Overslaan en naar de inhoud gaan

De spa in de dijk

Als boer met land grenzend aan de Waterlandse Zeedijk had je het niet makkelijk. Je moest ‘jouw’ stuk dijk onderhouden. Als dat niet meer lukte zat er niets anders op dan de spa in de dijk te steken. Dit was een symbolische handeling in het bijzijn van de dijkgraaf en hoogheemraden van Waterland. Je verloor dan je land. Als je geluk had mocht je in je huis blijven wonen, zoals Neel Meijnerts uit Kinsel bij Durgerdam.

niveau
 • Spaedsteeckinge van Neel Meijnerts
  op de Kinsel.

  Compareerde voor dijckgraef en hooge heemraden van
  waterlandt Neel Meijnerts van de kinsel.
  Ende heeft (na dat sij wettelijck in presentie van
  dijckgraef en heemraden voornoemt de Spaed in den
  dijck gesteecken hadde) in alle betere forme stijle
  wegen en maniere van rechten haer doenlijck sijnde
  afstant gedaen gelijck sij afstant doet mits desen
  van alle alsulcke stucklandts genaemt schaeckelandt
  groot ontrent anderhalf deijmt gelegen inde kinsel op de
  Melcksloot. Belent de Spaed ten oosten en Marij
  Engels tot dorgerdam ten westen hebbende negen
  voeten dijcx onder nummero 21 en 22 in Ransdorper ban.
  Met het huijs daer sij tegenwoordich in woont op de
  kinsel ende een weijnich huijsraet.
  Verclaerde mede vercocht te hebben aen eenen
  friesenburch een stucklants genaemt de peerderen
  groot ontrent seven verndel, gelegen op de kinsel voorseid
  Eijntelijck verclaerde sij Comparante bij solemnele
  Eede geen meerder goederen onder t' gebiet van
  waterlant te hebben als hier voren gespecificeert
  sijn. Oock niet te weten van wien d'selve gecomen
  sijn anders als datse die van hare ouders geerft
  hadde. Soo waerlijck helpe haer Godt almachtich.
  Welcke Spaedsteeckinge aldus gedaen sijnde is
  bij dijckgraef en heemraden geaccepteert. Onvermindert
  de gemene landen haer gerechticheijt soo vande
  Spaedsteeckers buijten goederen in cas daer
  enige bevonden werden als t'recht van boesemen.
  Des beloofde sij Comperante nu noch nimmermeer geen
  recht of eijgendom daer aen te pretenderen in eeniger
  manieren. Maer t' Gemenelant van Waterlant
  daer mede te laten gewarden ende de volcomen
  possessie laten genieten.
  Naer welcke gedane Spaedsteeckinge en
  acceptatie is opt ootmoedelijck versoeck van de
  voorseide comparante haer gegunt ende geconsenteert
  dat sij t' huijs​ en huijsraet (als slecht en weijnich
  wesende) sal mogen voor haer behouden;
  Actum tot Nieuwendam den 8 Januarii
  Anno xvic vier en vijftich.
  Ten oirconde
  J.P. Ketel 1654
  Secretaris
 • Spaedsteeckinge van Neel Meijnerts
  op de Kinsel.

  Compareerde voor dijckgraef en hooge heemraden van
  waterlandt Neel Meijnerts van de kinsel.
  Ende heeft (na dat sij wettelijck in presentie van
  dijckgraef en heemraden voornoemt de Spaed in den
  dijck gesteecken hadde) in alle betere forme stijle
  wegen en maniere van rechten haer doenlijck sijnde
  afstant gedaen gelijck sij afstant doet mits desen
  van alle alsulcke stucklandts genaemt schaeckelandt
  groot ontrent anderhalf deijmt gelegen inde kinsel op de
  Melcksloot. Belent de Spaed ten oosten en Marij
  Engels tot dorgerdam ten westen hebbende negen
  voeten dijcx onder nummero 21 en 22 in Ransdorper ban.
  Met het huijs daer sij tegenwoordich in woont op de
  kinsel ende een weijnich huijsraet.
  Verclaerde mede vercocht te hebben aen eenen
  friesenburch een stucklants genaemt de peerderen
  groot ontrent seven verndel, gelegen op de kinsel voorseid
  Eijntelijck verclaerde sij Comparante bij solemnele
  Eede geen meerder goederen onder t' gebiet van
  waterlant te hebben als hier voren gespecificeert
  sijn. Oock niet te weten van wien d'selve gecomen
  sijn anders als datse die van hare ouders geerft
  hadde. Soo waerlijck helpe haer Godt almachtich.
  Welcke Spaedsteeckinge aldus gedaen sijnde is
  bij dijckgraef en heemraden geaccepteert. Onvermindert
  de gemene landen haer gerechticheijt soo vande
  Spaedsteeckers buijten goederen in cas daer
  enige bevonden werden als t'recht van boesemen.
  Des beloofde sij Comperante nu noch nimmermeer geen
  recht of eijgendom daer aen te pretenderen in eeniger
  manieren. Maer t' Gemenelant van Waterlant
  daer mede te laten gewarden ende de volcomen
  possessie laten genieten.
  Naer welcke gedane Spaedsteeckinge en
  acceptatie is opt ootmoedelijck versoeck van de
  voorseide comparante haer gegunt ende geconsenteert
  dat sij t' huijs​ en huijsraet (als slecht en weijnich
  wesende) sal mogen voor haer behouden;
  Actum tot Nieuwendam den 8 Januarii
  Anno xvic vier en vijftich.
  Ten oirconde
  J.P. Ketel 1654
  Secretaris
 • Spaedsteeckinge van Neel Meijnerts
  op de Kinsel.

