Overslaan en naar de inhoud gaan

Een roep op de daders

Gerechtsbode Jan Haeken van Heks meldt dat hij heeft bekendgemaakt dat diegenen die in beslag genomen mutsaarden hebben weggenomen, zich samen met de aanstokers van die misstap bij het gerecht moeten melden.

niveau
 • Jan Haeken boede tot Hex brenght aen op den vijffentwintichsten martij
  1661 ter gewoenelijker plaetsen aldaer in presentie van die gemeijnte
  comende vuijt die heijligendachse misse van Onse Live Vrouwe bootschappe,
  ter instantie van die eedelen ende welgeboren heeren trefoncieren
  van Sinte Lambrecht tot Luijck als grontheeren van die jurisdictie voerscreven,
  geroepen te hebben: wie die gene oft die genen sijn diewelke oft
  diewelken die gearresterden eijkenmutsarden feijtelijck
  van die opgaenden eijkenboomen toebehorende den heer licentiaet
  Davvans doer die gemeijntenaeren van Hex affgehauwen, ende daernaer
  deur den aenbrenger ter instancie vanden voerscreven Davvans op sijnen
  gronden liggende gearresteert sijnde, ende die voerscreven gementenaeren
  bedacht sijnde voer richter competent, hebben feijtelijck niet verwachtende
  die behoijrlijke weegen van justicie, die voerscreven mutsarden affgeworpen van
  des voerscreven Davvans gronden op die gronden der voernoemde gementenaeren.
  Item wij die genen sijn die daertoe raedt ende consent hebben gegeven ende
  wij die cloock heeft getrocken om die gementenaeren totter eende
  voerscreven te doen vergaderen, ende die jongeren opgerucht hebben om 't selve
  coniunctim t'exploiteren: dat hij oft sij het selve sal oft sullen bekennen
  op pene van soe hoech oft leedich gehalden te woerden als het lantrecht
  vermach.
 • Jan Haeken boede tot Hex brenght aen op den vijffentwintichsten martij
  1661 ter gewoenelijker plaetsen aldaer in presentie van die gemeijnte
  comende vuijt die heijligendachse misse van Onse Live Vrouwe bootschappe,
  ter instantie van die eedelen ende welgeboren heeren trefoncieren
  van Sinte Lambrecht tot Luijck als grontheeren van die jurisdictie voerscreven,
  geroepen te hebben: wie die gene oft die genen sijn diewelke oft
  diewelken die gearresterden eijkenmutsarden feijtelijck
  van die opgaenden eijkenboomen toebehorende den heer licentiaet
  Davvans doer die gemeijntenaeren van Hex affgehauwen, ende daernaer
  deur den aenbrenger ter instancie vanden voerscreven Davvans op sijnen
  gronden liggende gearresteert sijnde, ende die voerscreven gementenaeren
  bedacht sijnde voer richter competent, hebben feijtelijck niet verwachtende
  die behoijrlijke weegen van justicie, die voerscreven mutsarden affgeworpen van
  des voerscreven Davvans gronden op die gronden der voernoemde gementenaeren.
  Item wij die genen sijn die daertoe raedt ende consent hebben gegeven ende
  wij die cloock heeft getrocken om die gementenaeren totter eende
  voerscreven te doen vergaderen, ende die jongeren opgerucht hebben om 't selve
  coniunctim t'exploiteren: dat hij oft sij het selve sal oft sullen bekennen
  op pene van soe hoech oft leedich gehalden te woerden als het lantrecht
  vermach.
 • Jan Haeken boede tot Hex brenght aen op den vijffentwintichsten martij
  1661 ter gewoenelijker plaetsen aldaer in presentie van die gemeijnte
  comende vuijt die heijligendachse misse van Onse Live Vrouwe bootschappe,
  ter instantie van die eedelen ende welgeboren heeren trefoncieren
  van Sinte Lambrecht tot Luijck als grontheeren van die jurisdictie voerscreven,
  geroepen te hebben: wie die gene oft die genen sijn diewelke oft
  diewelken die gearresterden eijkenmutsarden feijtelijck
  van die opgaenden eijkenboomen toebehorende den heer licentiaet
  Davvans doer die gemeijntenaeren van Hex affgehauwen, ende daernaer
  deur den aenbrenger ter instancie vanden voerscreven Davvans op sijnen
  gronden liggende gearresteert sijnde, ende die voerscreven gementenaeren
  bedacht sijnde voer richter competent, hebben feijtelijck niet verwachtende
  die behoijrlijke weegen van justicie, die voerscreven mutsarden affgeworpen van
  des voerscreven Davvans gronden op die gronden der voernoemde gementenaeren.
  Item wij die genen sijn die daertoe raedt ende consent hebben gegeven ende
  wij die cloock heeft getrocken om die gementenaeren totter eende
  voerscreven te doen vergaderen, ende die jongeren opgerucht hebben om 't selve
  coniunctim t'exploiteren: dat hij oft sij het selve sal oft sullen bekennen
  op pene van soe hoech oft leedich gehalden te woerden als het lantrecht
  vermach.
 • Jan Haeken boede tot Hex brenght aen op den vijffentwintichsten martij 1661 ter gewoenelijker plaetsen aldaer in presentie van die gemeijnte comende vuijt die heijligendachse misse van Onse Live Vrouwe bootschappe, ter instantie van die eedelen ende welgeboren heeren trefoncieren van Sinte Lambrecht tot Luijck als grontheeren van die jurisdictie voerscreven, geroepen te hebben: wie die gene oft die genen sijn diewelke oft diewelken die gearresterden eijkenmutsarden feijtelijck van die opgaenden eijkenboomen toebehorende den heer licentiaet Davvans doer die gemeijntenaeren van Hex affgehauwen, ende daernaer deur den aenbrenger ter instancie vanden voerscreven Davvans op sijnen gronden liggende gearresteert sijnde, ende die voerscreven gementenaeren bedacht sijnde voer richter competent, hebben feijtelijck niet verwachtende die behoijrlijke weegen van justicie, die voerscreven mutsarden affgeworpen van des voerscreven Davvans gronden op die gronden der voernoemde gementenaeren. Item wij die genen sijn die daertoe raedt ende consent hebben gegeven ende wij die cloock heeft getrocken om die gementenaeren totter eende voerscreven te doen vergaderen, ende die jongeren opgerucht hebben om 't selve coniunctim t'exploiteren: dat hij oft sij het selve sal oft sullen bekennen op pene van soe hoech oft leedich gehalden te woerden als het lantrecht vermach.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!