Overslaan en naar de inhoud gaan

Verbod om Carnaval te vieren

Het is 1831. De Belgische opstand is nog gaande alhoewel de strijd zich beperkt tot schijngevechten. Carnaval is aanstaande (16 februari is het Vastenavond) en de Tilburgse burgemeester en wethouders willen dat de bewoners zich tijdens dat feest niet verkleden.

niveau
 • Bekendmaking
  Burgemeester en Wethouders der stad
  Tilburg brengen door deze ter kennisse van
  de Ingezetenen, dat het tijdens de vasten-a-
  vond niet geoorloofd zal zijn in ongemeene of
  veranderde kleederen noch met momaange-
  zichten of masken behangen langs de straten
  te gaan loopen, of rijden, noch zich zoodanig
  in herbergen, koffijhuisen of andere openbare plaat-
  sen te vertoonen het zij bij dage of bij nachte, op
  verbeurte der straffen en boeten bij de bestaande
  wetten daartegen bepaald; wordende de Kommis-
  saris van Politie gelast, op het naarkomen dezes
  te waken en te doen waken, en tegen de overtre-
  ders zoodanig te ageeren, als bevonden zal worden
  te behooren.
  Tilburg den 12 Februarij 1831
  Burgemeester en Wethouders voornoemd
  (: geteekend :) A.A. Vissers Loco Burgemeester
  Ter ordonnantie vandezelven
  (: geteekend :) Dams Secretaris

 • Bekendmaking
  Burgemeester en Wethouders der stad
  Tilburg brengen door deze ter kennisse van
  de Ingezetenen, dat het tijdens de vasten-a-
  vond niet geoorloofd zal zijn in ongemeene of
  veranderde kleederen noch met momaange-
  zichten of masken behangen langs de straten
  te gaan loopen, of rijden, noch zich zoodanig
  in herbergen, koffijhuisen of andere openbare plaat-
  sen te vertoonen het zij bij dage of bij nachte, op
  verbeurte der straffen en boeten bij de bestaande
  wetten daartegen bepaald; wordende de Kommis-
  saris van Politie gelast, op het naarkomen dezes
  te waken en te doen waken, en tegen de overtre-
  ders zoodanig te ageeren, als bevonden zal worden
  te behooren.
  Tilburg den 12 Februarij 1831
  Burgemeester en Wethouders voornoemd
  (: geteekend :) A.A. Vissers Loco Burgemeester
  Ter ordonnantie vandezelven
  (: geteekend :) Dams Secretaris

 • Bekendmaking
  Burgemeester en Wethouders der stad
  Tilburg brengen door deze ter kennisse van
  de Ingezetenen, dat het tijdens de vasten-a-
  vond niet geoorloofd zal zijn in ongemeene of
  veranderde kleederen noch met momaange-
  zichten of masken behangen langs de straten
  te gaan loopen, of rijden, noch zich zoodanig
  in herbergen, koffijhuisen of andere openbare plaat-
  sen te vertoonen het zij bij dage of bij nachte, op
  verbeurte der straffen en boeten bij de bestaande
  wetten daartegen bepaald; wordende de Kommis-
  saris van Politie gelast, op het naarkomen dezes
  te waken en te doen waken, en tegen de overtre-
  ders zoodanig te ageeren, als bevonden zal worden
  te behooren.
  Tilburg den 12 Februarij 1831
  Burgemeester en Wethouders voornoemd
  (: geteekend :) A.A. Vissers Loco Burgemeester
  Ter ordonnantie vandezelven
  (: geteekend :) Dams Secretaris

 • Bekendmaking Burgemeester en Wethouders der stad Tilburg brengen door deze ter kennisse van de Ingezetenen, dat het tijdens de vasten-a- vond niet geoorloofd zal zijn in ongemeene of veranderde kleederen noch met momaange- zichten of masken behangen langs de straten te gaan loopen, of rijden, noch zich zoodanig in herbergen, koffijhuisen of andere openbare plaat- sen te vertoonen het zij bij dage of bij nachte, op verbeurte der straffen en boeten bij de bestaande wetten daartegen bepaald; wordende de Kommis- saris van Politie gelast, op het naarkomen dezes te waken en te doen waken, en tegen de overtre- ders zoodanig te ageeren, als bevonden zal worden te behooren. Tilburg den 12 Februarij 1831 Burgemeester en Wethouders voornoemd (: geteekend :) A.A. Vissers Loco Burgemeester Ter ordonnantie vandezelven (: geteekend :) Dams Secretaris

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!