Voortvluchtige bokkenrijder berecht

Leonard Didden wordt, ondanks dat hij voortvluchtig is, in 1777 toch veroordeeld als een lid van die 'berugde en godlooze bende.'

niveau
 • Visis actis etcetera uijt alwelke stucken en
  Documenten gevoegd bij de contumacie
  en voortvlugtigheid van den beclaegden, den
  selven genoegsaam geconvinceerd geworden
  en aen deezen geregte gebleeken is, dat den
  beclaegden Leonard Didden een lidmaat is
  der berugde en godlooze bende gauwdieven
  kneevelaars en boosdoenders welke ’t zedert
  eenige jaeren het land geinfecteerd en
  thans so hier als in de naaburige landen
  ter straffe getrocken worden, en in alwelke
  bende den beclaegden hem heeft ingelijft
  en verbonden door middel van een godter-
  -gende gruwel Eed
  Dat den beclaegden verders als een medelit
  dier bende met en beneffens sijne mede-
  -mackers nachtsdieven geassisteerd
  en gecoopereerd heeft aen off bij verschei-
  dene diefstallen, violente huijsbraaken
  en knevelarijen alle in actis in het breed
  vermeld, van welke diefstallen den beclaeg-
  -den sijn aendeel genooten en geprofi-
  -teerd heeft
  En vermitz dergelijke gruwelijke feijten
  en enorme delicten tegens de goddelijke
  en s.lands wetten aenloopende, en de
  gemeene ruste stoorende sijn in een
  land van politie en justitie niet connen
  worden getolereerd, maer andere ten
  exempel en afschrik behooren gestraft
  te worden.
 • Visis actis etcetera uijt alwelke stucken en
  Documenten gevoegd bij de contumacie
  en voortvlugtigheid van den beclaegden, den
  selven genoegsaam geconvinceerd geworden
  en aen deezen geregte gebleeken is, dat den
  beclaegden Leonard Didden een lidmaat is
  der berugde en godlooze bende gauwdieven
  kneevelaars en boosdoenders welke ’t zedert
  eenige jaeren het land geinfecteerd en
  thans so hier als in de naaburige landen
  ter straffe getrocken worden, en in alwelke
  bende den beclaegden hem heeft ingelijft
  en verbonden door middel van een godter-
  -gende gruwel Eed
  Dat den beclaegden verders als een medelit
  dier bende met en beneffens sijne mede-
  -mackers nachtsdieven geassisteerd
  en gecoopereerd heeft aen off bij verschei-
  dene diefstallen, violente huijsbraaken
  en knevelarijen alle in actis in het breed
  vermeld, van welke diefstallen den beclaeg-
  -den sijn aendeel genooten en geprofi-
  -teerd heeft
  En vermitz dergelijke gruwelijke feijten
  en enorme delicten tegens de goddelijke
  en s.lands wetten aenloopende, en de
  gemeene ruste stoorende sijn in een
  land van politie en justitie niet connen
  worden getolereerd, maer andere ten
  exempel en afschrik behooren gestraft
  te worden.
 • Visis actis etcetera uijt alwelke stucken en
  Documenten gevoegd bij de contumacie
  en voortvlugtigheid van den beclaegden, den
  selven genoegsaam geconvinceerd geworden
  en aen deezen geregte gebleeken is, dat den
  beclaegden Leonard Didden een lidmaat is
  der berugde en godlooze bende gauwdieven
  kneevelaars en boosdoenders welke ’t zedert
  eenige jaeren het land geinfecteerd en
  thans so hier als in de naaburige landen
  ter straffe getrocken worden, en in alwelke
  bende den beclaegden hem heeft ingelijft
  en verbonden door middel van een godter-
  -gende gruwel Eed
  Dat den beclaegden verders als een medelit
  dier bende met en beneffens sijne mede-
  -mackers nachtsdieven geassisteerd
  en gecoopereerd heeft aen off bij verschei-
  dene diefstallen, violente huijsbraaken
  en knevelarijen alle in actis in het breed
  vermeld, van welke diefstallen den beclaeg-
  -den sijn aendeel genooten en geprofi-
  -teerd heeft
  En vermitz dergelijke gruwelijke feijten
  en enorme delicten tegens de goddelijke
  en s.lands wetten aenloopende, en de
  gemeene ruste stoorende sijn in een
  land van politie en justitie niet connen
  worden getolereerd, maer andere ten
  exempel en afschrik behooren gestraft
  te worden.
 • Visis actis etcetera uijt alwelke stucken en Documenten gevoegd bij de contumacie en voortvlugtigheid van den beclaegden, den selven genoegsaam geconvinceerd geworden en aen deezen geregte gebleeken is, dat den beclaegden Leonard Didden een lidmaat is der berugde en godlooze bende gauwdieven kneevelaars en boosdoenders welke ’t zedert eenige jaeren het land geinfecteerd en thans so hier als in de naaburige landen ter straffe getrocken worden, en in alwelke bende den beclaegden hem heeft ingelijft en verbonden door middel van een godter- -gende gruwel Eed Dat den beclaegden verders als een medelit dier bende met en beneffens sijne mede- -mackers nachtsdieven geassisteerd en gecoopereerd heeft aen off bij verschei- dene diefstallen, violente huijsbraaken en knevelarijen alle in actis in het breed vermeld, van welke diefstallen den beclaeg- -den sijn aendeel genooten en geprofi- -teerd heeft En vermitz dergelijke gruwelijke feijten en enorme delicten tegens de goddelijke en s.lands wetten aenloopende, en de gemeene ruste stoorende sijn in een land van politie en justitie niet connen worden getolereerd, maer andere ten exempel en afschrik behooren gestraft te worden.

  Let hier op

  Enkele richtlijnen bij het transcriberen:

  • Transcribeer de tekst op de scan zo letterlijk mogelijk (incl. leestekens).
  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-teken.
  • Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, en regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.