Astrid Kersseboom

Soms ben je in een gekke bui. Je koopt iets en daar koppel je een weddenschap aan vast. Onderwerp van de weddenschap: komt er een wapenstilstand tussen Spanje en de Republiek in de komende drie jaar? Dit speelt zich af in 1623 en wij weten hoe dit is afgelopen en wie moest betalen!

Deze tekst is gebruikt in de serie Verborgen Verleden over Astrid Kersseboom.

Kijk hier de aflevering terug

niveau
 • Cornelis gerit anthonissen heeft vercocht
  Ende jr. Gerit van Balueren heeft
  gecocht vande voorschreven Cornelis Geridden vier
  veertelen roggen te leveren
  voor bamisse toecomende op conditie ingevalle
  tusschen heden en drije Jaren tusschen
  de coninck van spaingien ofte hertoch
  van Brabant ende de heere staten
  der vereenichde provincien wordt
  gepubliceert stilstand in wapen
  treves of openbaren peijs sal de
  vs. Cooper daervoor betalen de somme
  van vier ende dertich gulden, soo niet sal den
  vs rogge voor niet hebben des
  is conditie, dat de vs. Stilstant
  ofte treves sal moeten continueren
  voor eenighe jaren, des sal
  de betalinghe geschieden opde
  pubicatie, Gelovende dese te
  houden vast stentich ende van werden
  onder tverbant ende renunciatien
  als naer recht, actum viien
  julij 1623 present Cornelis
  Ariaenss van dongen ende de
  secr. Etc. wilboirts als getuijgh ende
 • Cornelis gerit anthonissen heeft vercocht
  Ende jr. Gerit van Balueren heeft
  gecocht vande voorschreven Cornelis Geridden vier
  veertelen roggen te leveren
  voor bamisse toecomende op conditie ingevalle
  tusschen heden en drije Jaren tusschen
  de coninck van spaingien ofte hertoch
  van Brabant ende de heere staten
  der vereenichde provincien wordt
  gepubliceert stilstand in wapen
  treves of openbaren peijs sal de
  vs. Cooper daervoor betalen de somme
  van vier ende dertich gulden, soo niet sal den
  vs rogge voor niet hebben des
  is conditie, dat de vs. Stilstant
  ofte treves sal moeten continueren
  voor eenighe jaren, des sal
  de betalinghe geschieden opde
  pubicatie, Gelovende dese te
  houden vast stentich ende van werden
  onder tverbant ende renunciatien
  als naer recht, actum viien
  julij 1623 present Cornelis
  Ariaenss van dongen ende de
  secr. Etc. wilboirts als getuijgh ende
 • Cornelis gerit anthonissen heeft vercocht
  Ende jr. Gerit van Balueren heeft
  gecocht vande voorschreven Cornelis Geridden vier
  veertelen roggen te leveren
  voor bamisse toecomende op conditie ingevalle
  tusschen heden en drije Jaren tusschen
  de coninck van spaingien ofte hertoch
  van Brabant ende de heere staten
  der vereenichde provincien wordt
  gepubliceert stilstand in wapen
  treves of openbaren peijs sal de
  vs. Cooper daervoor betalen de somme
  van vier ende dertich gulden, soo niet sal den
  vs rogge voor niet hebben des
  is conditie, dat de vs. Stilstant
  ofte treves sal moeten continueren
  voor eenighe jaren, des sal
  de betalinghe geschieden opde
  pubicatie, Gelovende dese te
  houden vast stentich ende van werden
  onder tverbant ende renunciatien
  als naer recht, actum viien
  julij 1623 present Cornelis
  Ariaenss van dongen ende de
  secr. Etc. wilboirts als getuijgh ende
 • Cornelis gerit anthonissen heeft vercocht Ende jr. Gerit van Balueren heeft gecocht vande voorschreven Cornelis Geridden vier veertelen roggen te leveren voor bamisse toecomende op conditie ingevalle tusschen heden en drije Jaren tusschen de coninck van spaingien ofte hertoch van Brabant ende de heere staten der vereenichde provincien wordt gepubliceert stilstand in wapen treves of openbaren peijs sal de vs. Cooper daervoor betalen de somme van vier ende dertich gulden, soo niet sal den vs rogge voor niet hebben des is conditie, dat de vs. Stilstant ofte treves sal moeten continueren voor eenighe jaren, des sal de betalinghe geschieden opde pubicatie, Gelovende dese te houden vast stentich ende van werden onder tverbant ende renunciatien als naer recht, actum viien julij 1623 present Cornelis Ariaenss van dongen ende de secr. Etc. wilboirts als getuijgh ende

  Let hier op

  Enkele richtlijnen bij het transcriberen:

  • Transcribeer de tekst op de scan zo letterlijk mogelijk (incl. leestekens).
  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-teken.
  • Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, en regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.