Overslaan en naar de inhoud gaan

Jack van Gelder

Als sportverslaggever Jack van Gelder het levensverhaal van zijn voorvader Abraham Bloemhof ontrafelt, merkt hij dat al in de 19e eeuw de haat tegen joden diep geworteld en wijd verbreid was.

De uitzending kun je ook nog terugzien!

niveau
 • 191
  Aan den Heer Schout te Eersel

  8 April 1824

  Wanneer er eene volstrekte regeringloosheid in uwe ge-
  meente heerschte, kon geen misdrijf menigvuldiger
  straffeloos gepleegd worden, dan het inslaan van
  glazen aan de huizingen van Abraham en Samuel Bloem-
  hof gedurig plaats heeft.
  Bij de moreele overtuiging dat het kwaad in den
  boezem uwer gemeentenaren schuilt, zoude het toch
  niet moeilijk vallen hetzelve in het vervolg voorte
  komen, bij voorbeeld, door gedurende een bepaalden tijd
  telkens na het laatste voorval, eene burgernachtwacht
  op hare verantwoordelijkheid aan het huis van Bloem-
  hof te stellen.
  Mij dunkt dat het nemen van dezen of dergelijken maat-
  regel in het voorhanden geval tot de verpligtingen
  der plaatselijke regering behoort, welker instelling
  immers ook vordert de misdrijven op
  alle gepaste wijzen tegen te gaan. En waarom zoude
  er dan nu niets ten dien einde gedaan worden? nadat
  door de herhaalde daden van goddelose wraakzucht tegen
  de familie Bloemhof hare zo dikwerf beschadigde
  bezitting niet meer veilig kan geacht worden.

  Mij dunkt Mijn Heer de Schout! dat uwe eer en pligt
  als zodanig, eene prompte voorziening in deze ge-
  biedend vorderen, en ik heb het van mijnen pligt
  geacht uwe aandacht hierop te vestigen, zo als ik
  de eer heb te doen bij deze, met uitnodiging wijders,
  om, welk ook uw gevoelen en voornemen
  hieromtrent zijn moge, aan het Agtbaar Hoofd der
  Administratie den Heere Gouverneur dezes Pro-
  vincie, van den geheelen toedragt dezer schandelijke zaak een
  breedvoerig rapport in te zenden, indien zulks bereids
  niet heeft plaats gehad.
 • 191
  Aan den Heer Schout te Eersel

  8 April 1824

  Wanneer er eene volstrekte regeringloosheid in uwe ge-
  meente heerschte, kon geen misdrijf menigvuldiger
  straffeloos gepleegd worden, dan het inslaan van
  glazen aan de huizingen van Abraham en Samuel Bloem-
  hof gedurig plaats heeft.
  Bij de moreele overtuiging dat het kwaad in den
  boezem uwer gemeentenaren schuilt, zoude het toch
  niet moeilijk vallen hetzelve in het vervolg voorte
  komen, bij voorbeeld, door gedurende een bepaalden tijd
  telkens na het laatste voorval, eene burgernachtwacht
  op hare verantwoordelijkheid aan het huis van Bloem-
  hof te stellen.
  Mij dunkt dat het nemen van dezen of dergelijken maat-
  regel in het voorhanden geval tot de verpligtingen
  der plaatselijke regering behoort, welker instelling
  immers ook vordert de misdrijven op
  alle gepaste wijzen tegen te gaan. En waarom zoude
  er dan nu niets ten dien einde gedaan worden? nadat
  door de herhaalde daden van goddelose wraakzucht tegen
  de familie Bloemhof hare zo dikwerf beschadigde
  bezitting niet meer veilig kan geacht worden.

