Overslaan en naar de inhoud gaan

Een onachtzame varkenshoeder

De stedelijke varkenshoeder van Bilzen zag zich in 1733 verplicht om een vergoeding te betalen aan de bezitter van een varken dat verdronken was terwijl hij er op had moeten passen.

niveau
 • Wegens den verckensheert

  Vergaderinghe van raedt
  gehalden den 21 julij 1733
  Alsoo Francis Palmarts claeght over
  den verckensheert, dat den selven sijns
  Francis vercken onlanghs niet en saude
  ingebrocht hebben met de andere vercken
  van den heert, ende het selve vercken
  verdroncken is gevonden in den stadts
  wijer aen het bolgewerck, ende
  vermits den verckensheert niet en
  kan bethoonen het selve tot onder de
  stadtsporte met de andere gebrocht te
  hebben, oversulx soo ist dat aen den selven
  mits desen door den aghbaren raedt
  gelast is de helseijt van de weerde
  te betaelen aen Francis voorsscreven, te weten
  acht gulden.
 • Wegens den verckensheert

  Vergaderinghe van raedt
  gehalden den 21 julij 1733
  Alsoo Francis Palmarts claeght over
  den verckensheert, dat den selven sijns
  Francis vercken onlanghs niet en saude
  ingebrocht hebben met de andere vercken
  van den heert, ende het selve vercken
  verdroncken is gevonden in den stadts
  wijer aen het bolgewerck, ende
  vermits den verckensheert niet en
  kan bethoonen het selve tot onder de
  stadtsporte met de andere gebrocht te
  hebben, oversulx soo ist dat aen den selven
  mits desen door den aghbaren raedt
  gelast is de helseijt van de weerde
  te betaelen aen Francis voorsscreven, te weten
  acht gulden.
 • Wegens den verckensheert

  Vergaderinghe van raedt
  gehalden den 21 julij 1733
  Alsoo Francis Palmarts claeght over
  den verckensheert, dat den selven sijns
  Francis vercken onlanghs niet en saude
  ingebrocht hebben met de andere vercken
  van den heert, ende het selve vercken
  verdroncken is gevonden in den stadts
  wijer aen het bolgewerck, ende
  vermits den verckensheert niet en
  kan bethoonen het selve tot onder de
  stadtsporte met de andere gebrocht te
  hebben, oversulx soo ist dat aen den selven
  mits desen door den aghbaren raedt
  gelast is de helseijt van de weerde
  te betaelen aen Francis voorsscreven, te weten
  acht gulden.
 • Wegens den verckensheert Vergaderinghe van raedt gehalden den 21 julij 1733 Alsoo Francis Palmarts claeght over den verckensheert, dat den selven sijns Francis vercken onlanghs niet en saude ingebrocht hebben met de andere vercken van den heert, ende het selve vercken verdroncken is gevonden in den stadts wijer aen het bolgewerck, ende vermits den verckensheert niet en kan bethoonen het selve tot onder de stadtsporte met de andere gebrocht te hebben, oversulx soo ist dat aen den selven mits desen door den aghbaren raedt gelast is de helseijt van de weerde te betaelen aen Francis voorsscreven, te weten acht gulden.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!