Brand in Haarlem

Op 23 oktober 1576 woedde er een brand in Haarlem. In totaal werden 467 huizen door de brand verwoest.

niveau
 • register van de huijsen die in de stat haerlem
  verbrant sijn den 23 october 1576
   
  op het sparen 7
  inde damstraet 3
  inde berkerosteeg 6
  inde langhe veerstraet 25
  inde korte veerstraet 9
  inde annegang 18
  inde kerckstraet 3
  inde kleijne houtstraet19
  inde schachelstraet 39
  inde francke steegh 39
  op t kleijnheijlich lant 18
  inde peuselaer steegh 11
  inde groote houtstraet boven de brugge 10
  inde steegh besijden het gasthuijs 3
  inde koningh straet 9
  op de oude gracht aende noort zijde 21
  aende zuijt zijde 16
  inde groote houtstraet beneden de brugh 57
  inde paerde steegh 2
  inde geerstraet 59
  inde breesteegh 34
  inde langhe gasthuijs straet 14
  inde korte gasthuijs straet 14
  inde sint magdalene straet 10
  inde sint michiel straet 15
  bij de ramen 6
  somma is 467 huijsen
   
  noch verbrande sint gangolfs kerck. sint elisabeths gasthuijs
  t. barvoete susteren klooster. en sint maertens hofken
  volgens kornelis bartelmeeszn. die een oogh getuijgen
  van dese brant is geweest
   
  sint elisabeths gasthuijs is de tijt der stichtinghe onbekent
  maer inde gasthuijs boecken albekent int jaer 1348 en
  is nadese brant gebout op t grootheijligh lant verplaest int
  clooster vande Minder broederen
 • register van de huijsen die in de stat haerlem
  verbrant sijn den 23 october 1576
   
  op het sparen 7
  inde damstraet 3
  inde berkerosteeg 6
  inde langhe veerstraet 25
  inde korte veerstraet 9
  inde annegang 18
  inde kerckstraet 3
  inde kleijne houtstraet19
  inde schachelstraet 39
  inde francke steegh 39
  op t kleijnheijlich lant 18
  inde peuselaer steegh 11
  inde groote houtstraet boven de brugge 10
  inde steegh besijden het gasthuijs 3
  inde koningh straet 9
  op de oude gracht aende noort zijde 21
  aende zuijt zijde 16
  inde groote houtstraet beneden de brugh 57
  inde paerde steegh 2
  inde geerstraet 59
  inde breesteegh 34
  inde langhe gasthuijs straet 14
  inde korte gasthuijs straet 14
  inde sint magdalene straet 10
  inde sint michiel straet 15
  bij de ramen 6
  somma is 467 huijsen
   
  noch verbrande sint gangolfs kerck. sint elisabeths gasthuijs
  t. barvoete susteren klooster. en sint maertens hofken
  volgens kornelis bartelmeeszn. die een oogh getuijgen
  van dese brant is geweest
   
  sint elisabeths gasthuijs is de tijt der stichtinghe onbekent
  maer inde gasthuijs boecken albekent int jaer 1348 en
  is nadese brant gebout op t grootheijligh lant verplaest int
  clooster vande Minder broederen
 • register van de huijsen die in de stat haerlem
  verbrant sijn den 23 october 1576
   
  op het sparen 7
  inde damstraet 3
  inde berkerosteeg 6
  inde langhe veerstraet 25
  inde korte veerstraet 9
  inde annegang 18
  inde kerckstraet 3
  inde kleijne houtstraet19
  inde schachelstraet 39
  inde francke steegh 39
  op t kleijnheijlich lant 18
  inde peuselaer steegh 11
  inde groote houtstraet boven de brugge 10
  inde steegh besijden het gasthuijs 3
  inde koningh straet 9
  op de oude gracht aende noort zijde 21
  aende zuijt zijde 16
  inde groote houtstraet beneden de brugh 57
  inde paerde steegh 2
  inde geerstraet 59
  inde breesteegh 34
  inde langhe gasthuijs straet 14
  inde korte gasthuijs straet 14
  inde sint magdalene straet 10
  inde sint michiel straet 15
  bij de ramen 6
  somma is 467 huijsen
   
  noch verbrande sint gangolfs kerck. sint elisabeths gasthuijs
  t. barvoete susteren klooster. en sint maertens hofken
  volgens kornelis bartelmeeszn. die een oogh getuijgen
  van dese brant is geweest
   
  sint elisabeths gasthuijs is de tijt der stichtinghe onbekent
  maer inde gasthuijs boecken albekent int jaer 1348 en
  is nadese brant gebout op t grootheijligh lant verplaest int
  clooster vande Minder broederen
 • register van de huijsen die in de stat haerlem verbrant sijn den 23 october 1576  op het sparen 7 inde damstraet 3 inde berkerosteeg 6 inde langhe veerstraet 25 inde korte veerstraet 9 inde annegang 18 inde kerckstraet 3 inde kleijne houtstraet19 inde schachelstraet 39 inde francke steegh 39 op t kleijnheijlich lant 18 inde peuselaer steegh 11 inde groote houtstraet boven de brugge 10 inde steegh besijden het gasthuijs 3 inde koningh straet 9 op de oude gracht aende noort zijde 21 aende zuijt zijde 16 inde groote houtstraet beneden de brugh 57 inde paerde steegh 2 inde geerstraet 59 inde breesteegh 34 inde langhe gasthuijs straet 14 inde korte gasthuijs straet 14 inde sint magdalene straet 10 inde sint michiel straet 15 bij de ramen 6 somma is 467 huijsen  noch verbrande sint gangolfs kerck. sint elisabeths gasthuijs t. barvoete susteren klooster. en sint maertens hofken volgens kornelis bartelmeeszn. die een oogh getuijgen van dese brant is geweest  sint elisabeths gasthuijs is de tijt der stichtinghe onbekent maer inde gasthuijs boecken albekent int jaer 1348 en is nadese brant gebout op t grootheijligh lant verplaest int clooster vande Minder broederen

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  Kijk voor uitgebreide tips voor het maken van transcripties op 'Wat staat daar?' bij: Aanwijzingen voor transcripties.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >