Een paard voor mijn prins!

Bij de belegering van Den Bosch heeft Frederik Hendrik naast soldaten ook veel paarden nodig. Zijn verzoek aan de kwartierschout van Peelland om paarden te leveren is beleefd, maar anders...

niveau
 • De Prince van Oraignen, Grave
  van Nassaux Moeurs, Bueren Marquis van der
  Veere

  Erenveste ende discrete lieve besondere. Alsoo
  wij voor eenige dagen in dit leger seecker getalle van peerden
  van doen hebben, sult gij nijet naerlaten desen gesien hebbende
  ordre te stellen dat bij den huijsluijden van uw quar­tier
  gefurneert werde het getall van twee ende 't seven­tich peer­den,
  ende dat de­selve bij hunluijden alhier int quar­tier ge­brach
  werden, uijtterlickop dijncxdach eerstko­mende 's avonts sonder uijt­stel,
  op pene van mili­taire executie. Waermede blijft
  Gode bevo­len. Uijttet leger voor 's Hartogenbosch den
  28en julii 1629.

  Uwe goede Vrundt
  F.H. de Nassau
 • De Prince van Oraignen, Grave
  van Nassaux Moeurs, Bueren Marquis van der
  Veere

  Erenveste ende discrete lieve besondere. Alsoo
  wij voor eenige dagen in dit leger seecker getalle van peerden
  van doen hebben, sult gij nijet naerlaten desen gesien hebbende
  ordre te stellen dat bij den huijsluijden van uw quar­tier
  gefurneert werde het getall van twee ende 't seven­tich peer­den,
  ende dat de­selve bij hunluijden alhier int quar­tier ge­brach
  werden, uijtterlickop dijncxdach eerstko­mende 's avonts sonder uijt­stel,
  op pene van mili­taire executie. Waermede blijft
  Gode bevo­len. Uijttet leger voor 's Hartogenbosch den
  28en julii 1629.

  Uwe goede Vrundt
  F.H. de Nassau
 • De Prince van Oraignen, Grave
  van Nassaux Moeurs, Bueren Marquis van der
  Veere

  Erenveste ende discrete lieve besondere. Alsoo
  wij voor eenige dagen in dit leger seecker getalle van peerden
  van doen hebben, sult gij nijet naerlaten desen gesien hebbende
  ordre te stellen dat bij den huijsluijden van uw quar­tier
  gefurneert werde het getall van twee ende 't seven­tich peer­den,
  ende dat de­selve bij hunluijden alhier int quar­tier ge­brach
  werden, uijtterlickop dijncxdach eerstko­mende 's avonts sonder uijt­stel,
  op pene van mili­taire executie. Waermede blijft
  Gode bevo­len. Uijttet leger voor 's Hartogenbosch den
  28en julii 1629.

  Uwe goede Vrundt
  F.H. de Nassau
 • De Prince van Oraignen, Grave van Nassaux Moeurs, Bueren Marquis van der Veere Erenveste ende discrete lieve besondere. Alsoo wij voor eenige dagen in dit leger seecker getalle van peerden van doen hebben, sult gij nijet naerlaten desen gesien hebbende ordre te stellen dat bij den huijsluijden van uw quar­tier gefurneert werde het getall van twee ende 't seven­tich peer­den, ende dat de­selve bij hunluijden alhier int quar­tier ge­brach werden, uijtterlickop dijncxdach eerstko­mende 's avonts sonder uijt­stel, op pene van mili­taire executie. Waermede blijft Gode bevo­len. Uijttet leger voor 's Hartogenbosch den 28en julii 1629. Uwe goede Vrundt F.H. de Nassau

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  Kijk voor uitgebreide tips voor het maken van transcripties op 'Wat staat daar?' bij: Aanwijzingen voor transcripties.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >