De schoolmeester schrijft

In Tilburg zoeken ze een nieuwe schoolmeester voor de school in de Veldhoven. Schalk Leenders klimt in zijn ganzeveer en solliciteert.

niveau
 • Aande Eerwaardige Heeren,
  Drossaart, ende schepenen
  der Heerlijkheden, van
  Tilborgh, ende Goirle,
  Geeft, met alle, schuldige Eerbiedigheijd, te
  kennen, Schalk Leenders, hoe het schoolmees-
  ters Ampt, van de Velthoven, alhier met
  de Doot, van Cornelis Gienhoven, is komen
  te vaceren, en nodig is, dat de voorseide bedie-
  ning, met een bequaam persoon, werde
  voorsien, en hij suppliant, sig van Jongs
  aan, heeft geoeffent, int lesen, schrijven,
  Cijfferen, psalm-zingen, en andere Exer-
  citie, tot den school dienst, gerequireert, en
  vertrout, daar toe volkomen, bequaan te
  sijn, ende die bediening, tot volkomen ge-
  noegen, en Contentement, van de Magistraat,
  mitsgaders, de geheele gemeente, soude waar-
  nemen, waaromme, hij suppliant, zig is
  keerende, tot U EDel Achtbare, gants demoede-
  lijk, versoekende, dat U Edel Agtbare, hem
  met het voorseide school​ meesters Ampt, op soo-
  danige Tractementen, en Emolementen,
  als daar toe sijn staande, gelieve te
  begunstigen,
  Dit doende etcetera
  Schalk Leenders
 • Aande Eerwaardige Heeren,
  Drossaart, ende schepenen
  der Heerlijkheden, van
  Tilborgh, ende Goirle,
  Geeft, met alle, schuldige Eerbiedigheijd, te
  kennen, Schalk Leenders, hoe het schoolmees-
  ters Ampt, van de Velthoven, alhier met
  de Doot, van Cornelis Gienhoven, is komen
  te vaceren, en nodig is, dat de voorseide bedie-
  ning, met een bequaam persoon, werde
  voorsien, en hij suppliant, sig van Jongs
  aan, heeft geoeffent, int lesen, schrijven,
  Cijfferen, psalm-zingen, en andere Exer-
  citie, tot den school dienst, gerequireert, en
  vertrout, daar toe volkomen, bequaan te
  sijn, ende die bediening, tot volkomen ge-
  noegen, en Contentement, van de Magistraat,
  mitsgaders, de geheele gemeente, soude waar-
  nemen, waaromme, hij suppliant, zig is
  keerende, tot U EDel Achtbare, gants demoede-
  lijk, versoekende, dat U Edel Agtbare, hem
  met het voorseide school​ meesters Ampt, op soo-
  danige Tractementen, en Emolementen,
  als daar toe sijn staande, gelieve te
  begunstigen,
  Dit doende etcetera
  Schalk Leenders
 • Aande Eerwaardige Heeren,
  Drossaart, ende schepenen
  der Heerlijkheden, van
  Tilborgh, ende Goirle,
  Geeft, met alle, schuldige Eerbiedigheijd, te
  kennen, Schalk Leenders, hoe het schoolmees-
  ters Ampt, van de Velthoven, alhier met
  de Doot, van Cornelis Gienhoven, is komen
  te vaceren, en nodig is, dat de voorseide bedie-
  ning, met een bequaam persoon, werde
  voorsien, en hij suppliant, sig van Jongs
  aan, heeft geoeffent, int lesen, schrijven,
  Cijfferen, psalm-zingen, en andere Exer-
  citie, tot den school dienst, gerequireert, en
  vertrout, daar toe volkomen, bequaan te
  sijn, ende die bediening, tot volkomen ge-
  noegen, en Contentement, van de Magistraat,
  mitsgaders, de geheele gemeente, soude waar-
  nemen, waaromme, hij suppliant, zig is
  keerende, tot U EDel Achtbare, gants demoede-
  lijk, versoekende, dat U Edel Agtbare, hem
  met het voorseide school​ meesters Ampt, op soo-
  danige Tractementen, en Emolementen,
  als daar toe sijn staande, gelieve te
  begunstigen,
  Dit doende etcetera
  Schalk Leenders
 • Aande Eerwaardige Heeren, Drossaart, ende schepenen der Heerlijkheden, van Tilborgh, ende Goirle, Geeft, met alle, schuldige Eerbiedigheijd, te kennen, Schalk Leenders, hoe het schoolmees- ters Ampt, van de Velthoven, alhier met de Doot, van Cornelis Gienhoven, is komen te vaceren, en nodig is, dat de voorseide bedie- ning, met een bequaam persoon, werde voorsien, en hij suppliant, sig van Jongs aan, heeft geoeffent, int lesen, schrijven, Cijfferen, psalm-zingen, en andere Exer- citie, tot den school dienst, gerequireert, en vertrout, daar toe volkomen, bequaan te sijn, ende die bediening, tot volkomen ge- noegen, en Contentement, van de Magistraat, mitsgaders, de geheele gemeente, soude waar- nemen, waaromme, hij suppliant, zig is keerende, tot U EDel Achtbare, gants demoede- lijk, versoekende, dat U Edel Agtbare, hem met het voorseide school​ meesters Ampt, op soo- danige Tractementen, en Emolementen, als daar toe sijn staande, gelieve te begunstigen, Dit doende etcetera Schalk Leenders

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  Kijk voor uitgebreide tips voor het maken van transcripties op 'Wat staat daar?' bij: Aanwijzingen voor transcripties.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >