Overslaan en naar de inhoud gaan

Claudia de Breij

Eind 17de-eeuw komen de voorouders van cabaretiére Claudia de Breij van Vreeswijk naar Utrecht. Ze heetten toen nog Breij en geen De Breij, getuige deze akte uit 1693.

De uitzending kun je ook nog terugzien!

niveau
 • Acte van separatie
  van twe huijsen
  Compareerde voor Schout ende Schepenen
  van Vreeswijck, anders genaemt de
  Vaert, Adriaen Breij, Buermeester alhier
  ter eenre, ende Adriaentje Wouters
  weduwe van Jan Gijsbertsen Breij ende An-
  thony Breij in qualiteite als grootmoeder
  en Oomen mitsgaders legitime vooghden
  van ’s vaders sijde, ende dan nogh Reij-
  er Cornelissen Goethart in Lopick Oom
  ende legitime vooght van ’s moeders sijde
  van Niesje ende Maria Breij, onmundi-
  ge nagelaten kinderen ende Erfgenamen
  van Wouter Breij en Trijntje Corne-
  lis Goethart in haer leven Egtelieden
  ter andere sijden, te kennen gevende
  dat de voornoemde Adriaen ende Wouter Breij
  op den 24 November 1675 in een eeuwi-
  gen Erfpaght hebben genomen van
  Antony de Voornen Oud tollenaer
  alhier seecker Erff gelegen aen de
  west sijde van de Kolck, breder

 • Acte van separatie
  van twe huijsen
  Compareerde voor Schout ende Schepenen
  van Vreeswijck, anders genaemt de
  Vaert, Adriaen Breij, Buermeester alhier
  ter eenre, ende Adriaentje Wouters
  weduwe van Jan Gijsbertsen Breij ende An-
  thony Breij in qualiteite als grootmoeder
  en Oomen mitsgaders legitime vooghden
  van ’s vaders sijde, ende dan nogh Reij-
  er Cornelissen Goethart in Lopick Oom
  ende legitime vooght van ’s moeders sijde
  van Niesje ende Maria Breij, onmundi-
  ge nagelaten kinderen ende Erfgenamen
  van Wouter Breij en Trijntje Corne-
  lis Goethart in haer leven Egtelieden
  ter andere sijden, te kennen gevende
  dat de voornoemde Adriaen ende Wouter Breij
  op den 24 November 1675 in een eeuwi-
  gen Erfpaght hebben genomen van
  Antony de Voornen Oud tollenaer
  alhier seecker Erff gelegen aen de
  west sijde van de Kolck, breder

 • Acte van separatie
  van twe huijsen
  Compareerde voor Schout ende Schepenen
  van Vreeswijck, anders genaemt de
  Vaert, Adriaen Breij, Buermeester alhier
  ter eenre, ende Adriaentje Wouters
  weduwe van Jan Gijsbertsen Breij ende An-
  thony Breij in qualiteite als grootmoeder
  en Oomen mitsgaders legitime vooghden
  van ’s vaders sijde, ende dan nogh Reij-
  er Cornelissen Goethart in Lopick Oom
  ende legitime vooght van ’s moeders sijde
  van Niesje ende Maria Breij, onmundi-
  ge nagelaten kinderen ende Erfgenamen
  van Wouter Breij en Trijntje Corne-
  lis Goethart in haer leven Egtelieden
  ter andere sijden, te kennen gevende
  dat de voornoemde Adriaen ende Wouter Breij
  op den 24 November 1675 in een eeuwi-
  gen Erfpaght hebben genomen van
  Antony de Voornen Oud tollenaer
  alhier seecker Erff gelegen aen de
  west sijde van de Kolck, breder

 • Acte van separatie van twe huijsen Compareerde voor Schout ende Schepenen van Vreeswijck, anders genaemt de Vaert, Adriaen Breij, Buermeester alhier ter eenre, ende Adriaentje Wouters weduwe van Jan Gijsbertsen Breij ende An- thony Breij in qualiteite als grootmoeder en Oomen mitsgaders legitime vooghden van ’s vaders sijde, ende dan nogh Reij- er Cornelissen Goethart in Lopick Oom ende legitime vooght van ’s moeders sijde van Niesje ende Maria Breij, onmundi- ge nagelaten kinderen ende Erfgenamen van Wouter Breij en Trijntje Corne- lis Goethart in haer leven Egtelieden ter andere sijden, te kennen gevende dat de voornoemde Adriaen ende Wouter Breij op den 24 November 1675 in een eeuwi- gen Erfpaght hebben genomen van Antony de Voornen Oud tollenaer alhier seecker Erff gelegen aen de west sijde van de Kolck, breder

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!