Lijk en plek onbekend

De burgemeester van Aalst bericht de Marechaussee over een ongeïdentificeerd stoffelijk overschot gevonden op een plek waarvan het onduidelijk is tot welke gemeente die behoort. De kommandant vraagt om hulp bij de burgemeester van Heeze.

niveau
 • Volgens berigt van den Heer Burgemeester te
  Aalst, is gisteren avond ten 7 uur of onder
  de gemeente Heeze, of onder de gemeente
  Valkenswaard, in de rivier den Tongreep,
  het lijk gevonden van een tot nog toe onbe-
  kend manspersoon, vermoedelijk Duitscher
  die aldaar zou verdronken zijn, wenschelijk
  is, dit door de Zorg der Politie, onder welke
  gemeente het lijk bepaald ligt worde onder-
  Zocht en het lijk in elk geval vervoerd en be-
  graven behoord te worden;waarvan ik de
  Eer heb uw Edelachtbare kennis te geven
  het geen ook aan den Heer Burgemeester
  te Valkenswaard is geschiedt
  De Wachtmeester Kommandant
  Slinger
 • Volgens berigt van den Heer Burgemeester te
  Aalst, is gisteren avond ten 7 uur of onder
  de gemeente Heeze, of onder de gemeente
  Valkenswaard, in de rivier den Tongreep,
  het lijk gevonden van een tot nog toe onbe-
  kend manspersoon, vermoedelijk Duitscher
  die aldaar zou verdronken zijn, wenschelijk
  is, dit door de Zorg der Politie, onder welke
  gemeente het lijk bepaald ligt worde onder-
  Zocht en het lijk in elk geval vervoerd en be-
  graven behoord te worden;waarvan ik de
  Eer heb uw Edelachtbare kennis te geven
  het geen ook aan den Heer Burgemeester
  te Valkenswaard is geschiedt
  De Wachtmeester Kommandant
  Slinger
 • Volgens berigt van den Heer Burgemeester te
  Aalst, is gisteren avond ten 7 uur of onder
  de gemeente Heeze, of onder de gemeente
  Valkenswaard, in de rivier den Tongreep,
  het lijk gevonden van een tot nog toe onbe-
  kend manspersoon, vermoedelijk Duitscher
  die aldaar zou verdronken zijn, wenschelijk
  is, dit door de Zorg der Politie, onder welke
  gemeente het lijk bepaald ligt worde onder-
  Zocht en het lijk in elk geval vervoerd en be-
  graven behoord te worden;waarvan ik de
  Eer heb uw Edelachtbare kennis te geven
  het geen ook aan den Heer Burgemeester
  te Valkenswaard is geschiedt
  De Wachtmeester Kommandant
  Slinger
 • Volgens berigt van den Heer Burgemeester te Aalst, is gisteren avond ten 7 uur of onder de gemeente Heeze, of onder de gemeente Valkenswaard, in de rivier den Tongreep, het lijk gevonden van een tot nog toe onbe- kend manspersoon, vermoedelijk Duitscher die aldaar zou verdronken zijn, wenschelijk is, dit door de Zorg der Politie, onder welke gemeente het lijk bepaald ligt worde onder- Zocht en het lijk in elk geval vervoerd en be- graven behoord te worden;waarvan ik de Eer heb uw Edelachtbare kennis te geven het geen ook aan den Heer Burgemeester te Valkenswaard is geschiedt De Wachtmeester Kommandant Slinger

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >