Overslaan en naar de inhoud gaan

Overval op de postkoets

Lees en huiver over de afschrikwekkende veroordeling van de drie verdachten van een gewelddadige overval op een postkoets bij Woensel in 1747.

niveau
 • Mijn Heeren Scheepenen wijsen en verkla-
  ren voor Regt, dat alle drie de Gedetineerdens en
  Gedaagdens ter sake deselve op den 16e September
  dezes Jaars 1747 den voerman Jan Koekhofs
  met sijn kar komende van Maastrigt, en
  twee passagiers op hebbende, onder de Jurisdictie

  dezer Heerlijkheijt Woensel op s' Heeren Weg
  gewapender hand hebben aangerant en den
  selven, na een sware wonde te hebben toegebragt,
  onder bedreijging van hem voor den kop te sullen
  schieten, indien hij het Gelt niet wilde afgeven,
  ontweldigt en afgenomen een Valies met geld,
  en daar mede gevlugt zijnde, ijeder een gedeelte van
  het daar in sijnde geld hebben genoten gehad, sul-
  len worden gebragt ter plaatse, alwaar men gewoon
  is binnen deze Heerlijkheijt te doen de Executie
  van de Crimineele Justitie, en dat deselve aldaar
  alle drie door den meester van den Scherpen Gereg-
  te andere ten Exempel met de koorde sullen wor-
  den gestraft datter de dood navolgt, en dat na
  de voltrocken Executie der selver Lichamen ten
  thoon sullen blijven hangen

 • Mijn Heeren Scheepenen wijsen en verkla-
  ren voor Regt, dat alle drie de Gedetineerdens en
  Gedaagdens ter sake deselve op den 16e September
  dezes Jaars 1747 den voerman Jan Koekhofs
  met sijn kar komende van Maastrigt, en
  twee passagiers op hebbende, onder de Jurisdictie

  dezer Heerlijkheijt Woensel op s' Heeren Weg
  gewapender hand hebben aangerant en den
  selven, na een sware wonde te hebben toegebragt,
  onder bedreijging van hem voor den kop te sullen
  schieten, indien hij het Gelt niet wilde afgeven,
  ontweldigt en afgenomen een Valies met geld,
  en daar mede gevlugt zijnde, ijeder een gedeelte van
  het daar in sijnde geld hebben genoten gehad, sul-
  len worden gebragt ter plaatse, alwaar men gewoon
  is binnen deze Heerlijkheijt te doen de Executie
  van de Crimineele Justitie, en dat deselve aldaar
  alle drie door den meester van den Scherpen Gereg-
  te andere ten Exempel met de koorde sullen wor-
  den gestraft datter de dood navolgt, en dat na
  de voltrocken Executie der selver Lichamen ten
  thoon sullen blijven hangen

 • Mijn Heeren Scheepenen wijsen en verkla-
  ren voor Regt, dat alle drie de Gedetineerdens en
  Gedaagdens ter sake deselve op den 16e September
  dezes Jaars 1747 den voerman Jan Koekhofs
  met sijn kar komende van Maastrigt, en
  twee passagiers op hebbende, onder de Jurisdictie

  dezer Heerlijkheijt Woensel op s' Heeren Weg
  gewapender hand hebben aangerant en den
  selven, na een sware wonde te hebben toegebragt,
  onder bedreijging van hem voor den kop te sullen
  schieten, indien hij het Gelt niet wilde afgeven,
  ontweldigt en afgenomen een Valies met geld,
  en daar mede gevlugt zijnde, ijeder een gedeelte van
  het daar in sijnde geld hebben genoten gehad, sul-
  len worden gebragt ter plaatse, alwaar men gewoon
  is binnen deze Heerlijkheijt te doen de Executie
  van de Crimineele Justitie, en dat deselve aldaar
  alle drie door den meester van den Scherpen Gereg-
  te andere ten Exempel met de koorde sullen wor-
  den gestraft datter de dood navolgt, en dat na
  de voltrocken Executie der selver Lichamen ten
  thoon sullen blijven hangen

 • Mijn Heeren Scheepenen wijsen en verkla- ren voor Regt, dat alle drie de Gedetineerdens en Gedaagdens ter sake deselve op den 16e September dezes Jaars 1747 den voerman Jan Koekhofs met sijn kar komende van Maastrigt, en twee passagiers op hebbende, onder de Jurisdictie dezer Heerlijkheijt Woensel op s' Heeren Weg gewapender hand hebben aangerant en den selven, na een sware wonde te hebben toegebragt, onder bedreijging van hem voor den kop te sullen schieten, indien hij het Gelt niet wilde afgeven, ontweldigt en afgenomen een Valies met geld, en daar mede gevlugt zijnde, ijeder een gedeelte van het daar in sijnde geld hebben genoten gehad, sul- len worden gebragt ter plaatse, alwaar men gewoon is binnen deze Heerlijkheijt te doen de Executie van de Crimineele Justitie, en dat deselve aldaar alle drie door den meester van den Scherpen Gereg- te andere ten Exempel met de koorde sullen wor- den gestraft datter de dood navolgt, en dat na de voltrocken Executie der selver Lichamen ten thoon sullen blijven hangen

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!