Wolf in 's Gravenmoer

De wolf is al weer enkele jaren een vaste waarde in Nederland. De meningen over de wolf lopen nogal uiteen: de een is blij dat de wolf, na eeuwen afwezig te zijn geweest, weer terug is in Nederland. Anderen vinden dat de wolf hier niet thuis hoort en klagen over de roofzucht van de wolf die moeflons zou doodbijten. Gelderse boeren krijgen zelfs hekken om de wolven buiten te houden. In augustus en september van het jaar jaar 1687 zwierf er in de buurt van 's Gravenmoer ook een wolf rond. En ook toen was men niet blij met de wolf........ Lees er hier meer over.

niveau
 • Heeren en Vrinden
  wij hebben niet konnen naerlaten omme
  u Edele te communiseren hoe dat opten 26en
  augustij lestleden een paerdt onder de
  jurisdicxtie van S'gravemoer is gebeten ende
  achterste bouten afgegeten, sulcx dat het
  selve paert ten selve dage daer van is ge=
  storven, niet beter wetende, oft 't selve is
  door eenen ofte meer wolven geschiet
  oock verclaerdt den kneght vande weduwe van
  Frans Cornelissen Swart, eenen grooten
  vaelen wolf te hebben gesien opden 27en
  dito des avonts ontrent vijff à ses uren, sijnd
  inde moeren om torf te halen met sijn kar
  ende peerdt, werdt oock bij andere geloofwaer=
  dige persoonen verclaerdt, den selven wolf
  tot verscheide reijsen te hebben gehoort ende
  gespeurt, oock opden 2e deser maent september
  1687 een beest van Jakop Witten vernielt
  aen ofte dicht bij den molen, wert oock mede
  verstaen, dat den selven wel 25 a 30 beesten
  in de naburige plaetsen soude hebben vernielt
  hebben derhalven hoochnoodigh geacht omme sulcx
  U edele bekent te maken ende met eenen te versoecken
  dat u edele eenige uijt den uwen sult gelieven te
  commiteren, omme te compareren binnen
  S' gravemoer, ten huijse vanden stadthouder
  Schoonhoven, op toekomende saterdagh sijnde
  den 6 september 1687: voormiddaghs de clocke
 • Heeren en Vrinden
  wij hebben niet konnen naerlaten omme
  u Edele te communiseren hoe dat opten 26en
  augustij lestleden een paerdt onder de
  jurisdicxtie van S'gravemoer is gebeten ende
  achterste bouten afgegeten, sulcx dat het
  selve paert ten selve dage daer van is ge=
  storven, niet beter wetende, oft 't selve is
  door eenen ofte meer wolven geschiet
  oock verclaerdt den kneght vande weduwe van
  Frans Cornelissen Swart, eenen grooten
  vaelen wolf te hebben gesien opden 27en
  dito des avonts ontrent vijff à ses uren, sijnd
  inde moeren om torf te halen met sijn kar
  ende peerdt, werdt oock bij andere geloofwaer=
  dige persoonen verclaerdt, den selven wolf
  tot verscheide reijsen te hebben gehoort ende
  gespeurt, oock opden 2e deser maent september
  1687 een beest van Jakop Witten vernielt
  aen ofte dicht bij den molen, wert oock mede
  verstaen, dat den selven wel 25 a 30 beesten
  in de naburige plaetsen soude hebben vernielt
  hebben derhalven hoochnoodigh geacht omme sulcx
  U edele bekent te maken ende met eenen te versoecken
  dat u edele eenige uijt den uwen sult gelieven te
  commiteren, omme te compareren binnen
  S' gravemoer, ten huijse vanden stadthouder
  Schoonhoven, op toekomende saterdagh sijnde
  den 6 september 1687: voormiddaghs de clocke
