Beleggen is risicovol

Jac Kuijpers uit Merkelbeek wil de politie onderzoek laten doen naar een maatschappij waar hij aandelen in heeft.

niveau
 • Merkelbeek 4 April 1927.

  Aan U Wel Edel Gestrenge Heer
  Commisaris van Politie
  te
  Tilburg

  In verband met bijgaand artikkel in de
  Limburger Koerier heb ik als Premie aandeel
  houdel bij genoemde Bank de eer U Mijnheer
  Commisaris te willen vragen en verzoeken eens
  eens onderzoek te willen doen instellen door een
  Uwer Rechercheurs naar de economische en solied-
  heid en zekerheid met waarborg in een woord naar
  de ware Toedracht der Maatschappij en werkwijze
  Wel heb ik het verlangen om mijn naam
  niet te noemen daar ik geheim wil blijven
  Ik heb Uwe Standplaats Tilburg gekozen
  Mijnheer Commisaris omrede het de korst bij gelegen
  plaats is en U misschien al reeds goed op de hoogte
  is der genoemde Maatschappij
  Dan sluit ik 10cents postzegel in voor antwoord
  en verblijf verder met de meeste Hoogachting Uwer
  Jac Kuijpers. Steenweg 76 Merkelbeek. Limburg.
  Het artikel was geplaats in de Limburger Koerier van 31 Maart jongstleden
 • Merkelbeek 4 April 1927.

  Aan U Wel Edel Gestrenge Heer
  Commisaris van Politie
  te
  Tilburg

  In verband met bijgaand artikkel in de
  Limburger Koerier heb ik als Premie aandeel
  houdel bij genoemde Bank de eer U Mijnheer
  Commisaris te willen vragen en verzoeken eens
  eens onderzoek te willen doen instellen door een
  Uwer Rechercheurs naar de economische en solied-
  heid en zekerheid met waarborg in een woord naar
  de ware Toedracht der Maatschappij en werkwijze
  Wel heb ik het verlangen om mijn naam
  niet te noemen daar ik geheim wil blijven
  Ik heb Uwe Standplaats Tilburg gekozen
  Mijnheer Commisaris omrede het de korst bij gelegen
  plaats is en U misschien al reeds goed op de hoogte
  is der genoemde Maatschappij
  Dan sluit ik 10cents postzegel in voor antwoord
  en verblijf verder met de meeste Hoogachting Uwer
  Jac Kuijpers. Steenweg 76 Merkelbeek. Limburg.
  Het artikel was geplaats in de Limburger Koerier van 31 Maart jongstleden
 • Merkelbeek 4 April 1927.

  Aan U Wel Edel Gestrenge Heer
  Commisaris van Politie
  te
  Tilburg

  In verband met bijgaand artikkel in de
  Limburger Koerier heb ik als Premie aandeel
  houdel bij genoemde Bank de eer U Mijnheer
  Commisaris te willen vragen en verzoeken eens
  eens onderzoek te willen doen instellen door een
  Uwer Rechercheurs naar de economische en solied-
  heid en zekerheid met waarborg in een woord naar
  de ware Toedracht der Maatschappij en werkwijze
  Wel heb ik het verlangen om mijn naam
  niet te noemen daar ik geheim wil blijven
  Ik heb Uwe Standplaats Tilburg gekozen
  Mijnheer Commisaris omrede het de korst bij gelegen
  plaats is en U misschien al reeds goed op de hoogte
  is der genoemde Maatschappij
  Dan sluit ik 10cents postzegel in voor antwoord
  en verblijf verder met de meeste Hoogachting Uwer
  Jac Kuijpers. Steenweg 76 Merkelbeek. Limburg.
  Het artikel was geplaats in de Limburger Koerier van 31 Maart jongstleden
 • Merkelbeek 4 April 1927. Aan U Wel Edel Gestrenge Heer Commisaris van Politie te Tilburg In verband met bijgaand artikkel in de Limburger Koerier heb ik als Premie aandeel houdel bij genoemde Bank de eer U Mijnheer Commisaris te willen vragen en verzoeken eens eens onderzoek te willen doen instellen door een Uwer Rechercheurs naar de economische en solied- heid en zekerheid met waarborg in een woord naar de ware Toedracht der Maatschappij en werkwijze Wel heb ik het verlangen om mijn naam niet te noemen daar ik geheim wil blijven Ik heb Uwe Standplaats Tilburg gekozen Mijnheer Commisaris omrede het de korst bij gelegen plaats is en U misschien al reeds goed op de hoogte is der genoemde Maatschappij Dan sluit ik 10cents postzegel in voor antwoord en verblijf verder met de meeste Hoogachting Uwer Jac Kuijpers. Steenweg 76 Merkelbeek. Limburg. Het artikel was geplaats in de Limburger Koerier van 31 Maart jongstleden

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >