Thuis bierbrouwen

Als Jan Grijnen, wonende in de Boekend bij Blerick, een aanvraag doet om thuis bier te mogen brouwen zijn er wel enkele bedenkingen bij het Hof van Gelder. Hij woont immers niet aan een doorgaande weg waardoor het mogelijk een hangplek voor rovers en vagebonden wordt. Gelukkig doen de buren een goed woordje voor hem.

niveau
 • Wij ondergeschreven nabuiren tuijghen ende certi
  ficeren mits desen dat Jan Grijnen is onsen
  mede nabuir ende van eerlick en deughdelick
  comportement, ende sich nu ettelicke jaeren
  langh heeft erneert, wijl oock sijne voorou-
  ders mitten biertap soo voor de passagiers
  als onse nabuiren, ende dat hij noit eenighe
  nachts herberghe en heeft gehouden, mitsgae
  ders dat sijn huijs is benabuirt ende omwoont
  mit andere nabuirs huijsen ende niet is ge-
  leghen alleen offte apart ende oversulcx
  noodigh ende dienstigh achten dat denselven
  daerinne blijfft continuiren tot ons ordinair
  gerief ende groote nootsaeckelickheijt des
  t'oirconde hebbe wij dese mit onse eijghene
  handen onderteeckent binnen Blerick
  den i. Julij 1698
  Drijes Verheijen
  Jan Frijdrijx
  ijan ijanssen
  lenaert op bolder
  lenaert heymans
  dries hendrick
  Jacob op maessen
 • Wij ondergeschreven nabuiren tuijghen ende certi
  ficeren mits desen dat Jan Grijnen is onsen
  mede nabuir ende van eerlick en deughdelick
  comportement, ende sich nu ettelicke jaeren
  langh heeft erneert, wijl oock sijne voorou-
  ders mitten biertap soo voor de passagiers
  als onse nabuiren, ende dat hij noit eenighe
  nachts herberghe en heeft gehouden, mitsgae
  ders dat sijn huijs is benabuirt ende omwoont
  mit andere nabuirs huijsen ende niet is ge-
  leghen alleen offte apart ende oversulcx
  noodigh ende dienstigh achten dat denselven
  daerinne blijfft continuiren tot ons ordinair
  gerief ende groote nootsaeckelickheijt des
  t'oirconde hebbe wij dese mit onse eijghene
  handen onderteeckent binnen Blerick
  den i. Julij 1698
  Drijes Verheijen
  Jan Frijdrijx
  ijan ijanssen
  lenaert op bolder
  lenaert heymans
  dries hendrick
  Jacob op maessen
 • Wij ondergeschreven nabuiren tuijghen ende certi
  ficeren mits desen dat Jan Grijnen is onsen
  mede nabuir ende van eerlick en deughdelick
  comportement, ende sich nu ettelicke jaeren
  langh heeft erneert, wijl oock sijne voorou-
  ders mitten biertap soo voor de passagiers
  als onse nabuiren, ende dat hij noit eenighe
  nachts herberghe en heeft gehouden, mitsgae
  ders dat sijn huijs is benabuirt ende omwoont
  mit andere nabuirs huijsen ende niet is ge-
  leghen alleen offte apart ende oversulcx
  noodigh ende dienstigh achten dat denselven
  daerinne blijfft continuiren tot ons ordinair
  gerief ende groote nootsaeckelickheijt des
  t'oirconde hebbe wij dese mit onse eijghene
  handen onderteeckent binnen Blerick
  den i. Julij 1698
  Drijes Verheijen
  Jan Frijdrijx
  ijan ijanssen
  lenaert op bolder
  lenaert heymans
  dries hendrick
  Jacob op maessen
 • Wij ondergeschreven nabuiren tuijghen ende certi ficeren mits desen dat Jan Grijnen is onsen mede nabuir ende van eerlick en deughdelick comportement, ende sich nu ettelicke jaeren langh heeft erneert, wijl oock sijne voorou- ders mitten biertap soo voor de passagiers als onse nabuiren, ende dat hij noit eenighe nachts herberghe en heeft gehouden, mitsgae ders dat sijn huijs is benabuirt ende omwoont mit andere nabuirs huijsen ende niet is ge- leghen alleen offte apart ende oversulcx noodigh ende dienstigh achten dat denselven daerinne blijfft continuiren tot ons ordinair gerief ende groote nootsaeckelickheijt des t'oirconde hebbe wij dese mit onse eijghene handen onderteeckent binnen Blerick den i. Julij 1698 Drijes Verheijen Jan Frijdrijx ijan ijanssen lenaert op bolder lenaert heymans dries hendrick Jacob op maessen

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  Kijk voor uitgebreide tips voor het maken van transcripties op 'Wat staat daar?' bij: Aanwijzingen voor transcripties.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >