'Opstel van Afkompste'

In 1779 zet Petronella Touns 'naar mijn beste geheugen' haar voorouders op papier, om voor 'erfenisse als andersints' te dienen. Kun jij achterhalen van wie ze afstamt?

Dit is een gedeelte van de originele tekst. Lees hier verder.

niveau
 • Opstel of Cleene Beschrijvinge
  van Afkompste door mij Petro-
  nella Touns hier ter Neerge-
  stelt naar mijn beste geheugen
  in den jaare 1779. Dienende voor
  de Naakoomelingen tot onder-
  richtinge, Zoo in materie van
  Erffenisse als Andersints, En dus
  word Gesegd op d'eerste Plaatse
  Dat mijn Overgroot vader van vaders Zeide
  met Naame Touns te Hasselt heeft gewoond,
  waar van is voortsgekoomen Caspar Thouns
  mijn Groot vader die getrouwt is geweest met
  Sophia van Hees, dewelke in de Parochie van
  wijk gebooren is, en leggende begraaven inde
  kerke der Eerwaarde P.P. Augustijnen alhier, En
  mijn Groot vader Casper Thouns leght begraa-
  ven in Sint Nicolaas kerke mede alhier, Naar-
  laatende een soon in zijn leven minder Broeder
  van de Duijtsche Provintie, item Nicolaus
  Touns in leven Priester en Beneficier der
  Collegiaele van Sint Servaas, begraeven in de kerke
  der Eerwaarde P.P. Augustijnen, Item eene Doghter
  Helena Touns, jonge Doghter gestorven en
  begraaven in Sint Jacobs kerke, alsmede eene
  Doghter met naame Maria Catharina gehuuwt
  geweest zijnde, en begraaven in Sint Nicolaes kerke
  ende Hendricus Touns gehuuwt met Ida Nijpels
  den 1. april 1709 in Sint Nicolaes kerke, beijde ook in
  maastricht gebortigh, en beide leggende begraaven
  in Sint Jacobs kerke
 • Opstel of Cleene Beschrijvinge
  van Afkompste door mij Petro-
  nella Touns hier ter Neerge-
  stelt naar mijn beste geheugen
  in den jaare 1779. Dienende voor
  de Naakoomelingen tot onder-
  richtinge, Zoo in materie van
  Erffenisse als Andersints, En dus
  word Gesegd op d'eerste Plaatse
  Dat mijn Overgroot vader van vaders Zeide
  met Naame Touns te Hasselt heeft gewoond,
  waar van is voortsgekoomen Caspar Thouns
  mijn Groot vader die getrouwt is geweest met
  Sophia van Hees, dewelke in de Parochie van
  wijk gebooren is, en leggende begraaven inde
  kerke der Eerwaarde P.P. Augustijnen alhier, En
  mijn Groot vader Casper Thouns leght begraa-
  ven in Sint Nicolaas kerke mede alhier, Naar-
  laatende een soon in zijn leven minder Broeder
  van de Duijtsche Provintie, item Nicolaus
  Touns in leven Priester en Beneficier der
  Collegiaele van Sint Servaas, begraeven in de kerke
  der Eerwaarde P.P. Augustijnen, Item eene Doghter
  Helena Touns, jonge Doghter gestorven en
  begraaven in Sint Jacobs kerke, alsmede eene
  Doghter met naame Maria Catharina gehuuwt
  geweest zijnde, en begraaven in Sint Nicolaes kerke
  ende Hendricus Touns gehuuwt met Ida Nijpels
  den 1. april 1709 in Sint Nicolaes kerke, beijde ook in
  maastricht gebortigh, en beide leggende begraaven
  in Sint Jacobs kerke
 • Opstel of Cleene Beschrijvinge
  van Afkompste door mij Petro-
  nella Touns hier ter Neerge-
  stelt naar mijn beste geheugen
  in den jaare 1779. Dienende voor
  de Naakoomelingen tot onder-
  richtinge, Zoo in materie van
  Erffenisse als Andersints, En dus
  word Gesegd op d'eerste Plaatse
  Dat mijn Overgroot vader van vaders Zeide
  met Naame Touns te Hasselt heeft gewoond,
  waar van is voortsgekoomen Caspar Thouns
  mijn Groot vader die getrouwt is geweest met
  Sophia van Hees, dewelke in de Parochie van
  wijk gebooren is, en leggende begraaven inde
  kerke der Eerwaarde P.P. Augustijnen alhier, En
  mijn Groot vader Casper Thouns leght begraa-
  ven in Sint Nicolaas kerke mede alhier, Naar-
  laatende een soon in zijn leven minder Broeder
  van de Duijtsche Provintie, item Nicolaus
  Touns in leven Priester en Beneficier der
  Collegiaele van Sint Servaas, begraeven in de kerke
  der Eerwaarde P.P. Augustijnen, Item eene Doghter
  Helena Touns, jonge Doghter gestorven en
  begraaven in Sint Jacobs kerke, alsmede eene
  Doghter met naame Maria Catharina gehuuwt
  geweest zijnde, en begraaven in Sint Nicolaes kerke
  ende Hendricus Touns gehuuwt met Ida Nijpels
  den 1. april 1709 in Sint Nicolaes kerke, beijde ook in
  maastricht gebortigh, en beide leggende begraaven
  in Sint Jacobs kerke
 • Opstel of Cleene Beschrijvinge van Afkompste door mij Petro- nella Touns hier ter Neerge- stelt naar mijn beste geheugen in den jaare 1779. Dienende voor de Naakoomelingen tot onder- richtinge, Zoo in materie van Erffenisse als Andersints, En dus word Gesegd op d'eerste Plaatse Dat mijn Overgroot vader van vaders Zeide met Naame Touns te Hasselt heeft gewoond, waar van is voortsgekoomen Caspar Thouns mijn Groot vader die getrouwt is geweest met Sophia van Hees, dewelke in de Parochie van wijk gebooren is, en leggende begraaven inde kerke der Eerwaarde P.P. Augustijnen alhier, En mijn Groot vader Casper Thouns leght begraa- ven in Sint Nicolaas kerke mede alhier, Naar- laatende een soon in zijn leven minder Broeder van de Duijtsche Provintie, item Nicolaus Touns in leven Priester en Beneficier der Collegiaele van Sint Servaas, begraeven in de kerke der Eerwaarde P.P. Augustijnen, Item eene Doghter Helena Touns, jonge Doghter gestorven en begraaven in Sint Jacobs kerke, alsmede eene Doghter met naame Maria Catharina gehuuwt geweest zijnde, en begraaven in Sint Nicolaes kerke ende Hendricus Touns gehuuwt met Ida Nijpels den 1. april 1709 in Sint Nicolaes kerke, beijde ook in maastricht gebortigh, en beide leggende begraaven in Sint Jacobs kerke

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  Kijk voor uitgebreide tips voor het maken van transcripties op 'Wat staat daar?' bij: Aanwijzingen voor transcripties.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >