Overslaan en naar de inhoud gaan

Bezette stad

In september 1692 veroverde een Noord-Nederlands leger de Vlaamse stad Veurne, die in 1667 door Lodewijk XIV was ingenomen, op de Fransen. Op de vierentwintigste van die maand gaf de Staatse bevelhebber de lokale autoriteiten enkele instructies over de inkwartiering van soldaten bij de plaatselijke bevolking.

niveau
 • Lowijs Grave van Noyelle en van
  Fallais etcetera Maijoor Generael ten dienste
  der Vereenighde Nederlanden commanderende
  tot Veurne.
  Alsoo wij geinformeert sijn, als dat de patrone
  alwaer de soldaeten gelogeert sijn, an de selve gheen
  vuijr off licht en gheven. Soo ordonnere wij
  desen dat de patrone de soldaeten haer eijgen vuijr
  sullen laeten gebruijcken offte vuijr en licht in haer
  quartier gheven, en al die gheen die in laege huijsen
  gelogeert sijn, sullen de Heere van de Magistraet
  de selve haer vuijr en licht furneren.
  Wort hier nevens geordonneert dat die soldaeten
  die op stroije mattrasse mochten slaepen de selve
  alle veerthien daegen vers stroij in de selve sal
  gegeven worden. Gedaen binnen Veurne desen vier en
  twintigsten septembris 1692
  Louis Grave van
  Noyelle

 • Lowijs Grave van Noyelle en van
  Fallais etcetera Maijoor Generael ten dienste
  der Vereenighde Nederlanden commanderende
  tot Veurne.
  Alsoo wij geinformeert sijn, als dat de patrone
  alwaer de soldaeten gelogeert sijn, an de selve gheen
  vuijr off licht en gheven. Soo ordonnere wij
  desen dat de patrone de soldaeten haer eijgen vuijr
  sullen laeten gebruijcken offte vuijr en licht in haer
  quartier gheven, en al die gheen die in laege huijsen
  gelogeert sijn, sullen de Heere van de Magistraet
  de selve haer vuijr en licht furneren.
  Wort hier nevens geordonneert dat die soldaeten
  die op stroije mattrasse mochten slaepen de selve
  alle veerthien daegen vers stroij in de selve sal
  gegeven worden. Gedaen binnen Veurne desen vier en
  twintigsten septembris 1692
  Louis Grave van
  Noyelle

 • Lowijs Grave van Noyelle en van
  Fallais etcetera Maijoor Generael ten dienste
  der Vereenighde Nederlanden commanderende
  tot Veurne.
  Alsoo wij geinformeert sijn, als dat de patrone
  alwaer de soldaeten gelogeert sijn, an de selve gheen
  vuijr off licht en gheven. Soo ordonnere wij
  desen dat de patrone de soldaeten haer eijgen vuijr
  sullen laeten gebruijcken offte vuijr en licht in haer
  quartier gheven, en al die gheen die in laege huijsen
  gelogeert sijn, sullen de Heere van de Magistraet
  de selve haer vuijr en licht furneren.
  Wort hier nevens geordonneert dat die soldaeten
  die op stroije mattrasse mochten slaepen de selve
  alle veerthien daegen vers stroij in de selve sal
  gegeven worden. Gedaen binnen Veurne desen vier en
  twintigsten septembris 1692
  Louis Grave van
  Noyelle

 • Lowijs Grave van Noyelle en van Fallais etcetera Maijoor Generael ten dienste der Vereenighde Nederlanden commanderende tot Veurne. Alsoo wij geinformeert sijn, als dat de patrone alwaer de soldaeten gelogeert sijn, an de selve gheen vuijr off licht en gheven. Soo ordonnere wij desen dat de patrone de soldaeten haer eijgen vuijr sullen laeten gebruijcken offte vuijr en licht in haer quartier gheven, en al die gheen die in laege huijsen gelogeert sijn, sullen de Heere van de Magistraet de selve haer vuijr en licht furneren. Wort hier nevens geordonneert dat die soldaeten die op stroije mattrasse mochten slaepen de selve alle veerthien daegen vers stroij in de selve sal gegeven worden. Gedaen binnen Veurne desen vier en twintigsten septembris 1692 Louis Grave van Noyelle

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!