Overslaan en naar de inhoud gaan

Kermisgasten

De burgemeester van Haarlem geeft in 1740 toestemming aan diverse personen om hun bezienswaardigheden tentoon te stellen.

niveau
 • Burgemeesteren ende Regeerders der stadt Haarlem
  hebben de navolgende personen geadmitteert
  en toegelaten, omme op de aanstaande Jaarmarkt
  ofte Kermis te mogen vertoonen, so als nevens ijders
  naam staat uijtgedrukt
  Michiel Krouse Oculist, met een knegt sonder eenige
  klugt te speelen of vertooninge te doen
  Christiaan Lodewijk Haberlant, Tanttrekker als voren
  Carolus Ruspins, glas te spinnen in een tentie
  Albertus Nieuwenhuijs, enige beesten in een tent
  Roelof Swerus, twee Jonge Cameelen in een tent
  Lijsbet Moerlant, met een perspectief in een tent
  Een Moor met eenig glasWerk
  Jacobus Uijkstel met een vet kint
  Jan Babtista Grossie, glas te spinnen, dog sijne
  kinderen niets te laten doen ofte speelen
 • Burgemeesteren ende Regeerders der stadt Haarlem
  hebben de navolgende personen geadmitteert
  en toegelaten, omme op de aanstaande Jaarmarkt
  ofte Kermis te mogen vertoonen, so als nevens ijders
  naam staat uijtgedrukt
  Michiel Krouse Oculist, met een knegt sonder eenige
  klugt te speelen of vertooninge te doen
  Christiaan Lodewijk Haberlant, Tanttrekker als voren
  Carolus Ruspins, glas te spinnen in een tentie
  Albertus Nieuwenhuijs, enige beesten in een tent
  Roelof Swerus, twee Jonge Cameelen in een tent
  Lijsbet Moerlant, met een perspectief in een tent
  Een Moor met eenig glasWerk
  Jacobus Uijkstel met een vet kint
  Jan Babtista Grossie, glas te spinnen, dog sijne
  kinderen niets te laten doen ofte speelen
 • Burgemeesteren ende Regeerders der stadt Haarlem
  hebben de navolgende personen geadmitteert
  en toegelaten, omme op de aanstaande Jaarmarkt
  ofte Kermis te mogen vertoonen, so als nevens ijders
  naam staat uijtgedrukt
  Michiel Krouse Oculist, met een knegt sonder eenige
  klugt te speelen of vertooninge te doen
  Christiaan Lodewijk Haberlant, Tanttrekker als voren
  Carolus Ruspins, glas te spinnen in een tentie
  Albertus Nieuwenhuijs, enige beesten in een tent
  Roelof Swerus, twee Jonge Cameelen in een tent
  Lijsbet Moerlant, met een perspectief in een tent
  Een Moor met eenig glasWerk
  Jacobus Uijkstel met een vet kint
  Jan Babtista Grossie, glas te spinnen, dog sijne
  kinderen niets te laten doen ofte speelen
 • Burgemeesteren ende Regeerders der stadt Haarlem hebben de navolgende personen geadmitteert en toegelaten, omme op de aanstaande Jaarmarkt ofte Kermis te mogen vertoonen, so als nevens ijders naam staat uijtgedrukt Michiel Krouse Oculist, met een knegt sonder eenige klugt te speelen of vertooninge te doen Christiaan Lodewijk Haberlant, Tanttrekker als voren Carolus Ruspins, glas te spinnen in een tentie Albertus Nieuwenhuijs, enige beesten in een tent Roelof Swerus, twee Jonge Cameelen in een tent Lijsbet Moerlant, met een perspectief in een tent Een Moor met eenig glasWerk Jacobus Uijkstel met een vet kint Jan Babtista Grossie, glas te spinnen, dog sijne kinderen niets te laten doen ofte speelen

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!