  Compareerde voor dijckgraef en hooge heemraden van
  waterlandt Neel Meijnerts van de kinsel.
  Ende heeft (na dat sij wettelijck in presentie van
  dijckgraef en heemraden voornoemt de Spaed in den
  dijck gesteecken hadde) in alle betere forme stijle
  wegen en maniere van rechten haer doenlijck sijnde
  afstant gedaen gelijck sij afstant doet mits desen
  van alle alsulcke stucklandts genaemt schaeckelandt
  groot ontrent anderhalf deijmt gelegen inde kinsel op de
  Melcksloot. Belent de Spaed ten oosten en Marij
  Engels tot dorgerdam ten westen hebbende negen
  voeten dijcx onder nummero 21 en 22 in Ransdorper ban.
  Met het huijs daer sij tegenwoordich in woont op de
  kinsel ende een weijnich huijsraet.
  Verclaerde mede vercocht te hebben aen eenen
  friesenburch een stucklants genaemt de peerderen
  groot ontrent seven verndel, gelegen op de kinsel voorseid
  Eijntelijck verclaerde sij Comparante bij solemnele
  Eede geen meerder goederen onder t' gebiet van
  waterlant te hebben als hier voren gespecificeert
  sijn. Oock niet te weten van wien d'selve gecomen
  sijn anders als datse die van hare ouders geerft
  hadde. Soo waerlijck helpe haer Godt almachtich.
  Welcke Spaedsteeckinge aldus gedaen sijnde is
  bij dijckgraef en heemraden geaccepteert. Onvermindert
  de gemene landen haer gerechticheijt soo vande
  Spaedsteeckers buijten goederen in cas daer
  enige bevonden werden als t'recht van boesemen.
  Des beloofde sij Comperante nu noch nimmermeer geen
  recht of eijgendom daer aen te pretenderen in eeniger
  manieren. Maer t' Gemenelant van Waterlant
  daer mede te laten gewarden ende de volcomen
  possessie laten genieten.
  Naer welcke gedane Spaedsteeckinge en
  acceptatie is opt ootmoedelijck versoeck van de
  voorseide comparante haer gegunt ende geconsenteert
  dat sij t' huijs​ en huijsraet (als slecht en weijnich
  wesende) sal mogen voor haer behouden;
  Actum tot Nieuwendam den 8 Januarii
  Anno xvic vier en vijftich.
  Ten oirconde
  J.P. Ketel 1654
  Secretaris
 • Spaedsteeckinge van Neel Meijnerts op de Kinsel. Compareerde voor dijckgraef en hooge heemraden van waterlandt Neel Meijnerts van de kinsel. Ende heeft (na dat sij wettelijck in presentie van dijckgraef en heemraden voornoemt de Spaed in den dijck gesteecken hadde) in alle betere forme stijle wegen en maniere van rechten haer doenlijck sijnde afstant gedaen gelijck sij afstant doet mits desen van alle alsulcke stucklandts genaemt schaeckelandt groot ontrent anderhalf deijmt gelegen inde kinsel op de Melcksloot. Belent de Spaed ten oosten en Marij Engels tot dorgerdam ten westen hebbende negen voeten dijcx onder nummero 21 en 22 in Ransdorper ban. Met het huijs daer sij tegenwoordich in woont op de kinsel ende een weijnich huijsraet. Verclaerde mede vercocht te hebben aen eenen friesenburch een stucklants genaemt de peerderen groot ontrent seven verndel, gelegen op de kinsel voorseid Eijntelijck verclaerde sij Comparante bij solemnele Eede geen meerder goederen onder t' gebiet van waterlant te hebben als hier voren gespecificeert sijn. Oock niet te weten van wien d'selve gecomen sijn anders als datse die van hare ouders geerft hadde. Soo waerlijck helpe haer Godt almachtich. Welcke Spaedsteeckinge aldus gedaen sijnde is bij dijckgraef en heemraden geaccepteert. Onvermindert de gemene landen haer gerechticheijt soo vande Spaedsteeckers buijten goederen in cas daer enige bevonden werden als t'recht van boesemen. Des beloofde sij Comperante nu noch nimmermeer geen recht of eijgendom daer aen te pretenderen in eeniger manieren. Maer t' Gemenelant van Waterlant daer mede te laten gewarden ende de volcomen possessie laten genieten. Naer welcke gedane Spaedsteeckinge en acceptatie is opt ootmoedelijck versoeck van de voorseide comparante haer gegunt ende geconsenteert dat sij t' huijs​ en huijsraet (als slecht en weijnich wesende) sal mogen voor haer behouden; Actum tot Nieuwendam den 8 Januarii Anno xvic vier en vijftich. Ten oirconde J.P. Ketel 1654 Secretaris

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!