 • Heeren en Vrinden
  wij hebben niet konnen naerlaten omme
  u Edele te communiseren hoe dat opten 26en
  augustij lestleden een paerdt onder de
  jurisdicxtie van S'gravemoer is gebeten ende
  achterste bouten afgegeten, sulcx dat het
  selve paert ten selve dage daer van is ge=
  storven, niet beter wetende, oft 't selve is
  door eenen ofte meer wolven geschiet
  oock verclaerdt den kneght vande weduwe van
  Frans Cornelissen Swart, eenen grooten
  vaelen wolf te hebben gesien opden 27en
  dito des avonts ontrent vijff à ses uren, sijnd
  inde moeren om torf te halen met sijn kar
  ende peerdt, werdt oock bij andere geloofwaer=
  dige persoonen verclaerdt, den selven wolf
  tot verscheide reijsen te hebben gehoort ende
  gespeurt, oock opden 2e deser maent september
  1687 een beest van Jakop Witten vernielt
  aen ofte dicht bij den molen, wert oock mede
  verstaen, dat den selven wel 25 a 30 beesten
  in de naburige plaetsen soude hebben vernielt
  hebben derhalven hoochnoodigh geacht omme sulcx
  U edele bekent te maken ende met eenen te versoecken
  dat u edele eenige uijt den uwen sult gelieven te
  commiteren, omme te compareren binnen
  S' gravemoer, ten huijse vanden stadthouder
  Schoonhoven, op toekomende saterdagh sijnde
  den 6 september 1687: voormiddaghs de clocke
 • SGVlcmVuIGVuIFZyaW5kZW4Kd2lqIGhlYmJlbiBuaWV0IGtvbm5lbiBuYWVybGF0ZW4gb21tZQp1IEVkZWxlIHRlIGNvbW11bmlzZXJlbiBob2UgZGF0IG9wdGVuIDI2ZW4KYXVndXN0aWogbGVzdGxlZGVuIGVlbiBwYWVyZHQgb25kZXIgZGUKanVyaXNkaWN4dGllIHZhbiBTJ2dyYXZlbW9lciBpcyBnZWJldGVuIGVuZGUKYWNodGVyc3RlIGJvdXRlbiBhZmdlZ2V0ZW4sIHN1bGN4IGRhdCBoZXQKc2VsdmUgcGFlcnQgdGVuIHNlbHZlIGRhZ2UgZGFlciB2YW4gaXMgZ2U9CnN0b3J2ZW4sIG5pZXQgYmV0ZXIgd2V0ZW5kZSwgb2Z0ICd0IHNlbHZlIGlzCmRvb3IgZWVuZW4gb2Z0ZSBtZWVyIHdvbHZlbiBnZXNjaGlldApvb2NrIHZlcmNsYWVyZHQgZGVuIGtuZWdodCB2YW5kZSB3ZWR1d2UgdmFuCkZyYW5zIENvcm5lbGlzc2VuIFN3YXJ0LCBlZW5lbiBncm9vdGVuCnZhZWxlbiB3b2xmIHRlIGhlYmJlbiBnZXNpZW4gb3BkZW4gMjdlbgpkaXRvIGRlcyBhdm9udHMgb250cmVudCB2aWpmZiDDoCBzZXMgdXJlbiwgc2lqbmQKaW5kZSBtb2VyZW4gb20gdG9yZiB0ZSBoYWxlbiBtZXQgc2lqbiBrYXIKZW5kZSBwZWVyZHQsIHdlcmR0IG9vY2sgYmlqIGFuZGVyZSBnZWxvb2Z3YWVyPQpkaWdlIHBlcnNvb25lbiB2ZXJjbGFlcmR0LCBkZW4gc2VsdmVuIHdvbGYKdG90IHZlcnNjaGVpZGUgcmVpanNlbiB0ZSBoZWJiZW4gZ2Vob29ydCBlbmRlCmdlc3BldXJ0LCBvb2NrIG9wZGVuIDJlIGRlc2VyIG1hZW50IHNlcHRlbWJlcgoxNjg3IGVlbiBiZWVzdCB2YW4gSmFrb3AgV2l0dGVuIHZlcm5pZWx0CmFlbiBvZnRlIGRpY2h0IGJpaiBkZW4gbW9sZW4sIHdlcnQgb29jayBtZWRlCnZlcnN0YWVuLCBkYXQgZGVuIHNlbHZlbiB3ZWwgMjUgYSAzMCBiZWVzdGVuCmluIGRlIG5hYnVyaWdlIHBsYWV0c2VuIHNvdWRlIGhlYmJlbiB2ZXJuaWVsdApoZWJiZW4gZGVyaGFsdmVuIGhvb2Nobm9vZGlnaCBnZWFjaHQgb21tZSBzdWxjeApVIGVkZWxlIGJla2VudCB0ZSBtYWtlbiBlbmRlIG1ldCBlZW5lbiB0ZSB2ZXJzb2Vja2VuCmRhdCB1IGVkZWxlIGVlbmlnZSB1aWp0IGRlbiB1d2VuIHN1bHQgZ2VsaWV2ZW4gdGUKY29tbWl0ZXJlbiwgb21tZSB0ZSBjb21wYXJlcmVuIGJpbm5lbgpTJyBncmF2ZW1vZXIsIHRlbiBodWlqc2UgdmFuZGVuIHN0YWR0aG91ZGVyClNjaG9vbmhvdmVuLCBvcCB0b2Vrb21lbmRlIHNhdGVyZGFnaCBzaWpuZGUKZGVuIDYgc2VwdGVtYmVyIDE2ODc6IHZvb3JtaWRkYWdocyBkZSBjbG9ja2U=

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  Kijk voor uitgebreide tips voor het maken van transcripties op 'Wat staat daar?' bij: Aanwijzingen voor transcripties.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >