Overslaan en naar de inhoud gaan

Beestenbende

Onalledaags gedierte trok vroeger zodanig bekijks dat er een goede stuiver aan te verdienen viel. Bij de stress van die arme beestjes werd nog niet stilgestaan.

niveau
 • Aen de edele heeren borgermeesteren
  ende vroetschap der stadt Utrecht

  Geeft oitmoedelick te kennen Mathijs Casier,
  wonende tot Leyden, dat hij heeft een iongh
  wolffgen, staende in een kiste, mit een verckgen
  dat hij uyt Turkijen heeft becomen, hebbende op ’t lijff
  schaepswolle, ende noch een vreemt gedierte uyt
  Oost-Indiën, ’t welck een Racoen genaemt wort,
  alle ’t welcke den suppliant wel geerne gedurende
  dese jaermerckte om gelt zoude laten besien
  om daermede een stuyver tot noodlick onderhout
  van zijne drie kinderkens te mogen verdienen,
  versoeckende dat U Edele gelieven hem
  zulcx toe te staen. Dit doende etcetera.

 • Aen de edele heeren borgermeesteren
  ende vroetschap der stadt Utrecht

  Geeft oitmoedelick te kennen Mathijs Casier,
  wonende tot Leyden, dat hij heeft een iongh
  wolffgen, staende in een kiste, mit een verckgen
  dat hij uyt Turkijen heeft becomen, hebbende op ’t lijff
  schaepswolle, ende noch een vreemt gedierte uyt
  Oost-Indiën, ’t welck een Racoen genaemt wort,
  alle ’t welcke den suppliant wel geerne gedurende
  dese jaermerckte om gelt zoude laten besien
  om daermede een stuyver tot noodlick onderhout
  van zijne drie kinderkens te mogen verdienen,
  versoeckende dat U Edele gelieven hem
  zulcx toe te staen. Dit doende etcetera.

 • Aen de edele heeren borgermeesteren
  ende vroetschap der stadt Utrecht

  Geeft oitmoedelick te kennen Mathijs Casier,
  wonende tot Leyden, dat hij heeft een iongh
  wolffgen, staende in een kiste, mit een verckgen
  dat hij uyt Turkijen heeft becomen, hebbende op ’t lijff
  schaepswolle, ende noch een vreemt gedierte uyt
  Oost-Indiën, ’t welck een Racoen genaemt wort,
  alle ’t welcke den suppliant wel geerne gedurende
  dese jaermerckte om gelt zoude laten besien
  om daermede een stuyver tot noodlick onderhout
  van zijne drie kinderkens te mogen verdienen,
  versoeckende dat U Edele gelieven hem
  zulcx toe te staen. Dit doende etcetera.

 • Aen de edele heeren borgermeesteren ende vroetschap der stadt Utrecht Geeft oitmoedelick te kennen Mathijs Casier, wonende tot Leyden, dat hij heeft een iongh wolffgen, staende in een kiste, mit een verckgen dat hij uyt Turkijen heeft becomen, hebbende op ’t lijff schaepswolle, ende noch een vreemt gedierte uyt Oost-Indiën, ’t welck een Racoen genaemt wort, alle ’t welcke den suppliant wel geerne gedurende dese jaermerckte om gelt zoude laten besien om daermede een stuyver tot noodlick onderhout van zijne drie kinderkens te mogen verdienen, versoeckende dat U Edele gelieven hem zulcx toe te staen. Dit doende etcetera.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!