  Mij dunkt Mijn Heer de Schout! dat uwe eer en pligt
  als zodanig, eene prompte voorziening in deze ge-
  biedend vorderen, en ik heb het van mijnen pligt
  geacht uwe aandacht hierop te vestigen, zo als ik
  de eer heb te doen bij deze, met uitnodiging wijders,
  om, welk ook uw gevoelen en voornemen
  hieromtrent zijn moge, aan het Agtbaar Hoofd der
  Administratie den Heere Gouverneur dezes Pro-
  vincie, van den geheelen toedragt dezer schandelijke zaak een
  breedvoerig rapport in te zenden, indien zulks bereids
  niet heeft plaats gehad.
 • 191
  Aan den Heer Schout te Eersel

  8 April 1824

  Wanneer er eene volstrekte regeringloosheid in uwe ge-
  meente heerschte, kon geen misdrijf menigvuldiger
  straffeloos gepleegd worden, dan het inslaan van
  glazen aan de huizingen van Abraham en Samuel Bloem-
  hof gedurig plaats heeft.
  Bij de moreele overtuiging dat het kwaad in den
  boezem uwer gemeentenaren schuilt, zoude het toch
  niet moeilijk vallen hetzelve in het vervolg voorte
  komen, bij voorbeeld, door gedurende een bepaalden tijd
  telkens na het laatste voorval, eene burgernachtwacht
  op hare verantwoordelijkheid aan het huis van Bloem-
  hof te stellen.
  Mij dunkt dat het nemen van dezen of dergelijken maat-
  regel in het voorhanden geval tot de verpligtingen
  der plaatselijke regering behoort, welker instelling
  immers ook vordert de misdrijven op
  alle gepaste wijzen tegen te gaan. En waarom zoude
  er dan nu niets ten dien einde gedaan worden? nadat
  door de herhaalde daden van goddelose wraakzucht tegen
  de familie Bloemhof hare zo dikwerf beschadigde
  bezitting niet meer veilig kan geacht worden.

  Mij dunkt Mijn Heer de Schout! dat uwe eer en pligt
  als zodanig, eene prompte voorziening in deze ge-
  biedend vorderen, en ik heb het van mijnen pligt
  geacht uwe aandacht hierop te vestigen, zo als ik
  de eer heb te doen bij deze, met uitnodiging wijders,
  om, welk ook uw gevoelen en voornemen
  hieromtrent zijn moge, aan het Agtbaar Hoofd der
  Administratie den Heere Gouverneur dezes Pro-
  vincie, van den geheelen toedragt dezer schandelijke zaak een
  breedvoerig rapport in te zenden, indien zulks bereids
  niet heeft plaats gehad.
 • 191 Aan den Heer Schout te Eersel 8 April 1824 Wanneer er eene volstrekte regeringloosheid in uwe ge- meente heerschte, kon geen misdrijf menigvuldiger straffeloos gepleegd worden, dan het inslaan van glazen aan de huizingen van Abraham en Samuel Bloem- hof gedurig plaats heeft. Bij de moreele overtuiging dat het kwaad in den boezem uwer gemeentenaren schuilt, zoude het toch niet moeilijk vallen hetzelve in het vervolg voorte komen, bij voorbeeld, door gedurende een bepaalden tijd telkens na het laatste voorval, eene burgernachtwacht op hare verantwoordelijkheid aan het huis van Bloem- hof te stellen. Mij dunkt dat het nemen van dezen of dergelijken maat- regel in het voorhanden geval tot de verpligtingen der plaatselijke regering behoort, welker instelling immers ook vordert de misdrijven op alle gepaste wijzen tegen te gaan. En waarom zoude er dan nu niets ten dien einde gedaan worden? nadat door de herhaalde daden van goddelose wraakzucht tegen de familie Bloemhof hare zo dikwerf beschadigde bezitting niet meer veilig kan geacht worden. Mij dunkt Mijn Heer de Schout! dat uwe eer en pligt als zodanig, eene prompte voorziening in deze ge- biedend vorderen, en ik heb het van mijnen pligt geacht uwe aandacht hierop te vestigen, zo als ik de eer heb te doen bij deze, met uitnodiging wijders, om, welk ook uw gevoelen en voornemen hieromtrent zijn moge, aan het Agtbaar Hoofd der Administratie den Heere Gouverneur dezes Pro- vincie, van den geheelen toedragt dezer schandelijke zaak een breedvoerig rapport in te zenden, indien zulks bereids niet heeft plaats gehad.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!