Lijk en plek onbekend

De burgemeester van Aalst bericht de Marechaussee over een ongeïdentificeerd stoffelijk overschot gevonden op een plek waarvan het onduidelijk is tot welke gemeente die behoort. De kommandant vraagt om hulp bij de burgemeester van Heeze.

niveau
 • Volgens berigt van den Heer Burgemeester te
  Aalst is gisteren avond ten 7 uur of onder
  de gemeente Heeze, of onder de gemeente
  Valkenswaard, in de rivier den Tongreep,
  het lijk gevonden van een tot nog toe onbe-
  kend manspersoon, vermoedelijk Duitscher
  die aldaar zou verdronken zijn, wenschelijk
  is, dit door de Zorg der Politie, onder welke
  gemeente het lijk bepaald ligt worde onder-
  zocht en het lijk in elk geval vervoerd en be-
  graven behoord te worden, waarvan ik de
  Eer heb uw Edelachtbare kennis te geven
  het geen ook aan den Heer Burgemeester
  te Valkenswaard is geschiedt
  De Wachtmeester Kommandant
  Slinger
 • Volgens berigt van den Heer Burgemeester te
  Aalst is gisteren avond ten 7 uur of onder
  de gemeente Heeze, of onder de gemeente
  Valkenswaard, in de rivier den Tongreep,
  het lijk gevonden van een tot nog toe onbe-
  kend manspersoon, vermoedelijk Duitscher
  die aldaar zou verdronken zijn, wenschelijk
  is, dit door de Zorg der Politie, onder welke
  gemeente het lijk bepaald ligt worde onder-
  zocht en het lijk in elk geval vervoerd en be-
  graven behoord te worden, waarvan ik de
  Eer heb uw Edelachtbare kennis te geven
  het geen ook aan den Heer Burgemeester
  te Valkenswaard is geschiedt
  De Wachtmeester Kommandant
  Slinger
 • Volgens berigt van den Heer Burgemeester te
  Aalst is gisteren avond ten 7 uur of onder
  de gemeente Heeze, of onder de gemeente
  Valkenswaard, in de rivier den Tongreep,
  het lijk gevonden van een tot nog toe onbe-
  kend manspersoon, vermoedelijk Duitscher
  die aldaar zou verdronken zijn, wenschelijk
  is, dit door de Zorg der Politie, onder welke
  gemeente het lijk bepaald ligt worde onder-
  zocht en het lijk in elk geval vervoerd en be-
  graven behoord te worden, waarvan ik de
  Eer heb uw Edelachtbare kennis te geven
  het geen ook aan den Heer Burgemeester
  te Valkenswaard is geschiedt
  De Wachtmeester Kommandant
  Slinger
 • Volgens berigt van den Heer Burgemeester te Aalst is gisteren avond ten 7 uur of onder de gemeente Heeze, of onder de gemeente Valkenswaard, in de rivier den Tongreep, het lijk gevonden van een tot nog toe onbe- kend manspersoon, vermoedelijk Duitscher die aldaar zou verdronken zijn, wenschelijk is, dit door de Zorg der Politie, onder welke gemeente het lijk bepaald ligt worde onder- zocht en het lijk in elk geval vervoerd en be- graven behoord te worden, waarvan ik de Eer heb uw Edelachtbare kennis te geven het geen ook aan den Heer Burgemeester te Valkenswaard is geschiedt De Wachtmeester Kommandant Slinger

  Enkele richtlijnen bij het transcriberen:

  • Transcribeer de tekst op de scan zo letterlijk mogelijk (incl. leestekens).
  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit.
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-teken.
  • Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, en regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.