

    Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

    'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >