Overslaan en naar de inhoud gaan

Jan des Bouvrie

Interieurontwerper Jan des Bouvrie blijkt af te stammen van Jacob Reijnders die in 1762 aangesteld werd als organist te Monnikendam. Tevens was hij ‘klokkenist’, maar ook commissaris van het oude en nieuwe veer in de stad. In 1764 was de maat vol en deed hij bij de magistraat zijn beklag over de hoeveelheid werk en het karige loon.

Kijk hier de aflevering met Jan des Bouvrie terug.

niveau
 • D'Heeren Burgemeesteren hebben aan deze Edel groot agtbare
  Vergaderingh Gecomminuceert dat bij haar was
  ingekoomen sekere Requeste Gepresenteert door Jacob
  Reijnderts organist en klokkenist mitsgaders
  Commissaris van 't oude en Nieuweveer alhier, waar
  bij hij te kennen gaff, de menigvuldige besigheden
  Welke het ampt als Commissaris was onderhevigh
  en dat de Last soo alst selve nu moet werden waar-
  genoomen verre te boven gingh, soo als dat door
  sijne predecesseurs is waargenomen geweest
  en daar hij op den orgel voor en na den predikdienst
  moet speelen, en ten sijnen kosten Een orgeltreder
  Aannemen. Hij dus om het Een en ander, in ordre
  soo als 't behoort, waar genomen te werden sig selve
  alleen in de onmogelijkheijdt bevindt, en dus daar
  toe seker persoon ten kosten van hem moet stellen
  dat hij ook beneffens dat, papier, pen, inkt en
  Verdere schrijfbehoeftens voor sijn Reekeningh
  moet besorgen, waar door hij van sijn ampt, eenige
  penningen, moest misschen, gevoegt bij het affleg-
  gelt ter somme van f 200:- door hem bij 't aanvaarden
  van sijn ampt ten behoeven van de Stadt betaalt
  en de sware huijshouding dien hij heeft
  sig niet in staat bevindt, de vijfftigh gulden s'Jaars voor
  huijshuur, die hem bij Resolutie van den 10 october 1762
  is opgelegt
 • D'Heeren Burgemeesteren hebben aan deze Edel groot agtbare
  Vergaderingh Gecomminuceert dat bij haar was
  ingekoomen sekere Requeste Gepresenteert door Jacob
  Reijnderts organist en klokkenist mitsgaders
  Commissaris van 't oude en Nieuweveer alhier, waar
  bij hij te kennen gaff, de menigvuldige besigheden
  Welke het ampt als Commissaris was onderhevigh
  en dat de Last soo alst selve nu moet werden waar-
  genoomen verre te boven gingh, soo als dat door
  sijne predecesseurs is waargenomen geweest
  en daar hij op den orgel voor en na den predikdienst
  moet speelen, en ten sijnen kosten Een orgeltreder
  Aannemen. Hij dus om het Een en ander, in ordre
  soo als 't behoort, waar genomen te werden sig selve
  alleen in de onmogelijkheijdt bevindt, en dus daar
  toe seker persoon ten kosten van hem moet stellen
  dat hij ook beneffens dat, papier, pen, inkt en
  Verdere schrijfbehoeftens voor sijn Reekeningh
  moet besorgen, waar door hij van sijn ampt, eenige
  penningen, moest misschen, gevoegt bij het affleg-
  gelt ter somme van f 200:- door hem bij 't aanvaarden
  van sijn ampt ten behoeven van de Stadt betaalt
  en de sware huijshouding dien hij heeft
  sig niet in staat bevindt, de vijfftigh gulden s'Jaars voor
  huijshuur, die hem bij Resolutie van den 10 october 1762
  is opgelegt
 • D'Heeren Burgemeesteren hebben aan deze Edel groot agtbare
  Vergaderingh Gecomminuceert dat bij haar was
  ingekoomen sekere Requeste Gepresenteert door Jacob
  Reijnderts organist en klokkenist mitsgaders
  Commissaris van 't oude en Nieuweveer alhier, waar
  bij hij te kennen gaff, de menigvuldige besigheden
  Welke het ampt als Commissaris was onderhevigh
  en dat de Last soo alst selve nu moet werden waar-
  genoomen verre te boven gingh, soo als dat door
  sijne predecesseurs is waargenomen geweest
  en daar hij op den orgel voor en na den predikdienst
  moet speelen, en ten sijnen kosten Een orgeltreder
  Aannemen. Hij dus om het Een en ander, in ordre
  soo als 't behoort, waar genomen te werden sig selve
  alleen in de onmogelijkheijdt bevindt, en dus daar
  toe seker persoon ten kosten van hem moet stellen
  dat hij ook beneffens dat, papier, pen, inkt en
  Verdere schrijfbehoeftens voor sijn Reekeningh
  moet besorgen, waar door hij van sijn ampt, eenige
  penningen, moest misschen, gevoegt bij het affleg-
  gelt ter somme van f 200:- door hem bij 't aanvaarden
  van sijn ampt ten behoeven van de Stadt betaalt
  en de sware huijshouding dien hij heeft
  sig niet in staat bevindt, de vijfftigh gulden s'Jaars voor
  huijshuur, die hem bij Resolutie van den 10 october 1762
  is opgelegt
 • D'Heeren Burgemeesteren hebben aan deze Edel groot agtbare Vergaderingh Gecomminuceert dat bij haar was ingekoomen sekere Requeste Gepresenteert door Jacob Reijnderts organist en klokkenist mitsgaders Commissaris van 't oude en Nieuweveer alhier, waar bij hij te kennen gaff, de menigvuldige besigheden Welke het ampt als Commissaris was onderhevigh en dat de Last soo alst selve nu moet werden waar- genoomen verre te boven gingh, soo als dat door sijne predecesseurs is waargenomen geweest en daar hij op den orgel voor en na den predikdienst moet speelen, en ten sijnen kosten Een orgeltreder Aannemen. Hij dus om het Een en ander, in ordre soo als 't behoort, waar genomen te werden sig selve alleen in de onmogelijkheijdt bevindt, en dus daar toe seker persoon ten kosten van hem moet stellen dat hij ook beneffens dat, papier, pen, inkt en Verdere schrijfbehoeftens voor sijn Reekeningh moet besorgen, waar door hij van sijn ampt, eenige penningen, moest misschen, gevoegt bij het affleg- gelt ter somme van f 200:- door hem bij 't aanvaarden van sijn ampt ten behoeven van de Stadt betaalt en de sware huijshouding dien hij heeft sig niet in staat bevindt, de vijfftigh gulden s'Jaars voor huijshuur, die hem bij Resolutie van den 10 october 1762 is opgelegt

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!