Overslaan en naar de inhoud gaan

Paul Haenen

De familie van Paul Haenen is gedurende enkele eeuwen een echte Maastrichtse familie. Zijn voorouders zijn veelal werkzaam geweest als goudsmeden. In deze brief krijgt Johannes L. D. Haenen, die gesolliciteerd had op de functie van essayeur, lovende referenties. Hij is de perfecte kandidaat!

Kijk hier de aflevering terug!

niveau
 • 6 augustus 1823
  Aan den zelven
  Het behaagde UW Edel Gestrenge mij bij depêche van 2 dezer
  N. 737/351 inlichtingen te vragen omtrent den persoon van johannes
  Lucas dominicus Haenen van Maastricht, dewelke zich tot de
  vervulling van den nog openstaande post van Essaijeur bij het
  Kantoor van Waarborg te Roeremonde aan de Hoog Edele
  Heeren Raden en Generaal-Meesteren van de Munte, ge-
  wend heeft.
  Aan dezen last voldoende, heb ik de Eer UW Edel Gestrenge
  te berigten dat de Rekwestrant oud omtrend 40 jaren, wedu-
  -wenaar met 4 kinderen (: wiens verzoek hier bij te rug gaat :)
  van een onbesproken gedrag is en behoort tot eene zeer fatzoene-
  -lijke familie, hij is mij bekend als een ijverig, bekwaam
  en deugzaam man, en word van ieder weldenkende geprezen
  Daar hij, zoo als hij aanmeldt eenige jaren aan het
  zilversmids ambacht gewerkt heeft en ook Scheikundige is,
  heb ik mij ook verzekerd, dat hij de noodige kennissen
  bezit om den post van Essaijeur te kunnen waarnemen
  het komt mij dierhalve voor, dat hij in deze hoeda-
  -nigheid voordelig zoude kunnen geplaats worden.
  Ik neem dus de vrijheid hem aan UW Edel Gestrenge daar voor
  ten sterksten aan te bevelen.
 • 6 augustus 1823
  Aan den zelven
  Het behaagde UW Edel Gestrenge mij bij depêche van 2 dezer
  N. 737/351 inlichtingen te vragen omtrent den persoon van johannes
  Lucas dominicus Haenen van Maastricht, dewelke zich tot de
  vervulling van den nog openstaande post van Essaijeur bij het
  Kantoor van Waarborg te Roeremonde aan de Hoog Edele
  Heeren Raden en Generaal-Meesteren van de Munte, ge-
  wend heeft.
  Aan dezen last voldoende, heb ik de Eer UW Edel Gestrenge
  te berigten dat de Rekwestrant oud omtrend 40 jaren, wedu-
  -wenaar met 4 kinderen (: wiens verzoek hier bij te rug gaat :)
  van een onbesproken gedrag is en behoort tot eene zeer fatzoene-
  -lijke familie, hij is mij bekend als een ijverig, bekwaam
  en deugzaam man, en word van ieder weldenkende geprezen
  Daar hij, zoo als hij aanmeldt eenige jaren aan het
  zilversmids ambacht gewerkt heeft en ook Scheikundige is,
  heb ik mij ook verzekerd, dat hij de noodige kennissen
  bezit om den post van Essaijeur te kunnen waarnemen
  het komt mij dierhalve voor, dat hij in deze hoeda-
  -nigheid voordelig zoude kunnen geplaats worden.
  Ik neem dus de vrijheid hem aan UW Edel Gestrenge daar voor
  ten sterksten aan te bevelen.
 • 6 augustus 1823
  Aan den zelven
  Het behaagde UW Edel Gestrenge mij bij depêche van 2 dezer
  N. 737/351 inlichtingen te vragen omtrent den persoon van johannes
  Lucas dominicus Haenen van Maastricht, dewelke zich tot de
  vervulling van den nog openstaande post van Essaijeur bij het
  Kantoor van Waarborg te Roeremonde aan de Hoog Edele
  Heeren Raden en Generaal-Meesteren van de Munte, ge-
  wend heeft.
  Aan dezen last voldoende, heb ik de Eer UW Edel Gestrenge
  te berigten dat de Rekwestrant oud omtrend 40 jaren, wedu-
  -wenaar met 4 kinderen (: wiens verzoek hier bij te rug gaat :)
  van een onbesproken gedrag is en behoort tot eene zeer fatzoene-
  -lijke familie, hij is mij bekend als een ijverig, bekwaam
  en deugzaam man, en word van ieder weldenkende geprezen
  Daar hij, zoo als hij aanmeldt eenige jaren aan het
  zilversmids ambacht gewerkt heeft en ook Scheikundige is,
  heb ik mij ook verzekerd, dat hij de noodige kennissen
  bezit om den post van Essaijeur te kunnen waarnemen
  het komt mij dierhalve voor, dat hij in deze hoeda-
  -nigheid voordelig zoude kunnen geplaats worden.
  Ik neem dus de vrijheid hem aan UW Edel Gestrenge daar voor
  ten sterksten aan te bevelen.
 • 6 augustus 1823 Aan den zelven Het behaagde UW Edel Gestrenge mij bij depêche van 2 dezer N. 737/351 inlichtingen te vragen omtrent den persoon van johannes Lucas dominicus Haenen van Maastricht, dewelke zich tot de vervulling van den nog openstaande post van Essaijeur bij het Kantoor van Waarborg te Roeremonde aan de Hoog Edele Heeren Raden en Generaal-Meesteren van de Munte, ge- wend heeft. Aan dezen last voldoende, heb ik de Eer UW Edel Gestrenge te berigten dat de Rekwestrant oud omtrend 40 jaren, wedu- -wenaar met 4 kinderen (: wiens verzoek hier bij te rug gaat :) van een onbesproken gedrag is en behoort tot eene zeer fatzoene- -lijke familie, hij is mij bekend als een ijverig, bekwaam en deugzaam man, en word van ieder weldenkende geprezen Daar hij, zoo als hij aanmeldt eenige jaren aan het zilversmids ambacht gewerkt heeft en ook Scheikundige is, heb ik mij ook verzekerd, dat hij de noodige kennissen bezit om den post van Essaijeur te kunnen waarnemen het komt mij dierhalve voor, dat hij in deze hoeda- -nigheid voordelig zoude kunnen geplaats worden. Ik neem dus de vrijheid hem aan UW Edel Gestrenge daar voor ten sterksten aan te bevelen.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!