Boze voogden, deel 2

Een minderjarige jongeman geeft zelfstandig geld uit. Zijn voogden zijn het er niet mee eens, en...stappen naar de notaris! Op deze pagina weerleggen zij zijn actie.

niveau
 • gens absoluit staende onder de voogdij van
  haer comparanten als beedigde voogden
  soo verclaren sij comparanten dien
  volgende in voornoemde qualiteijt als voog-
  den te disapproberen het doen vant
  voorschreven arrest door den voorschreven Anthonij
  van der Laeck tot antwerpen gedaen
  protesterende daer jegens wel expres-
  selijck met den gevolgen en aencleven
  van dien houdende het selve nul
  kragteloos en van onwaerden niet
  willende nogh begerende dat daer op
  Eenigh reguard genomen sal werden
  in regt off daer buijten en op dat tgeene
  voorschreven ten allen tijden sal coussteren
  soo hebben sij comparanten in voornoemde qua-
  liteijt hier van Laten maecken dese
  acte declaratoir om deselve te doen
  insinueren en registreren soo tot ant-
  werpen en verders daer en soo het
  behoort, Aldus gedaen en gepasseert
  binnen de Stadt Helmont desen 21
  meij 17c negenentwintigh ter presentie
  van Peter van Laerhoven en goort
  baeckers schepenen der heerlijckheijt van
  Mierlo als getuijgen van goeden geloove
  hier toe versogt
  Martinus vander Laack Mij present
  Delis van Hooff
  Peter van Larhoven P. d. Cort
  Goort Bakers notarius publicus
 • gens absoluit staende onder de voogdij van
  haer comparanten als beedigde voogden
  soo verclaren sij comparanten dien
  volgende in voornoemde qualiteijt als voog-
  den te disapproberen het doen vant
  voorschreven arrest door den voorschreven Anthonij
  van der Laeck tot antwerpen gedaen
  protesterende daer jegens wel expres-
  selijck met den gevolgen en aencleven
  van dien houdende het selve nul
  kragteloos en van onwaerden niet
  willende nogh begerende dat daer op
  Eenigh reguard genomen sal werden
  in regt off daer buijten en op dat tgeene
  voorschreven ten allen tijden sal coussteren
  soo hebben sij comparanten in voornoemde qua-
  liteijt hier van Laten maecken dese
  acte declaratoir om deselve te doen
  insinueren en registreren soo tot ant-
  werpen en verders daer en soo het
  behoort, Aldus gedaen en gepasseert
  binnen de Stadt Helmont desen 21
  meij 17c negenentwintigh ter presentie
  van Peter van Laerhoven en goort
  baeckers schepenen der heerlijckheijt van
  Mierlo als getuijgen van goeden geloove
  hier toe versogt
  Martinus vander Laack Mij present
  Delis van Hooff
  Peter van Larhoven P. d. Cort
  Goort Bakers notarius publicus
 • gens absoluit staende onder de voogdij van
  haer comparanten als beedigde voogden
  soo verclaren sij comparanten dien
  volgende in voornoemde qualiteijt als voog-
  den te disapproberen het doen vant
  voorschreven arrest door den voorschreven Anthonij
  van der Laeck tot antwerpen gedaen
  protesterende daer jegens wel expres-
  selijck met den gevolgen en aencleven
  van dien houdende het selve nul
  kragteloos en van onwaerden niet
  willende nogh begerende dat daer op
  Eenigh reguard genomen sal werden
  in regt off daer buijten en op dat tgeene
  voorschreven ten allen tijden sal coussteren
  soo hebben sij comparanten in voornoemde qua-
  liteijt hier van Laten maecken dese
  acte declaratoir om deselve te doen
  insinueren en registreren soo tot ant-
  werpen en verders daer en soo het
  behoort, Aldus gedaen en gepasseert
  binnen de Stadt Helmont desen 21
  meij 17c negenentwintigh ter presentie
  van Peter van Laerhoven en goort
  baeckers schepenen der heerlijckheijt van
  Mierlo als getuijgen van goeden geloove
  hier toe versogt
  Martinus vander Laack Mij present
  Delis van Hooff
  Peter van Larhoven P. d. Cort
  Goort Bakers notarius publicus
 • gens absoluit staende onder de voogdij van haer comparanten als beedigde voogden soo verclaren sij comparanten dien volgende in voornoemde qualiteijt als voog- den te disapproberen het doen vant voorschreven arrest door den voorschreven Anthonij van der Laeck tot antwerpen gedaen protesterende daer jegens wel expres- selijck met den gevolgen en aencleven van dien houdende het selve nul kragteloos en van onwaerden niet willende nogh begerende dat daer op Eenigh reguard genomen sal werden in regt off daer buijten en op dat tgeene voorschreven ten allen tijden sal coussteren soo hebben sij comparanten in voornoemde qua- liteijt hier van Laten maecken dese acte declaratoir om deselve te doen insinueren en registreren soo tot ant- werpen en verders daer en soo het behoort, Aldus gedaen en gepasseert binnen de Stadt Helmont desen 21 meij 17c negenentwintigh ter presentie van Peter van Laerhoven en goort baeckers schepenen der heerlijckheijt van Mierlo als getuijgen van goeden geloove hier toe versogt Martinus vander Laack Mij present Delis van Hooff Peter van Larhoven P. d. Cort Goort Bakers notarius publicus

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >