Overslaan en naar de inhoud gaan

Prijzen voor weeskinderen

Tijdens de kermis van 1798 werden er prijzen uitgereikt aan de kinderen van het Burger weeshuis en het Katholiek weeshuis van Nijmegen. De jongens en meisjes die zich goed gedragen hadden en ijverig en vlijtig waren geweest, konden rekenen op een mooi cadeau. Zoals een boezelaar (= schort), zilveren schoengespen. Een zilveren vingerhoed of naaldenkoker. Voor de kleinsten waren er passende en nuttige boekjes. Voor de wezen boven de 16 jaar, die dat jaar het weeshuis gingen verlaten, waren er voor de jongens zilveren tabaksdozen en voor  de meisjes gouden oorbellen.
 

niveau
 • Aan den geenen van het huijs zul-
  lenden gaan en waar van zo van deselvs
  Baas, de Binnen vaders en moeders, als
  ook van den Leermeester getuijgenis ge-
  geven kan worden dat extraordinairen
  vorderingen door denselve gemaakt zijn
  en zig loffelijk en voorbeeldig gedragen
  heeft.
  Een Zilveren Zak-TabaksDoos
  Aan ieder der Meijsjens 16 Jaaren
  oud en daarboven, Het huijswerk na
  behooren mede verrigtende, zonder dat
  ook eenige klagten van de Binnen va-
  ders en moeders over slordigheid ofte an-
  der slegt gedrag ingebragt worden jaar-
  lijks ter keuze van deselve, één hals-
  doek ofte boezelaer: En in het laatste
  Jaar één paar goude Oorbellen
  ofte iets anders ter waarde van dien.

 • Aan den geenen van het huijs zul-
  lenden gaan en waar van zo van deselvs
  Baas, de Binnen vaders en moeders, als
  ook van den Leermeester getuijgenis ge-
  geven kan worden dat extraordinairen
  vorderingen door denselve gemaakt zijn
  en zig loffelijk en voorbeeldig gedragen
  heeft.
  Een Zilveren Zak-TabaksDoos
  Aan ieder der Meijsjens 16 Jaaren
  oud en daarboven, Het huijswerk na
  behooren mede verrigtende, zonder dat
  ook eenige klagten van de Binnen va-
  ders en moeders over slordigheid ofte an-
  der slegt gedrag ingebragt worden jaar-
  lijks ter keuze van deselve, één hals-
  doek ofte boezelaer: En in het laatste
  Jaar één paar goude Oorbellen
  ofte iets anders ter waarde van dien.

 • Aan den geenen van het huijs zul-
  lenden gaan en waar van zo van deselvs
  Baas, de Binnen vaders en moeders, als
  ook van den Leermeester getuijgenis ge-
  geven kan worden dat extraordinairen
  vorderingen door denselve gemaakt zijn
  en zig loffelijk en voorbeeldig gedragen
  heeft.
  Een Zilveren Zak-TabaksDoos
  Aan ieder der Meijsjens 16 Jaaren
  oud en daarboven, Het huijswerk na
  behooren mede verrigtende, zonder dat
  ook eenige klagten van de Binnen va-
  ders en moeders over slordigheid ofte an-
  der slegt gedrag ingebragt worden jaar-
  lijks ter keuze van deselve, één hals-
  doek ofte boezelaer: En in het laatste
  Jaar één paar goude Oorbellen
  ofte iets anders ter waarde van dien.

 • Aan den geenen van het huijs zul- lenden gaan en waar van zo van deselvs Baas, de Binnen vaders en moeders, als ook van den Leermeester getuijgenis ge- geven kan worden dat extraordinairen vorderingen door denselve gemaakt zijn en zig loffelijk en voorbeeldig gedragen heeft. Een Zilveren Zak-TabaksDoos Aan ieder der Meijsjens 16 Jaaren oud en daarboven, Het huijswerk na behooren mede verrigtende, zonder dat ook eenige klagten van de Binnen va- ders en moeders over slordigheid ofte an- der slegt gedrag ingebragt worden jaar- lijks ter keuze van deselve, één hals- doek ofte boezelaer: En in het laatste Jaar één paar goude Oorbellen ofte iets anders ter waarde van dien.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!