Overslaan en naar de inhoud gaan

Astrid Kersseboom

Soms ben je in een gekke bui. Je koopt iets en daar koppel je een weddenschap aan vast. Onderwerp van de weddenschap: komt er een wapenstilstand tussen Spanje en de Republiek in de komende drie jaar? Dit speelt zich af in 1623 en wij weten hoe dit is afgelopen en wie moest betalen!

Deze tekst is gebruikt in de serie Verborgen Verleden over Astrid Kersseboom.

Kijk hier de aflevering terug

niveau
 • Cornelis gerit anthonissen heeft vercocht
  Ende jonker Gerit van Balueren heeft
  gecocht vande voorschreven Cornelis Geridden vier
  veertelen roggen te leveren
  voor bamisse toecomende op conditie ingevalle
  tusschen heden en drije Jaren tusschen
  de coninck van spaingien ofte hertoch
  van Brabant ende de heere staten
  der vereenichde provincien wordt
  gepubliceert stilstandt in wapen
  treves of openbaren peijs sal de
  voorschreven Cooper daervoor betalen de somme
  van vier ende dertich gulden, soo niet sal den
  voorschreven rogge voor niet hebben des
  is conditie, dat de voorschreven Stilstant
  ofte treves sal moeten continueren
  voor eenighe jaren, des sal
  de betalinghe geschieden opde
  publicatie, Gelovende dese te
  houden vast stentich ende van werden
  onder tverbant ende renunciatien
  als naer recht, actum viiden
  julij 1623 present Cornelis
  Ariaenss van dongen ende de
  secretaris Etcetera wilboirts als getuijgh ende
 • Cornelis gerit anthonissen heeft vercocht
  Ende jonker Gerit van Balueren heeft
  gecocht vande voorschreven Cornelis Geridden vier
  veertelen roggen te leveren
  voor bamisse toecomende op conditie ingevalle
  tusschen heden en drije Jaren tusschen
  de coninck van spaingien ofte hertoch
  van Brabant ende de heere staten
  der vereenichde provincien wordt
  gepubliceert stilstandt in wapen
  treves of openbaren peijs sal de
  voorschreven Cooper daervoor betalen de somme
  van vier ende dertich gulden, soo niet sal den
  voorschreven rogge voor niet hebben des
  is conditie, dat de voorschreven Stilstant
  ofte treves sal moeten continueren
  voor eenighe jaren, des sal
  de betalinghe geschieden opde
  publicatie, Gelovende dese te
  houden vast stentich ende van werden
  onder tverbant ende renunciatien
  als naer recht, actum viiden
  julij 1623 present Cornelis
  Ariaenss van dongen ende de
  secretaris Etcetera wilboirts als getuijgh ende
 • Cornelis gerit anthonissen heeft vercocht
  Ende jonker Gerit van Balueren heeft
  gecocht vande voorschreven Cornelis Geridden vier
  veertelen roggen te leveren
  voor bamisse toecomende op conditie ingevalle
  tusschen heden en drije Jaren tusschen
  de coninck van spaingien ofte hertoch
  van Brabant ende de heere staten
  der vereenichde provincien wordt
  gepubliceert stilstandt in wapen
  treves of openbaren peijs sal de
  voorschreven Cooper daervoor betalen de somme
  van vier ende dertich gulden, soo niet sal den
  voorschreven rogge voor niet hebben des
  is conditie, dat de voorschreven Stilstant
  ofte treves sal moeten continueren
  voor eenighe jaren, des sal
  de betalinghe geschieden opde
  publicatie, Gelovende dese te
  houden vast stentich ende van werden
  onder tverbant ende renunciatien
  als naer recht, actum viiden
  julij 1623 present Cornelis
  Ariaenss van dongen ende de
  secretaris Etcetera wilboirts als getuijgh ende
 • Cornelis gerit anthonissen heeft vercocht Ende jonker Gerit van Balueren heeft gecocht vande voorschreven Cornelis Geridden vier veertelen roggen te leveren voor bamisse toecomende op conditie ingevalle tusschen heden en drije Jaren tusschen de coninck van spaingien ofte hertoch van Brabant ende de heere staten der vereenichde provincien wordt gepubliceert stilstandt in wapen treves of openbaren peijs sal de voorschreven Cooper daervoor betalen de somme van vier ende dertich gulden, soo niet sal den voorschreven rogge voor niet hebben des is conditie, dat de voorschreven Stilstant ofte treves sal moeten continueren voor eenighe jaren, des sal de betalinghe geschieden opde publicatie, Gelovende dese te houden vast stentich ende van werden onder tverbant ende renunciatien als naer recht, actum viiden julij 1623 present Cornelis Ariaenss van dongen ende de secretaris Etcetera wilboirts als getuijgh ende

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!