Wie de schoen past, trekt de laars aan

Een van landlopen en stelen verdachte jongeman doet zicht in Asten voor als paardenverkoper.

niveau
 • Alsoo Felix Benedictus
  Cousijn soo hij segt geboortig van Antwerpen
  en oud ontrent vier en twintig jaaren en
  althans binnen deze Heerlijkheijt gedetineerd
  aan Heeren Schepenen deser Heerlijkheijt
  Asten, en Ommelen, goedwillig heeft bekent
  ende beleden en buijten dien ook is gebleken
  dat hij geduurende deze laaste winter geen
  vaste woonplaats heeft gehad maar Langs
  het Land geloopen aalmoessen gevraagd
  en onder schijn van een paardekooper of
  paardekopersknegt te sijn hier, en daer
  paerden gekogt dat hij op donderdag den
  ses en twintigste Februarij deses jaars is
  geweest te Someren dat als doen een van
  sijne stevels of laarsen te repareeren zijn
  gebragt bij Jan Verhoijsen meester
  schoenmaker woonende aldaar die hem
  inmiddels een paar andere Laarsen heeft
  Laten aantrekken waar meede hij ge-
 • Alsoo Felix Benedictus
  Cousijn soo hij segt geboortig van Antwerpen
  en oud ontrent vier en twintig jaaren en
  althans binnen deze Heerlijkheijt gedetineerd
  aan Heeren Schepenen deser Heerlijkheijt
  Asten, en Ommelen, goedwillig heeft bekent
  ende beleden en buijten dien ook is gebleken
  dat hij geduurende deze laaste winter geen
  vaste woonplaats heeft gehad maar Langs
  het Land geloopen aalmoessen gevraagd
  en onder schijn van een paardekooper of
  paardekopersknegt te sijn hier, en daer
  paerden gekogt dat hij op donderdag den
  ses en twintigste Februarij deses jaars is
  geweest te Someren dat als doen een van
  sijne stevels of laarsen te repareeren zijn
  gebragt bij Jan Verhoijsen meester
  schoenmaker woonende aldaar die hem
  inmiddels een paar andere Laarsen heeft
  Laten aantrekken waar meede hij ge-
 • Alsoo Felix Benedictus
  Cousijn soo hij segt geboortig van Antwerpen
  en oud ontrent vier en twintig jaaren en
  althans binnen deze Heerlijkheijt gedetineerd
  aan Heeren Schepenen deser Heerlijkheijt
  Asten, en Ommelen, goedwillig heeft bekent
  ende beleden en buijten dien ook is gebleken
  dat hij geduurende deze laaste winter geen
  vaste woonplaats heeft gehad maar Langs
  het Land geloopen aalmoessen gevraagd
  en onder schijn van een paardekooper of
  paardekopersknegt te sijn hier, en daer
  paerden gekogt dat hij op donderdag den
  ses en twintigste Februarij deses jaars is
  geweest te Someren dat als doen een van
  sijne stevels of laarsen te repareeren zijn
  gebragt bij Jan Verhoijsen meester
  schoenmaker woonende aldaar die hem
  inmiddels een paar andere Laarsen heeft
  Laten aantrekken waar meede hij ge-
 • Alsoo Felix Benedictus Cousijn soo hij segt geboortig van Antwerpen en oud ontrent vier en twintig jaaren en althans binnen deze Heerlijkheijt gedetineerd aan Heeren Schepenen deser Heerlijkheijt Asten, en Ommelen, goedwillig heeft bekent ende beleden en buijten dien ook is gebleken dat hij geduurende deze laaste winter geen vaste woonplaats heeft gehad maar Langs het Land geloopen aalmoessen gevraagd en onder schijn van een paardekooper of paardekopersknegt te sijn hier, en daer paerden gekogt dat hij op donderdag den ses en twintigste Februarij deses jaars is geweest te Someren dat als doen een van sijne stevels of laarsen te repareeren zijn gebragt bij Jan Verhoijsen meester schoenmaker woonende aldaar die hem inmiddels een paar andere Laarsen heeft Laten aantrekken waar meede hij ge-

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >