De schoolmeester schrijft

In Tilburg zoeken ze een nieuwe schoolmeester voor de school in de Veldhoven. Schalk Leenders klimt in zijn ganzeveer en solliciteert.

niveau
 • Aande Eerwaardige Heeren,
  Drossaart, ende schepenen
  der Heerlijkheden, van
  Tilborgh, ende Goirle,
  Geeft, met alle, schuldige Eerbiedigheijd, te
  kennen, Schalk Leenders, hoe het schoolmees-
  ters Ampt, van de Velthoven alhier met
  de Doot van Cornelis Gienhoven, is komen
  te vaceren, en nodig is, dat de voorseide bedie-
  ning, met een bequaam persoon, werde
  voorsien, en hij suppliant, sig van Jongs
  aan, heeft geoeffent, int lesen, schrijven,
  Cijfferen, psalm-zingen, en andere Exer-
  citie tot den school dienst,gerequireert, en
  vertrout, daar toe volkomen bequaan te
  sijn, ende die bediening, tot volkomen ge-
  noegen, en Contentement,van de Magistraat,
  mitsgaders, de geheele gemeente, soude waar-
  nemen, waaromme, hij suppliant, zig is
  keerende, tot U EDel Achtbare, gants demoede-
  lijk,versoekende, dat U Edel Agtbare, hem
  met het voorseide school​ meesters Ampt, op soo-
  danige Tractementen, en Emolementen,
  als daar toe sijn staande, gelieve te
  begunstigen,
  Dit doende etcetera
  Schalk Leenders
 • Aande Eerwaardige Heeren,
  Drossaart, ende schepenen
  der Heerlijkheden, van
  Tilborgh, ende Goirle,
  Geeft, met alle, schuldige Eerbiedigheijd, te
  kennen, Schalk Leenders, hoe het schoolmees-
  ters Ampt, van de Velthoven alhier met
  de Doot van Cornelis Gienhoven, is komen
  te vaceren, en nodig is, dat de voorseide bedie-
  ning, met een bequaam persoon, werde
  voorsien, en hij suppliant, sig van Jongs
  aan, heeft geoeffent, int lesen, schrijven,
  Cijfferen, psalm-zingen, en andere Exer-
  citie tot den school dienst,gerequireert, en
  vertrout, daar toe volkomen bequaan te
  sijn, ende die bediening, tot volkomen ge-
  noegen, en Contentement,van de Magistraat,
  mitsgaders, de geheele gemeente, soude waar-
  nemen, waaromme, hij suppliant, zig is
  keerende, tot U EDel Achtbare, gants demoede-
  lijk,versoekende, dat U Edel Agtbare, hem
  met het voorseide school​ meesters Ampt, op soo-
  danige Tractementen, en Emolementen,
  als daar toe sijn staande, gelieve te
  begunstigen,
  Dit doende etcetera
  Schalk Leenders
 • Aande Eerwaardige Heeren,
  Drossaart, ende schepenen
  der Heerlijkheden, van
  Tilborgh, ende Goirle,
  Geeft, met alle, schuldige Eerbiedigheijd, te
  kennen, Schalk Leenders, hoe het schoolmees-
  ters Ampt, van de Velthoven alhier met
  de Doot van Cornelis Gienhoven, is komen
  te vaceren, en nodig is, dat de voorseide bedie-
  ning, met een bequaam persoon, werde
  voorsien, en hij suppliant, sig van Jongs
  aan, heeft geoeffent, int lesen, schrijven,
  Cijfferen, psalm-zingen, en andere Exer-
  citie tot den school dienst,gerequireert, en
  vertrout, daar toe volkomen bequaan te
  sijn, ende die bediening, tot volkomen ge-
  noegen, en Contentement,van de Magistraat,
  mitsgaders, de geheele gemeente, soude waar-
  nemen, waaromme, hij suppliant, zig is
  keerende, tot U EDel Achtbare, gants demoede-
  lijk,versoekende, dat U Edel Agtbare, hem
  met het voorseide school​ meesters Ampt, op soo-
  danige Tractementen, en Emolementen,
  als daar toe sijn staande, gelieve te
  begunstigen,
  Dit doende etcetera
  Schalk Leenders
 • Aande Eerwaardige Heeren, Drossaart, ende schepenen der Heerlijkheden, van Tilborgh, ende Goirle, Geeft, met alle, schuldige Eerbiedigheijd, te kennen, Schalk Leenders, hoe het schoolmees- ters Ampt, van de Velthoven alhier met de Doot van Cornelis Gienhoven, is komen te vaceren, en nodig is, dat de voorseide bedie- ning, met een bequaam persoon, werde voorsien, en hij suppliant, sig van Jongs aan, heeft geoeffent, int lesen, schrijven, Cijfferen, psalm-zingen, en andere Exer- citie tot den school dienst,gerequireert, en vertrout, daar toe volkomen bequaan te sijn, ende die bediening, tot volkomen ge- noegen, en Contentement,van de Magistraat, mitsgaders, de geheele gemeente, soude waar- nemen, waaromme, hij suppliant, zig is keerende, tot U EDel Achtbare, gants demoede- lijk,versoekende, dat U Edel Agtbare, hem met het voorseide school​ meesters Ampt, op soo- danige Tractementen, en Emolementen, als daar toe sijn staande, gelieve te begunstigen, Dit doende etcetera Schalk Leenders

  Enkele richtlijnen bij het transcriberen:

  • Transcribeer de tekst op de scan zo letterlijk mogelijk (incl. leestekens).
  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit.
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-teken.
  • Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, en regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.