Rechtszaak tegen het dood lichaam van Jan Schreurs

De dood is niet altijd het einde. Zeker niet voor vermeende misdadigers die daarmee aan de wet willen ontsnappen...

niveau
 • Sententie
  Schepenen des hooffsgerichts Horne naer gesien
  hebbende de claeghte Crimineel met Conclusie
  wegens den heer Baron de kerckhem landt
  drossardt deser graeffschap officij nomine Cleger
  tegens het doodt Lichaem van Jan schreurs
  beclaeghden alhier geexhibeert, mede gevisi
  teert het selve Lichaem ende bevonden
  hebbende dat den selven Jan schreurs zich
  selver tot ophoven de keele heeft aff gesteecken ende het
  Leven ontnoemen op dat alsoo sijne gecommit
  teerde kerckschenderijen ende andere feijten
  en dieverijen souden verswegen ende verborgen
  blijven ende sijne complicen ofte met camera
  ten niet bekent en souden gemaeckt woorden
  strijdende t’selve tegens Godts gebodt
  daerom Recht doende Naer maenisse des
  stadthelders wijsen dat het doodt Lichaem
  van Jan schreurs van hier naer de plaetse
  van Justitie op een sleijde sal gesleijpt ende
  aen een radt met een Ketten aenden Lincken
  voet opgetrocken sal woorden, ende aldaer
  blijven hangen verrijsen anderen ten exempel
  condemnerende daer en boven den beclaeghden in
  alle costen deser executie Actum et pronun
  tiatum Horne den 10 Januarij ter presentien vande
  heer Landtdrossard vijt spraecke versoeckende
 • Sententie
  Schepenen des hooffsgerichts Horne naer gesien
  hebbende de claeghte Crimineel met Conclusie
  wegens den heer Baron de kerckhem landt
  drossardt deser graeffschap officij nomine Cleger
  tegens het doodt Lichaem van Jan schreurs
  beclaeghden alhier geexhibeert, mede gevisi
  teert het selve Lichaem ende bevonden
  hebbende dat den selven Jan schreurs zich
  selver tot ophoven de keele heeft aff gesteecken ende het
  Leven ontnoemen op dat alsoo sijne gecommit
  teerde kerckschenderijen ende andere feijten
  en dieverijen souden verswegen ende verborgen
  blijven ende sijne complicen ofte met camera
  ten niet bekent en souden gemaeckt woorden
  strijdende t’selve tegens Godts gebodt
  daerom Recht doende Naer maenisse des
  stadthelders wijsen dat het doodt Lichaem
  van Jan schreurs van hier naer de plaetse
  van Justitie op een sleijde sal gesleijpt ende
  aen een radt met een Ketten aenden Lincken
  voet opgetrocken sal woorden, ende aldaer
  blijven hangen verrijsen anderen ten exempel
  condemnerende daer en boven den beclaeghden in
  alle costen deser executie Actum et pronun
  tiatum Horne den 10 Januarij ter presentien vande
  heer Landtdrossard vijt spraecke versoeckende
 • Sententie
  Schepenen des hooffsgerichts Horne naer gesien
  hebbende de claeghte Crimineel met Conclusie
  wegens den heer Baron de kerckhem landt
  drossardt deser graeffschap officij nomine Cleger
  tegens het doodt Lichaem van Jan schreurs
  beclaeghden alhier geexhibeert, mede gevisi
  teert het selve Lichaem ende bevonden
  hebbende dat den selven Jan schreurs zich
  selver tot ophoven de keele heeft aff gesteecken ende het
  Leven ontnoemen op dat alsoo sijne gecommit
  teerde kerckschenderijen ende andere feijten
  en dieverijen souden verswegen ende verborgen
  blijven ende sijne complicen ofte met camera
  ten niet bekent en souden gemaeckt woorden
  strijdende t’selve tegens Godts gebodt
  daerom Recht doende Naer maenisse des
  stadthelders wijsen dat het doodt Lichaem
  van Jan schreurs van hier naer de plaetse
  van Justitie op een sleijde sal gesleijpt ende
  aen een radt met een Ketten aenden Lincken
  voet opgetrocken sal woorden, ende aldaer
  blijven hangen verrijsen anderen ten exempel
  condemnerende daer en boven den beclaeghden in
  alle costen deser executie Actum et pronun
  tiatum Horne den 10 Januarij ter presentien vande
  heer Landtdrossard vijt spraecke versoeckende
 • Sententie Schepenen des hooffsgerichts Horne naer gesien hebbende de claeghte Crimineel met Conclusie wegens den heer Baron de kerckhem landt drossardt deser graeffschap officij nomine Cleger tegens het doodt Lichaem van Jan schreurs beclaeghden alhier geexhibeert, mede gevisi teert het selve Lichaem ende bevonden hebbende dat den selven Jan schreurs zich selver tot ophoven de keele heeft aff gesteecken ende het Leven ontnoemen op dat alsoo sijne gecommit teerde kerckschenderijen ende andere feijten en dieverijen souden verswegen ende verborgen blijven ende sijne complicen ofte met camera ten niet bekent en souden gemaeckt woorden strijdende t’selve tegens Godts gebodt daerom Recht doende Naer maenisse des stadthelders wijsen dat het doodt Lichaem van Jan schreurs van hier naer de plaetse van Justitie op een sleijde sal gesleijpt ende aen een radt met een Ketten aenden Lincken voet opgetrocken sal woorden, ende aldaer blijven hangen verrijsen anderen ten exempel condemnerende daer en boven den beclaeghden in alle costen deser executie Actum et pronun tiatum Horne den 10 Januarij ter presentien vande heer Landtdrossard vijt spraecke versoeckende

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  Kijk voor uitgebreide tips voor het maken van transcripties op 'Wat staat daar?' bij: Aanwijzingen voor transcripties.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >