Overslaan en naar de inhoud gaan

Edammer kaas naar Bordeaux

Kaas is al heel lang een belangrijk exportproduct, vooral de Edammer kazen waren gewild. In de notariële archieven vind je daar de bewijzen van terug. Zo liet Jan Teengs, schepen van Edam, in 1748 vastleggen dat hij een partij kazen naar Bordeaux wilde verschepen.

niveau
 • Op heeden den sesde junii seeventien honderd
  agt en veertig compareerde voor mij Meester Gerard
  Beeldsnijder secretaris der stad Edam en aldaar
  resideerende notaris publicq in t bij sijn
  der nabeschreeven getuijgens den Edele Heer
  Jan Teengs Scheepen deser stad welken ver-
  klaarde in het schip de Juffrouw Elisabeth
  gecommandeert door Pieter Garbrands voor
  eijgen rekening afgelaaden te hebben duijsend
  stukx roodkorsten kaasen gemerkt met
  den Letter F. Zullende het gemelde schip
  navigeeren van Amsterdam na Bourdaux
  alwaar de boven gemelde voor eijgen rekening inge-
  laaden 1000 stukx roodkorsten kaasen
  zullen werden gelost.
  Aldus gepasseert binnen Edam voorszegd in
  het bijsijn van Muus Horn en Pieter de Jong
  als getuijgens hier toe versogt.
  Jan Teengs
  Muus Horn
  Pieter de Jong
  quod attestor
  G. Beeldsnijder
 • Op heeden den sesde junii seeventien honderd
  agt en veertig compareerde voor mij Meester Gerard
  Beeldsnijder secretaris der stad Edam en aldaar
  resideerende notaris publicq in t bij sijn
  der nabeschreeven getuijgens den Edele Heer
  Jan Teengs Scheepen deser stad welken ver-
  klaarde in het schip de Juffrouw Elisabeth
  gecommandeert door Pieter Garbrands voor
  eijgen rekening afgelaaden te hebben duijsend
  stukx roodkorsten kaasen gemerkt met
  den Letter F. Zullende het gemelde schip
  navigeeren van Amsterdam na Bourdaux
  alwaar de boven gemelde voor eijgen rekening inge-
  laaden 1000 stukx roodkorsten kaasen
  zullen werden gelost.
  Aldus gepasseert binnen Edam voorszegd in
  het bijsijn van Muus Horn en Pieter de Jong
  als getuijgens hier toe versogt.
  Jan Teengs
  Muus Horn
  Pieter de Jong
  quod attestor
  G. Beeldsnijder
 • Op heeden den sesde junii seeventien honderd
  agt en veertig compareerde voor mij Meester Gerard
  Beeldsnijder secretaris der stad Edam en aldaar
  resideerende notaris publicq in t bij sijn
  der nabeschreeven getuijgens den Edele Heer
  Jan Teengs Scheepen deser stad welken ver-
  klaarde in het schip de Juffrouw Elisabeth
  gecommandeert door Pieter Garbrands voor
  eijgen rekening afgelaaden te hebben duijsend
  stukx roodkorsten kaasen gemerkt met
  den Letter F. Zullende het gemelde schip
  navigeeren van Amsterdam na Bourdaux
  alwaar de boven gemelde voor eijgen rekening inge-
  laaden 1000 stukx roodkorsten kaasen
  zullen werden gelost.
  Aldus gepasseert binnen Edam voorszegd in
  het bijsijn van Muus Horn en Pieter de Jong
  als getuijgens hier toe versogt.
  Jan Teengs
  Muus Horn
  Pieter de Jong
  quod attestor
  G. Beeldsnijder
 • Op heeden den sesde junii seeventien honderd agt en veertig compareerde voor mij Meester Gerard Beeldsnijder secretaris der stad Edam en aldaar resideerende notaris publicq in t bij sijn der nabeschreeven getuijgens den Edele Heer Jan Teengs Scheepen deser stad welken ver- klaarde in het schip de Juffrouw Elisabeth gecommandeert door Pieter Garbrands voor eijgen rekening afgelaaden te hebben duijsend stukx roodkorsten kaasen gemerkt met den Letter F. Zullende het gemelde schip navigeeren van Amsterdam na Bourdaux alwaar de boven gemelde voor eijgen rekening inge- laaden 1000 stukx roodkorsten kaasen zullen werden gelost. Aldus gepasseert binnen Edam voorszegd in het bijsijn van Muus Horn en Pieter de Jong als getuijgens hier toe versogt. Jan Teengs Muus Horn Pieter de Jong quod attestor G. Beeldsnijder

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!