Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Nu ook puzzelen op handschriften uit Nijmegen en omstreken: Regionaal Archief Nijmegen nieuwste deelnemer Wat staat daer?

'Wat staat daer?' is met de kersverse toetreding van Regionaal Archief Nijmegen weer een schatkamer rijker en telt nu tien deelnemende archiefdiensten uit Nederland en Vlaanderen. Met RA Nijmegen erbij is een interessant paleografisch territorium richting het oosten gewonnen en zullen allerlei historische handschriften afkomstig uit de oudste stad van Nederland en haar omstreken hun weg gaan vinden naar de bezoekers van watstaatdaer.nl. Maar liefst eenentwintig lees- en oefenteksten van deze archiefdienst zijn gepubliceerd. Middeleeuwse oorkondes uit een nonnenklooster met gekke afkortingen, een veertiende-eeuws vrijhandelsverdrag met Keulen in Gotisch schrift, een kladje uit een schepenarchief en nog veel meer. In onze nieuwsbrief lichten we iedere keer een nieuwe aanwinst uit.

Lambert Biesman
Bijzonder oefenobject is bijvoorbeeld een brief die de Nijmeegse burgemeesterszoon Lambert Biesman in de voorbereiding van de eerste Nederlandse Indiëvaart naar zijn familie stuurde. In een keurig handschrift vertelt hij hoe hij trots van plan is in twee jaar een reis naar de Oost te maken waar de Portugezen vroeger wel drie jaar voor nodig hadden. En natuurlijk is het ook nog wel fijn dat de familie hem nog wat spullen, zoals slaapmutsen stuurt naar de tussenstop in Engeland.

Ontcijfer deze tekst:
https://watstaatdaer.nl/oefenen/complete-teksten/nijmeegse-burgemeester…

Pruisische bronnen
Natuurlijk mogen bij oefenteksten uit Nijmegen documenten in het ‘Duitse schrift’ niet ontbreken. Dit schrift ontwikkelde zich vanaf de zestiende eeuw uit het middeleeuwse gotische schrift. Wie in Nijmegen onderzoek doet komt het tegen in Duitse, vooral Pruisische bronnen, maar ook in stukken van inwoners van de stad. Ronduit dramatisch is een hartstochtelijke liefdesverklaring van een Duitse militair die zijn liefde, zelfs in bloed, verklaart aan zijn hospita. Dat liep niet goed af, maar wie weet helpt de dramatiek en spanning bij het doorgronden van het schrift.

Ontcijfer deze tekst:
https://watstaatdaer.nl/oefenen/complete-teksten/bloed-verklaarde-liefde

Kermis afgelast
Al oefenend kom je ook nog leuke feitjes te weten over de geschiedenis van Nijmegen. Wist je bijvoorbeeld dat de kermis al eens eerder is afgelast vanwege een besmettelijke ziekte? In 1664 schreef het stadsbestuur aan de leden van het Brouwersgilde dat “diverse naburige Steden ende plaetsen door Godt almachtigh met de bedroeffde en contagieuse sieckte der pestilentie jamerlijck besocht sijn” en dat er daarom ter bescherming van de stad en haar inwoners “geenen Kermis voor dit Jaar binnen dese Stadt gehouden sall worden.” Ook deze brief staat op watstaatdaer.nl.

Ontcijfer deze tekst (zie ook de bijlage):
https://watstaatdaer.nl/oefenen/complete-teksten/kermis-nijmegen-afgela…

Dus veel oefenplezier en vergeet je niet aan te melden voor de nieuwsbrief:
https://watstaatdaer.nl/nieuwsbrief

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.