Slingeraap

Deze tekening van een slingeraap maakt deel uit van een serie tekeningen van de kunstenaar Frans Post. Post, die tussen 1637-1644 in Nederlands-Brazilië werkte in het gevolg van gouverneur Johan Maurits van Nassau, is beroemd geworden met zijn schilderijen van Braziliaanse landschappen.

niveau
 • Een meerkadt groot twee voeten sijn seer qualijck door haer
  vaerdicheyt int bosch te becomen, springen vande eene boom seer
  wijdt inde andere, geschooten werdende slaen haer staert knoops
  wijs om een tack ende blijven soo doot hangen.
 • Een meerkadt groot twee voeten sijn seer qualijck door haer
  vaerdicheyt int bosch te becomen, springen vande eene boom seer
  wijdt inde andere, geschooten werdende slaen haer staert knoops
  wijs om een tack ende blijven soo doot hangen.
 • Een meerkadt groot twee voeten sijn seer qualijck door haer
  vaerdicheyt int bosch te becomen, springen vande eene boom seer
  wijdt inde andere, geschooten werdende slaen haer staert knoops
  wijs om een tack ende blijven soo doot hangen.
 • Een meerkadt groot twee voeten sijn seer qualijck door haer vaerdicheyt int bosch te becomen, springen vande eene boom seer wijdt inde andere, geschooten werdende slaen haer staert knoops wijs om een tack ende blijven soo doot hangen.

  Let hier op

  Enkele richtlijnen bij het transcriberen:

  • Transcribeer de tekst op de scan zo letterlijk mogelijk (incl. leestekens).
  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-teken.
  • Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, en regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.